CBE Polska - Center for Business Education

Aither Co2 about the specifics of trading in the aviation market during the II EETS

aitherco2During II European Emision Trading Summit high attention will be given to issues related to trade rights in the aviation market. Ms Ivona Lukasevic from company Aither CO2 will talk about airlines issues related with CO2 emissions trading. The expert will discuss specific of carbon market in the airline industry, strategies for hedging the risks of trafficking and will provide past experience from the airline industry. Company Aither CO2 as one of the first started its business at the aviation market. It was Aither Co2 who made the first deal on the market (transaction EUAA OTC and the first swap EUAA/CER). More...

See details of CBE POLSKA debate at the World Climate Summit COP19!

cop19At the official website of Global Climate Summit COP19, there's already a detailed presentation on the debate organized by us: "EU ETS - New regulations and market strategies for climate change and emission trade" which will be held already on 13th November at National Stadium in Warsaw.The presentation is available on the official list of events published by UNFCCC - organization of the United Nations: https://seors.unfccc.int/seors/reports/events_list.html?session_id=COP19
At this point it is worth mentioning, that our debate is the only event at the Global Climate Summit, organized by the Polish party. We encourage you to read the list of speakers and enitities involved. At the same time, we invite all experts, organizations, businesses and the media, which have acreditation to the National Stadium to register and actively participate in this debate! More...

Maria Przekopowska
Managing Director, CBE Polska

IETA CEO as a expert on our debate at COP19

Dirk ForristerIETADirk Forrister, President and CEO at International Emissions Trading Association (USA) has confirmed his presence at debate which we organize at COP19. Lets recall, that debate "EU ETS - New regulations and market strategies for climate change and emission trade" will be held already on 13th November at National Stadium in Warsaw and is the only event during global climate summit organized by Polish party. Dirk Forrister previously served as managing director of Natsource, director of one of the world's biggest carbon funds. He also served as Chairman of the White House Climate Change Task Force in the Clinton Administration and Assistant U.S. Secretary of Energy for Congressional, Public and Intergovernmental Affairs. Dirk previously was legislative counsel to Congressman Jim Cooper of Tennessee as well as Energy Program Manager at Environmental Defense Fund. More...

Ministrowie 13 państw UE za ambitnymi celami klimatycznymi na 2030 r.

Ministrowie ds. energii i zmian klimatycznych 13 państw UE wezwali do przyjęcia przez Unię ambitnych celów klimatycznych na 2030 r., przedstawienia ich na światowym szczycie klimatycznym w 2014 r. oraz do reformy ETS - systemu handlu emisjami CO2.
O uzgodnieniu przez 13 ministrów na poniedziałkowym spotkaniu Ministerialnej Grupy Zielonego Wzrostu wspólnej wizji gospodarki niskowęglowej poinformowało DECC - brytyjskie ministerstwo ds. energii i zmian klimatycznych. W spotkaniu udział brali ministrowie z Wlk. Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Słowenii i Estonii.
"13 krajów UE i dziesiątki liderów biznesu spotkało się, by wysłać prosty komunikat - tylko działając wspólnie i stając na czele walki ze zmianami klimatu możemy uzyskać znaczne korzyści ekonomiczne, które dzisiaj widzimy tylko jako możliwości" - oświadczył minister Edward Davey.
Cytowany przez DECC Davey mówił również, że biznesmeni i inwestorzy oczekują, iż UE powinna wspólnie i pilnie uzgodnić cele klimatyczne na 2030 r. i zreformować ETS. "Tylko wtedy inwestorzy nabiorą zaufania niezbędnego do wyłożenia miliardów, których potrzebujemy na realizację niskowęglowych celów" - stwierdził szef DECC. Davey dodał, że konsekwencje niepodejmowania działań są oczywiste - przegrana UE w wyścigu o wielką stawkę, czyli o niskowęglową gospodarkę.
Sekretarz Konwencji Ramowej ONZ ws. Zmian Klimatu Christiana Figueres z zadowoleniem przyjęła efekty spotkania. Jej zdaniem, wprowadzenie jasnych ram politycznych do działań, zachęcających m.in. do zmniejszania emisyjności to najlepsze, co rządy mogą zrobić, by w 2015 r. doprowadzić do globalnego porozumienia ws. ograniczenia emisji.
Komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard oświadczyła z kolei, że Europa jest "żywym dowodem" na to, iż nie ma sprzeczności w połączeniu "bycia zielonym" ze wzrostem gospodarczym. "To ciekawe, że niektóre z najbardziej zielonych państw UE są wśród tych, które mają najbardziej solidne gospodarki" - zauważyła też komisarz.
Komisarz Hedegaard dodała, że KE kończy projekt celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. i liczy na państwa członkowskie, firmy i inwestorów w wykorzystaniu dużych możliwości, jakie daje niskoemisyjna transformacja.
Obowiązujący obecnie pakt energetyczno-klimatyczny UE z 2008 r. nakazuje do 2020 r. w Unii 20-proc. redukcję emisji, 20-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych oraz 20-proc. wzrost efektywności energetycznej. W ubiegłym roku Polska zawetowała unijny plan obniżania redukcji emisji CO2 o 40 proc. do 2030 r., o 60 proc. do 2040 r. i o 80 proc. do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. argumentując, że najpierw potrzebne jest globalne porozumienie ws. obniżania emisji CO2.
Na listopadowym szczycie klimatycznym ONZ w Warszawie (COP 19) wystartują m.in. negocjacje w sprawie globalnego porozumienia klimatycznego, które mają się zakończyć w Paryżu w 2015 r. Nowe porozumienie obowiązywałoby od 2020 roku.

