CBE Polska

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów

smp9


Szanowni Państwo,

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, uzupełniający system SENT o drugi komponent, czyli dane geolokalizacyjne. Projekt ustawy trafi teraz do prac parlamentarnych i jednocześnie zostanie skierowany do notyfikacji przez Komisję Europejską.

W obecnej wersji ustawy towary są tylko zgłaszane do stosownego rejestru tzw. SENT na platformie MF (PUESC). Według projektodawców dane wprowadzane powinny być dodatkowo uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne tak, by kontrola przewozu była skuteczna i efektywna. Towary objęte ustawą, będą zatem monitorowane w systemie satelitarnym - GPS, Galileo i GLONASS. Ponadto przewoźnicy zostaną zobligowani do zamontowania w ciężarówkach lokalizatorów, a kierowcy - do ich używania.  Dodatkowo dane w rejestrze KAS będą uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne. Obowiązkiem przewoźnika - gdy nie będzie użytkował on własnych systemów lokalizacji - będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator. Natomiast obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku.  W związku z powyższym oprócz kar nakładanych za brak rejestracji w systemie SENT, w projekcie ustawy przewidziano również kary za brak wyposażenia środka w lokalizator: - 10 000 zł - dla przewoźnika, - od 5000 do 7500 zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą.
Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na IX edycję specjalistycznego szkolenia Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów, które odbędzie się 14 września 2017 roku w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

Seminar "Demand Side Response - customer, market, technology" on October 12, 2017 in Warsaw!

dsrEN

We invite you to take part in the seminar "Demand Side Response - Client, Market, Technology" which will take place on 12 October 2017 in Warsaw. Currently the Polish TSO - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A is working on the implementation of DSR by creating proposals for participants in the National Power System who would be willing to postpone, reduce or generate energy for their own needs in order to relieve the NPS. For more informations please visit the dedicated website.

NAPE patronuje V Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych"

napeNarodowa Agencja Poszanowania Energii dołączyła do grona Honorowych Patronów V edycji Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych", które odbędzie się już 30 sierpnia br. w Warszawie. Misją NAPE jest upowszechnianie inwestycji energooszczędnych i promowanie racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy. Więcej...

Seminarium o inwestycjach kogeneracyjnych z Honorowym Patronatem ARE

arelogoMiło nam poinformować, że V edycja Seminarium "Czynniki rozowju inwestycji kogeneracyjnych" otrzymała Honorowy Patronat Agencji Rynku Energii. Głównym obszarem działalności ARE jest prowadzenie badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. Seminarium odbędzie się 30 sierpnia br. w Warszawie. Więcej...

Konfederacja Lewiatan zaangażowana w V Seminarium

Daria KulczyckalewiatanDaria Kulczycka, Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan zabierze głos w dyskusji panelowej podczas V Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych". Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia br. w Warszawie. Więcej...

Prezes UPEBI wypowie się podczas V Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych"

sylwia koch-kopyszkoupebi
Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego potwierdziła merytoryczne zaangażowanie w V edycję Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych", które organizujemy 30 sierpnia w Warszawie. Więcej...

Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych" z Honorowym Patronatem IZTECH

iztechPolska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii doceniła piątą edycję Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych" i objęła to wydarzenie Honorowym Patronatem. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Seminarium odbędzie się 30 sierpnia br. w Warszawie. Więcej...

Polska Izba Przemysłu Chemicznego dołącza do Honorowych Patronów naszego Seminarium o CHP

PIPC noweV edycja Seminarium "Czynniki rozowju inwestycji kogeneracyjnych została objęta Honorowym Patronatem przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. PIPC jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Seminarium odbędzie się 30 sierpnia br. w Warszawie. Więcej...

Page 11 of 73

Joomlart