CBE Polska

Johnson Matthey Catalysts opowie o technologiach SCR

Jacques SmolenaarsJohnson Matthey CatalystsMamy przyjemność poinformować, że do grona prelegentów organizowanego przez nas międzynarodowego IED Forum dołączył Jacques Smolenaars, Marketing & Sales Manager w Johnson Matthey Catalysts. Wykład Eksperta poświęconony będzie technologii SCR, podczas którego omówione zostaną najnowsze rozwiązania związane z wypełnianiem obowiązków dotyczących emisji Nox, które wynikają z dyrektywy IED. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w Warszawie. Więcej...

IED FORUM zostało objęte Honorowym Patronatem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu

oigr
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyglingu doceniła organizowane przez nas IED Forum i objęła wydarzenie swoim Honorowym Patronatem. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w Warszawie. Zadaniem OIGR jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów. Efektem działań Izby ma być m.in. ograniczenie eksploatacji zasobów surowców naturalnych zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Więcej...

Stowarzyszenie Polskich Energetyków dołącza do Patronów Honorowych IED FORUM

speDo grona Patronów Honorowych organizowanego przez nas IED Forum, które odbędzie się 22 maja w Warszawie, dołączyło Stowarzyszenie Polskich Energetyków. SPE jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo-technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw i energii oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. SPE realizuje zadania obejmujące m.in.: inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami, popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji. Więcej...

PENTOL-ENVIRO POLSKA zostaje kolejnym Partnerem Strategicznym IED FORUM

pentolZ zadowoleniem ogłaszamy, że firma PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. została Partnerem Strategicznym organizowanego przez nas IED Forum, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Pentol jest dostawcą nowoczesnych produktów i technologii niezbędnych zarówno dla optymalizacji procesu spalania i innych procesów technologicznych, jak również redukcji emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Firma obecna jest na polskim rynku od 1985 roku. Odbiorcami produktów Pentol są energetyka zawodowa i przemysłowa oraz hutnictwo, branża chemiczna, petrochemiczna oraz cementowa. Więcej...

IED FORUM objęte Honorowym Patronatem Głównego Instytutu Górnictwa!

gig logo2Organizowane przez nas międzynarodowe wydarzenie poświęcone unijnej dyrektywie o emisjach przemysłowych zostało objęte Honorowym Patronatem Głównego Instytutu Górnictwa.
GIG to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Gospodarki, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz również przedsiębiorstw różnych branż, instytucji oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej, a także partnerów zagranicznych. GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w obszarach działalności takich jak: zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów.

IED FORUM odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Więcej...

Głos EURELECTRIC podczas IED FORUM

Helene LAVRAYEurelectric logoMamy przyjemność powiadomić, że Hélène Lavray, Advisor, Environment & Sustainable Development Policy Unit, EURELECTRIC dołączyła do grona prelegentów IED FORUM, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Eurelectric, czyli Unia Producentów Energii Elektrycznej, jest stowarzyszeniem sektorowym reprezentującym interesy europejskiego przemysłu elektroenergetycznego, które zrzesza członków korporacyjnych spółek wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej z większości krajów europejskich. Więcej...

Ogłoszono ustawę kogeneracyjną - z końcem miesiąca wejdzie w życie

Wczoraj (15.04.14) w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa wprowadzająca system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w latach 2014-2018. Ustawa wejdzie w życie pod koniec miesiąca (po 14 dniach od jej ogłoszenia). Wejście w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, oznacza obowiązek zakupu świadectw pochodzenia dla sprzedawców energii lub uiszczenia opłaty zastępczej. Aktualnie trudno stwierdzić ile będą kosztowały żółte i czerwone certyfikaty. W połowie maja prezes URE ma ustalić opłaty zastępcze na 2014 rok (tj w terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie). Poziom opłaty zastępczej dla węglowej kogeneracji ma mieć wartość nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 40% średniej ceny energii elektrycznej (sprzedaży) na rynku konkurencyjnym. Z kolei opłata zastępcza dla kogeneracji gazowej może wynieść od 15% do 110% wspomnianej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa patronuje naszemu IED FORUM

hiphZ przyjemnością informujemy, że do grona Patronów Honorowych organizowanego przez nas IED FORUM dołączyła Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. HIPH zrzesza producentów i przetwórców stali, przemysły powiązane z hutnictwem, a także instytucje usługowe, biura projektowe instytuty naukowo-badawcze i spółki handlowe. Izba stanowi jedyną zorganizowaną reprezentację przemysłu stalowego w Polsce, pełniąc rolę pomostu pomiędzy podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. IED FORUM, które odbędzie się już 22 maja w Warszawie, będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktu z Izbą. Więcej...

Strona 68 z 76

Joomlart