Źródło: PAP

Główne bariery w rozwoju sektora "Waste to Energy" w Polsce. Postulaty polskiej branży przedłożone do: Sejmu oraz resortów gospodarki i środowiska

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do  seminarium, "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie", które odbyło się w dniu 3 października 2013 roku, w Hotelu Marriott w Warszawie prezentujemy listę postulatów i wniosków, które zostały sformułowane jako oficjalne stanowisko polskiej branży "Waste to Energy". Zebrane przez nas sugestie dotyczą w szczególności kwestii związanych z możliwościami energetycznego wykorzystania odpadów oraz braków w otoczeniu regulacyjnym, które utrudniają inwestycje. Wymienione wnioski przedłożyliśmy do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Stałej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami Sejmu RP. W naszym przekonaniu są one warte uwzględnienia  podczas przygotowywania odpowiednich aktów prawnych i mechanizmów wsparcia.

Prezentując listę konkretnych propozycji dotyczących regulacji, możemy wyrazić głęboką nadzieję, że konkretne resorty uwzględnią je w swoich pracach nad nowymi przepisami

Maria Przekopowska
Dyrektor Zarządzający
CBE Polska

Pełna lista wniosków do przeczytania pod TYM LINKIEM

Impact of market reforms at EU ETS in Bloomberg analysts opinion

bloomberg ef"Lessons from Phase III to date", "What backloading means in practice?" and "What to do post-2020?" - these are three main topics on which Mr. Konrad Hanschmidt, Head of Carbon Market analysis at Bloomberg New Energy Finance will focus in his presentation during II European Emission Trading Summit. Conference will be held in Marriott Hotel on 19th November. This will be the second edition of the event, which last year became a great success. This year we'll be hosting leaders of CO2 trading from Poland, Austria, Belgium, Germany, UK, Switzerland, Netherlands, Estonia, Hungary, Slovenia and many others. More

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa patronuje naszym warsztatom o akcyzie od wyrobów węglowych

sitgOrganizowane przez nas specjalistyczne warsztaty "Nowelizacja akcyzy na węgiel. Praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa" zostały objęte Honorowym Patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem. SITG skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej na terenie całej Polski. Więcej...

The biggest Polish air carrier - LOT about the latest environmental policy

lotWe're pleased to announce, that Mr. Dariusz Kaczmarczyk, Director of Operation Control Center at LOT Polish Airlines, will join panel debate speakers at II European Emission Trading Summit. Mr. Kaczmarczyk, together with other representatives of aviation sector will discuss about carbon trading and the latest environmental policy. All people willing to listen to the opinion of the representative of the largest Polish air carrier, we invite to participate in international conference which will be held on 19th November in Warsaw. More

Page 19 of 29

Joomlart