CBE Polska

Hicron Group as Industrial Supplier during 5th forum about smart grids/meters

HicronHicron Group which consists of a subsidiary companies - Grinn, Rhino, Datarino and the parent company - Hicron, will present their solutions during V Smart Communication and Technology Forum in June in Warsaw. Group will be presented as Industry Suplier. We invite all interested forum listeners to meet the representatives of the companies and to visit Hicron Group table in Marriott Hotel in Warsaw on 11th June 2015. More

In Gdansk ongoing debate about the new RES Act

NOZe5 sala
Nearly 50 participants debated today on the problematic aspects of the new RES Act, during the internal training provided by our company. One of the elements of our offer is the professional organization of educational "tailor made" projects for our customer. We conduct closed training, fully adapted to the needs of our customers, every time designed from scratch, after knowing client goals and expectations. We encourage you to contact us.

President of Wroclaw took Honorary Patronage of V Forum

wroclaw We are pleased to announce that the President of Wroclaw took Honorary Patronage of our international V Smart Communications & Technology Forum. At the event will be presented by Tauron Dystrybucja (DSO company) the smart metering system project implementation in Wroclaw. Forum will be held on 11th June 2015, in Warsaw. More

Italian company AP Systems Srl offer is available on the V Forum

apsystemsThe Italian company AP Systems has joined the sponsors group of V Smart Communications & Technology Forum, which will take place on 11th June 2015 in Warsaw. The company will present its offer at the exhibition stand. AP Systems for nearly 25 years is present on the Italian market offering advanced ICT systems and measuring instruments for the utility sector. Currently, the company services and products are used by more than 50% of the Italian population. More

Nowe obowiązki dla ciepłownictwa w ustawie o OZE - problemy z art. 116

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym juz wkrótce bedzie zobligowane zobligowane do przestrzegania nowych obowiązków wynikający z art. 116 ustawy OZE. Przepis ten jest niebagatelnym problemem dla branży, wprowadza bowiem obligatoryjny obowiązek zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych m.in. w przypadku gdy istnieją warunki techniczne, a koszty zakupu tego ciepła nie spowodują wzrostu cen ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym. Na potwierdzenie realizacji obowiązku, przedsiębiorstwa będą musiały w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego, publikować na swojej stronie internetowej informację dotyczącą procentowego udziału ciepła OZE dostarczonego do tej sieci w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo przepis oddziałuje na przygotowanie wniosków taryfowych na kolejne okresy. Weryfikacją i kontrolą realizacji obowiązków będzie zajmować się URE. Zgodnie z art. 168 za brak realizacji obowiązków wynikających z art. 116 będą dotkliwe kary finansowe. Ich wysokość to max. 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością koncesjonowaną albo na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, to wysokość kary nie może być niższa niż 1% i nie wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z wykonywanej działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Mając na względzie ilość wprowadzonych zmian, warto zagadnieniu temu poświęcić nieco więcej uwagi i zastanowić się, jak nałożone przepisami obowiązki mają, czy raczej muszą, realizować przedsiębiorstwa. O problemach i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorstwami zajmiemy się podczas V edycji warsztatów "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE", które odbędą się już w dniu 26 maja 2015 roku w Warszawie. Więcej...

Lithuanian company Elgama Electronics become Strategic Sponsors of V Forum

elgamaThe company Elgama Electronics Ltd. headquartered in Lithuania joined the group of Strategic Sponsors of V Smart Communications & Technology Forum, which will take place on 11th June 2015 in Warsaw. Elgama is a leading manufacturer of electricity meters in the Baltic Sea region. The company develops and manufactures a full range of equipment for electrical energy measurement, control and management of media used in municipal, residential, commercial and industrial sectors . Company also offers intelligent solutions for measurement data management. More

4th Forum of Biomass & Waste takes place

FSB4 foto1
In Krakow is taking place the 4th edition of the International Forum of Biomass & Waste, which is regularly organized by our company. Krakow the capital of Małopolska region guests nearly 300  representatives of biomass and waste industry, including: potential and current investors in renewable energy generation capacity (large and small scale), suppliers and producers of fuel, technologies; government representatives responsible for matters of public utilities and infrastructure development, scientists and representatives of the state administration. The main theme of the event is executed and planned investments in the field of biomass and waste incineration. An important item on the agenda is the new law on renewable energy sources which regulations already in October will influence the industry. More...

Company Ropa Polska the next Sponsor of IV Forum Biomass & Waste

Ropa-polskaCompany Ropa Polska Sp. z o.o. became the next Industrial Suplier of 4th Forum Biomass & Waste, which will take place soon on 15-16th April in Krakow. Company Ropa Polska Sp. z o.o is the exclusive representative of the brand Albach on Polish market. Albach offers the best-in-class rigs wood chippers. We invite you to visit company exhibition stand at the Forum and get acquainted with their offer.
. Więcej...

Page 19 of 43

Joomlart