CBE Polska - Center for Business Education

Organizational information - 2nd seminar "Development prospects of cogeneration"

crik2en

The 2nd edition of the Seminar "Development prospects of cogeneration", will be held on 21st August 2014, in the Congress Centre Warszawianka in Jachranka and 22nd August 2014 at PGNiG TERMIKA Siekierki CHP plant in Warsaw. Due forthcoming event please find below the necessary organizational information:

1st day of seminar - 21th August 2014:
 • Lectures will be held at the Congress Center Warszawianka in Jachranka in the congress hall "B" located on the ground floor (attached plan marks the location of the room)
 • Due to the large number of Participants Registration begins at 8:00 am and the first lecture begins at 8:30 am.
 • We invite you to participate in the networking meeting in the form of cocktail which will take place on the first day of the event on 21st August 2014 right away after the lecture part of the seminar at 17:15.
 • To entry the Forum please (beside previously received personal confirmation in electronic form) report to reception stand, register your name and collect identifiers and materials.
 • Organizer does not provide accommodation during the Seminar
 • Organizer does not provide parking spaces during the Seminar
 • If you are interested in receiving materials in the electronic version in later time, please bring business cards and leave your details at the reception stand
 • Our staff is available in the room and at the reception stand and will be happy to answer all your questions

2nd day of Seminar - 22nd August 2014:
 • On the 2nd day of the seminar 22nd August 2014 year will be part of a demonstration tour of PGNiG Termika in CHP Siekierki, Warsaw, Augustówka 30 Str.
 • Visiting will be held in 2 groups in 2 rounds
 • The 1st group tour starts at 10:00 am, and the 2nd group at 11:30.
 • Duration of the tour is approximately 1.5 hours.
 • For the 2nd group will be provided translation in English.
 • When you register for the seminar reception will inform You about the allocation to the group for specific visiting time.
 • Participants who declared the need of use our transport to CHP Siekierki will be taken by bus at 9:00 am from the front of the Congress Center Warszawianka in Jachranka.

All information about seminar can be found under link: http://cbepolska.pl/en/seminar-cogeneration.html

If you have any questions, we are at your disposal at the following telephone numbers:
 • Polish language support: +48 795 998 236 +48 535 244 223, +48 22 82 77 123
 • Service in English: +48 792 274 075 +48 535 244 255 +48 795 998 236

IV Smart Communications & Technology Forum under the Honorary Patronage of the Polish Press Agency (PARP)

parp
Organized by us IV Smart Communications & Technology Forum will be held under the Honorary Patronage of the PARP - Polish Agency for Enterprise Development, The primary objective of their activity is to develop the sector of small and medium-sized enterprises in Poland. It will be second year in a row that PARP will be a Honorary Patron for Smart Communications & Technology Forum. More...

IV Smart Communications & Technology Forum under the auspices of the Polish Press Agency (PAP)

pap nowyWe are pleased to announce that Polish Press Agency become a patron of 4th Smart Communications & Technology Forum, which we organize on 18th September, Marriott Hotel in WarsawPAP is the largest news agency in Poland. Collect, develop and provide objective and comprehensive information from the country and abroad. Around the clock, seven days a week, 250 journalists and 50 photographers prepares information services, which are used by the media, institutions, government offices and private companiesMore...

Specyfika odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych w energetyce i przemyśle energochłonnym

