CBE Polska

Wyjazd studyjny do elektrociepłowni Fortum w Sztokholmie, 28-29 września 2017

formumvarme

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do sztokholmskiej elektrociepłowni Fortum, która odbędzie się w terminie 28-29 września 2017 roku. Wycieczka będzie kontynuacją prelekcji wygłoszonej przez Prezesa zakładu, Andersa Egelruda, podczas VI edycji Forum of Biomass and Waste, które odbyło się 9 marca 2017 roku. Fortum Varme wraz z Miastem Sztokholm jesienią 2016 roku uruchomili jedną z największych i najnowocześniejszych elektrociepłowni na biomasę o mocy 130 MW energii elektrycznej i 280 MW w energii cieplnej. CHP Vartan używa odpadów leśnych i odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej dla prawie 200.000 gospodarstw domowych. Elektrociepłownia produkuje 1,700 GJ ciepła i 750 GWh energii elektrycznej rocznie. Dzienne zużycie zrębki wynosi około 12.000 metrów sześciennych (mln m³ rocznie). Dzięki nowej elektrowni 90% produkcji energii Fortum Värme bazuje na odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu zmniejsza emisję CO2 w Sztokholmie o 126 000 ton rocznie oraz o 650 000 ton rocznie w UE. Więcej...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Określa towary objęte systemem monitorowania drogowego przewozu towarów inne niż określone w ustawie. Są to towary objęte: 1) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14, 2) pozycjami Nomenklatury Scalonej: a) od 1507 do 1516 i b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej – jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. Rozporządzenie wchodzi w życie 21 września 2017 roku. Jego treść mozna pobrać pod tym linkiem. W tym miejscu warto wspomnieć, że najbliższe szkolenie dotyczące tych zagadnień odbędzie się w dnu 17 lipca 2017 rokuw  Gdańsku. Szkolenie jest organizowane już po raz 8. Więcej...

European distribution grids are undergoing the process of full automatization, the technological evolution in that area is inevitable.

The discussion on the development of smart grid / smart metering projects in Poland has been going on for several years now. Compared to other European Union countries, Poland is really at the brink of possible large scale implementation of smart metering / smart grid projects. By the end of 2016, globally there were more than 700 million intelligent meters installed worldwide, of which half were implemented only in China. The European Commission and the EU Member States aim to exchange 80% of electricity meters for intelligent systems by 2020, which means over 200 million meters on electricity grids will have to be replaced in less than 3 years, this also includes Poland. Presently, in Poland the implementation of smart meters is carried out almost exclusively by distribution network operators: ENERGA Operator S.A. in the northern part of the country, with over 832 thousand smart meters in PLC technology installed by 2016, Innogy Stoen Operator - 100 thousand AMI meters, TAURON Dystrybucja S.A. - 331 thousand, ENEA Operator S.A. - 100 thousand and PGE Dystrybucja - about 50 thousand.
Despite these implementations, the situation in Poland and the drive to move forward is not certain. There are no clear legislative and organizational solutions that would make it easier for investors to get involved in this technology. Poland has a considerable potential for this type of investments, but the legal ramifications regulating energy infrastructure have not yet lifted some barriers for the installation of key smart grid components and especially smart meters – this was one of many conclusions of our Experts during the 7th edition of the Smart Communications and Technology Forum, on 8th of June, 2017 in Warsaw. Full report and photo gallery

Smart Communication and Technology Forum

Polska jest największym wytwórcą UPS-ów w UE, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów

Najbardziej istotnym prawnym problemem dla ubocznych produktów spalania jest rozbieżność pomiędzy europejskim katalogiem odpadów zapisanym w załączniku do dyrektywy odpadowej a katalogiem odpadów z polskiej ustawy. Europejski Katalog Odpadów nie został jeszcze transponowany do polskiego prawodawstwa. Zgodnie z Orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinniśmy stosować się do ustawodawstwa unijnego, jednak podejście organów polskiej administracji do UPS-ów bywa różne w zależności od województwa - stwierdził Dawid Krakowiak, associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Ekspert przypomniał uczestnikom III edycji seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", że odpadem jest każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązany do pozbycia się, niezależnie od tego, czy przekazywanie jest za darmo, czy jako wytwarzający płacimy za przekazanie, czy pobieramy opłatę. W Polsce co roku powstaje ok. 15 mln ton popiołów i żużli energetycznych oraz około 2,5 mln ton gipsów z odsiarczania spalin. Pozostałe uboczne produkty spalania to między innymi odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, produkty z wapniowych metody odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu, piaski ze złóż fluidalnych oraz mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Szacuje się, że łącznie ilość UPS wytwarzanych obecnie wynosi ok. 23 mln ton rocznie.UPS-y wykorzystywane są przede wszystkim przy produkcji cementu, przy rekultywacji gruntów, do stabilizacji gruntów i podbudowy dróg, ale istnieje wiele innych sposobów zagospodarowania, wśród których można wymienić np. wypełnianie wyrobisk górniczych, nawożenie gruntów rolnych czy odśnieżanie dróg. Choć metod jest sporo, wciąż podaż jest dużo większa niż popyt - UPS-y zalegają na hałdach, zagospodarowanie sięga ok. 57%. Tu treść pełnej relacji

Kolejna edycja szkolenia komputerowego PUESC/SENT

smp5

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na kolejną edycję szkolenia komputerowego "PUESC/SENT", które odbędzie się 27 lipca 2017 roku w Gdańsku. Spotkania skupiać się będzie na praktycznych zasadach wprowadzenia tzw. pakietu przewozowego. Szkolenia będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiane będą zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także konkretne problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów objętych nowymi regulacjami. Więcej...

W centrali PGNiG trwa dyskusja nt. zagosodarowania UPS-ów

W dniu dzisiejszym odbywa się III edycja Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania". Aktaulnie głos zabiera Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu CEZ Produkty Energetyczne Polska. Partnerem prawnym wydarzenia jest kancelaria Dentons.

Wśród najważniejszych zagadnień znajdują się:
 • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
 • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
 • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
 • Realizowanie obowiązków ekologicznych
 • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
 • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
 • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji
IMGP2928

OSIsoft will join the upcoming 7th edition of Smart Communications and Technology Forum as a Strategic Partner

osisoftKrzysztof Walczuk, Executive Account Manager - Poland & Ukraine and Tomasz Piętka, Country Account Manager - Poland, from OSIsoft, will discuss, during the conference, the complete data infrastructure supporting digital transformation of companies. OSIsoft is a global leader in enabling operational intelligence. The firm delivers an open enterprise infrastructure, the PI System™, to connect sensor-based data, systems and people. The result: real-time, actionable insights that empower companies to optimize and transform their business. More

MIKRONIKA will join, as an Exhibitor, the upcoming 7th edition of Smart Communications and Technology Forum

MikronikaMIKRONIKA was established in 1983 by a group of former employees of Automation Systems Research and Development Centre, company associated with MERAMONT Poznań. In the beginning MIKRONIKA, as one of the first companies in Poland, was working on designing, manufacturing, installation and putting into operation microprocessor devices and systems. Our systems were intended for processes control in various branches of industry of high complexity level, requiring processing from several hundred to tens of thousands of measurements, statuses, warnings and controls. Today MIKRONIKA is one of Poland’s leading suppliers of system solutions for industrial automation systems based on software and hardware developed and manufactured in-house. For more than 32 years our solutions have been widely used in electric utilities, metallurgy, chemical industry and more recently in telecommunication. More

Page 1 of 61

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Joomlart