CBE Polska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opowie o EMAS

logo gdosMiło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska potwierdziła swoje merytoryczne zaangażowanie w organizowaną przez nas II edycję międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Reprezentant GDOŚ opowie przede wszystkim o Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) – unijnym instrumentcie, wprowadzonym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, którego celem jest zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów swojej działalności środowiskowej. System EMAS zakłada:
  • stałą poprawę działalności prośrodowiskowej organizacji
  • zapewnienie zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi organizację
  • informowanie opinii publicznej poprzez sporządzanie corocznych deklaracji środowiskowych
  • angażowanie pracowników w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji
logo-EMASEMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko. Więcej...

Amerykańskie doświadczenia z zakresu gospodarki odpadami na marcowym seminarium

IWIFirma International Waste Industries została oficjalnym sponsorem II seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca 2014 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia, zaprezentuje swoje rozwiązania na stoisku wystawienniczym. IWI jest wiodącym dostawcą i projektantem systemów do spalania odpadów z siedzibą w USA. Systemy te umożliwiają kompleksową obsługę: gospodarki usuwania odpadów z urządzeń odpopielania , odzysku ciepła odpadowego, kontrolę i monitoring emisji zanieczyszczeń powietrza. Firma świadczy  usługi inżynieryjne w zakresie rozruchu, kontroli oraz utrzymania eksploatacji instalacji. Więcej...

Informacje organizacyjne dotyczące Warsztatów "Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu"

bcr8
W związku ze zbliżającym się wydarzeniem przypominamy, iż:
  • Warsztaty Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu. Doświadczenia praktyczne, odbędą się w dniu 21 stycznia roku w hotelu Marriott w połączonych salach Wars i Sawa na II pietrze hotelu.
  • Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia można znaleźć pod adresem: http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-biale-certyfikaty-w-swietle-rozstrzygniecia-przetargu.html
  • Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8.30 natomiast oficjalne rozpoczęcie warsztatów zaplanowane jest na godzinę 9.00
  • >Warunkiem wstępu na warsztaty (oprócz uprzednio otrzymanego imiennego potwierdzenia w formie elektronicznej) jest zgłoszenie się na miejscu do stoiska recepcyjnego, imienna rejestracja oraz odbiór identyfikatorów i materiałów
  • Podczas trwania warsztatów Organizator nie zapewnia noclegu i miejsc parkingowych
  • Osoby zainteresowane późniejszym otrzymaniem materiałów w wersji elektronicznej prosimy o zabranie wizytówek i pozostawienie swoich danych na stoisku recepcyjnym. Na wskazane adresy mailowe będziemy wysyłać link do miejsca ich umieszczenia.

Eksperci PWC dołączyli do grona prelegentów warsztatów na temat białych certyfikatów, które odbędą się 21 stycznia

Magdalena DembinskaKatarzyna Dziamara-RzucidloPani Magdalena Dębińska oraz Pani Katarzyna Dziamara-Rzucidło dołączyły do grona prelegentów warsztatu "Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu. Doświadczenia praktyczne", który odbędzie się już 21 stycznia w Warszawie. Pani Magdalena odpowiada w PWC za wsparcie przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju w tym za realizacje przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej oraz zarządzania jednostkami emisji CO2. Podczas warsztatu przybliży m.in. kluczowe kwestie związane z obliczaniem tzw. "długoterminowej omegi" oraz innych problematycznych kwestii przy sporządzaniu ofert przetargowych. Pani Katarzyna jest Dyrektorem w Zespole ds. sektora publicznego w firmie PwC. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje pro-efektywnościowe poza białymi certyfikatami. Podczas wystąpienia 21 stycznia omówi możliwości finansowania projektów związanych z efektywnością energetyczną w nowej perspektywie finansowej UE. Więcej...

II edycja Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" pod patronatem Polskiej Agencji Prasowej

pap nowy
Polska Agencja Prasowa dołączyła do grona Patronów drugiej edycji międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 50 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Więcej...

Marszałek Województwa Mazowieckiego dołącza do grona Patronów Honorowych naszego Seminarium

masoviaOrganizowana przez nas II edycja międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", tak jak pierwsza odsłona wydarzenia, została objęta Honorowym Patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie odbędzie się już 25 marca br. w Warszawie. Więcej...

Kto ma problemy z pozyskaniem gwarancji pochodzenia?

Obowiązujące regulacje uniemożliwiają uzyskanie Gwarancji Pochodzenia jednostkom współspalającym biomasę, hybrydom oraz elektrowniom szczytowo-pompowym z członem przepływowym, gdyż w ich przypadku ilość wytworzonej i wprowadzonej do sieci energii jest wyliczalna wyłącznie ze wzoru, a polskie prawodawstwo wymaga danych z liczników. Problem dotyczy nie tylko wytwórców, ale również OSP i OSD za pośrednictwem których składa się wnioski. W dniu dzisiejszym dyskusja na temat systemu nabierze tempa, bowiem wedle zapisów tzw. małego trójpaku 7 stycznia 2014 roku jest  ostatnim dniem na złożenie stosownej dokumentacji za energię wytworzoną w roku 2013. Należy przy tym przypomnieć, że dni 1 oraz 6 stycznia 2014 r. są to dni ustawowo wolne od pracy, natomiast dni 4 i 5 stycznia 2014 r. to odpowiednio sobota i niedziela. W praktyce może to oznaczać, że jedynymi dniami, w których przedłożenie wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia będzie możliwe, będą: 2, 3 oraz 7 stycznia 2014 r. Więcej...

Organizowane przez nas Seminarium dotyczące energii z odpadów ponownie pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy!

WarszawaZ zadowoleniem informujemy, iż Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła swoim Patronatem Honorowym organizowaną przez nas drugą edycję międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Przypominamy, że pierwsza edycja wydarzenia, która odbyła się 3 października 2013 roku, również została doceniona i objęta patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Pani Prezydent wyraziła zgodę i obejmie swoim patronatem wydarzenie, które stwarza okazję do poznania najnowszych rozwiązań technologicznych związanych z zagospodarowaniem odpadów oraz wytwarzaniem paliw alternatywnych, a także wykorzystaniem ich do produkcji energii - napisała do nas w liście Pani Renata Wiśniewska, Dyrektor Gabinetu Prezydenta. Więcej...

Strona 68 z 69

Joomlart