ocz
Funkcjonowanie w organach nadzorczych przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych mających strategiczne znaczenie dla gospodarki, niesie za sobą szczególne ryzyka wynikające z regulacji sektorowych. Przepisy o karach pieniężnych wyposażają organy regulacyjne (np. URE, UOKiK, NIK ) w szczególne środki wpływania na przedsiębiorców w przypadku naruszenia przez nich przepisów prawa. Biorąc pod uwagę niestabilność i nieprecyzyjność regulacji (Prawa Energetycznego, Gazowego, OZE i Ochrony Środowiska) odpowiedzialność Członka Zarządu obejmuje wachlarz dziedzin. Od odpowiedzialności natomiast nie zwalnia ani nieświadomość, ani nawet (co do zasady) zakres obowiązków danego członka, do którego kompetencji mogą nie należeć kwestie, za które jest pociągnięty do odpowiedzialności. Dla przykładu zachowania opisane w art. 56 ust. 1 uPe implikują odpowiedzialność po stronie dopuszczającego się ich podmiotu bez względu na jego winę. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne stanowi o karze pieniężnej m.in. za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji, stosowanie niezatwierdzonych cen i taryf, niewydanie w terminie warunków przyłączenia oraz nieuzyskanie i nieprzedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia energii. Zagadnienie dotyczące tzw. odpowiedzialności obiektywnej poruszył kilkukrotnie w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy. W wyroku z 30 września 2011 r. (III SK 10/11) stwierdzono, że odpowiedzialność na podstawie art. 56 ust. 1 Prawa energetycznego ma charakter obiektywny i dla jej orzeczenia nie jest konieczne „wykazanie winy umyślnej lub nieumyślnej karanego podmiotu". W związku z wątpliwościami w otoczeniu legislacyjnym zapraszamy na Warsztaty "Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych w energetyce i przemyśle energochłonnym", które odbędą się w dniu 20 listopada 2014 roku w Warszawie. Prawo nie rozróżnia członków zarządu amatorów i profesjonalistów! Fakt istnienia specjalnych przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności organów spółek jest szczególnie ważny. Warto więc przyjrzeć się im nieco bliżej. Więcej...

Accreo involved in our Seminar as Strategic Partner. The event program is filled in 100%

accreoAleksandra PabianskaAccreo become the last Strategic Partner of the 2nd Seminar "Development prospect of cogeneration" - and thus we closed the program of the event. Accreo is a consulting company offering services in the field of tax and legal advisory, business restructuring and European consulting. During the event, Ms Alexander Pabiańska, Manager at Accreo, will make a lecture particularly about grants and the financing availabilities for investment in cogeneration.

Although the seminar program has been closed, we would like to inform that there is still possible form of involvement to the event as an Exhibitor. Due to the close date of the event, we can offer preferential conditions for cooperation. If interested, please contact us. More...

Opra Turbines is another essential Strategic Partner of our cogeneration seminar

opraWe are pleased to announce that company OPRA Turbines became Strategic Partner of our Seminar about cogeneration development. OPRA Turbines is a leading global provider of turbine powered energy solutions. They develop, manufacture, market and service turbine generating sets in the 2 MW power range for use in single or multiple installations. OPRA has a team of professionals covering all aspects of a global gas turbine business. OPRA is dedicated to being a highly competitive company in its market segment by providing innovative products and maximum customer satisfaction. Continued improvement of products, processes and the organisation is an integral part of OPRA’s strategy and quality policy. More...

BMH Technology for the third time!

BMH TechnologyWe are pleased to announce that BMH Technology joined the sponsors of the second edition of the seminar "Development prospects of cogeneration" and will present its products at the exhibition stand. BMH Technology is the leader in technology, unloading, storage and transportation of biomass and alternative fuels, as well as in services relating in particular to the treatment of fuel for the power sector, cement and municipal. Recall that the company BMH Technologies cooperated with us on the occasion of the Third Forum of biomass combusion that took place in April 2013 and at last year's first edition of the Seminar on "Energy from waste. Investments, fuels, technologies". More...

We cooperate with Vecoplan again!

VECOPLANThe German company VECOPLAN AG became the Strategic Partner of the second edition of Seminar "Development prospects of cogeneration" that we organize on 21st-22nd August. Representatives of the company during the lecture will present the best available technologies associated with cogeneration, producing energy from waste. In addition, throughout the first day of the seminar Vecoplan representatives will be available at the exhibition stand. We would like to add that the Vecoplan previously cooperated with us at the Seminar "Energy from waste. Investments, fuels, technologies", which was held on 3rd October 2013 in Warsaw. More...

Page 19 of 32

Joomlart