CBE Polska

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - kolej, farmacja, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia pod lupą MF

smp11

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy oraz zajmujący się wytwarzaniem i importem produktów leczniczych – w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie tej ustawy będą musieli przekazać GIF aktualne listy środków transportu wraz z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywane w zakresie działalności objętej zezwoleniem. To bardzo ważna regulacja zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Powinna ograniczyć wywóz tych towarów za granicę, którego efektem jest brak specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) w polskich aptekach. W 2016 r. wywóz leków z naszego kraju za granicę osiągnął wartość 2 mld zł, a na liście leków zagrożonych brakiem dostępności jest obecnie wymienionych ok. 200 pozycji. Systemowi monitorowania drogowego nie będą podlegały przewozy realizowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (jeden artykuł ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.). Jednocześnie przez 2 miesiące od daty wejścia nowych przepisów w życie nie będą nakładane kary na przewoźników kolejowych za naruszenia przepisów ustawy – to okres, jaki ustawodawca przewidział na dostosowanie się do nowych regulacji. Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na XI edycję specjalistycznego szkolenia Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji przewozu towarów, które odbędzie się 1 marca 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej

Globema zaangażowana w III seminarium Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce

globemaGlobema jest wiodącym dostawcą narzędzi IT dla SmartGrid i OZE oraz rozwiązań obejmujących między innymi: paszportyzację sieci, zarządzanie pracami w terenie oraz wsparcie decyzji i sprzedaży w oparciu o mapy i dane przestrzenne. Od 17 lat współpracuje z GE Energy i współtworzą, oferują oraz wdrażają rozwiązania klasy GIS/Network Inventory w Polsce i na świecie. Od 5 lat Globema jest także partnerem Google i posiada prestiżowy status Cloud Premier Partner. Rezultatem tej współpracy jest między innymi rodzina produktów Geo, opartych na Google Maps API. Wydarzenie odbędzie się 30 stycznia w Warszawie, przedstawicieli Globemy będzie można spotkać na stoisku wystawienniczym. Więcej...

NMG S.A. weźmie udział w panelu podczas Seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

nmgFirmę NMG S.A. będzie reprezentował Pan Robert Duszka, Dyrektor ds. Projektów Badawczych. NMG jest ekspertem w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań informatycznych, w szczególności produktów związanych z zarządzaniem masową akwizycją danych, produkcją, automatyką przemysłową i budynkową (BMS) oraz wspomagających zarządzanie gospodarką energetyczną i optymalizujących zużycie wszelkich mediów energetycznych. NMG S.A. tworzy doświadczony zespół pracowników, który przez ostatnie kilkanaście lat specjalizował się w realizacji złożonych projektów, zwłaszcza z dziedziny masowej akwizycji danych, wspomagania zarządzania procesami produkcji i gospodarką energetyczną oraz automatyką i sterowaniem. III edycja seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce" odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. Więcej...

Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej dystrybucji ciepła sieciowego

IMGP3831 wm

Opublikowaliśmy artykuł relacjonujący nasze zeszłotygodniowe warsztaty pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo". Wydarzenie zorganizowaliśmy 12 grudnia w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 ekspertów m.in. z przedsiębiorstw energetyki cieplnej, projektantów i wykonawców inwestycji, dostawców urządzeń oraz technologii dla ciepłownictwa, a także innych firm świadczących usługi dla sektora. Zachęcamy do lektury artykułu, który dostępny jest pod tym linkiem.

Prezentacja Klastra Energii Gierałtowice podczas "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

gieraltowicePSE InnowacjePodczas III edycji seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie, będziemy mieli możliwość posłuchać Joachima Bargiela, wójta gminy Gierałtowice oraz Piotra Rzepki, Adiunkta Politechnika Śląskiej, oraz Głównego Konsultanta PSE Innowacje. Położona w powiecie gliwickim gmina Gierałtowice jest założycielem klastera energii, w który zaangażowała się m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Planowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych ma uzupełniać w tym przypadku kogeneracja z metanu odzyskiwanego z pobliskiej kopalni. W utworzenie "Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice" zaangażowane są również Instytut Projektów i Analiz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz spółka Control Process jako koordynator klastra. W planach jest m.in. budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, magazynów energii oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, ale również źródeł kogeneracyjnych bazujących na metanie odzyskiwanym z kopalń. Więcej...

II edycja naszego seminarium o rynku mocy odbędzie się 27 lutego w Warszawie

rmc2

Pod koniec zeszłego tygodnia Sejm przyjął trzy senackie poprawki do ustawy o rynku mocy. Ustawa ma trafić teraz do podpisania przez Prezydenta.
  • pierwsza poprawka znosi obowiązek publikowania przez operatora rynku mocy wyników tzw. aukcji wstępnej, przeprowadzanej przed właściwą aukcją na moc, do czasu zakończenia tej drugiej
  • zgodnie z drugą poprawką ta sama jednostka wytwórcza może być dopuszczona do aukcji głównej oraz do rynku wtórnego
  • trzecia poprawka spowoduje włączenie do grona źródeł mogących liczyć na dodatkowe przywileje (np. na dłuższy o 2 lata kontrakt mocowy) jednostek, które rozpoczęły produkcję energii między 1 lipca 2017 roku a wejściem w życie ustawy, co ma umożliwić np. uzyskanie 15-letniego kontraktu zasadniczo przewidzianego dla nowych jednostek, przez nowy blok w Kozienicach, który właśnie rozpoczyna produkcję
W związku z tym, że na początku przyszłego roku Ustawa wejdzie w życie, zapraszamy do udziału w drugiej edycji naszego autorskiego seminarium pt. "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe - możliwości, obowiązki, strategie", które zaplanowaliśmy na 27 lutego 2018 r. w Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia przedstawimy na początku przyszłego roku, jednak już teraz chcielibyśmy z wyprzedzeniem poinformować o projekcie, by wszyscy zainteresowani mogli wpisać datę Seminarium w swoje kalendarze.

I edycja wydarzenia odbyła się 21 listopada 2017 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 40 ekspertów reprezentujących Ministerstwo Energii, PSE S.A., koncerny energetyczne (wytwarzanie, dystrybucja, B&R), przemysł energochłonny, uczelnie wyższe, kancelarie prawne i firmy doradcze.

Artykuł relacjonujący pierwszą edycję można znaleźć pod tym linkiem.

Lasy Państwowe zaangażowane w Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Mariusz BlasiaklasyMariusz Błasiak, Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych potwierdził swoje zaangażowanie jako prelegent podczas siódmej edycji Forum Spalania Biomasy i Odpadów. Wygłosi referat przedstawiający wdrażane i planowane projekty Lasów Państwowych ukierunkowane na wykorzystanie OZE. Forum odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie. Więcej...

Klaster Energii Serce Podhala wypowie się podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

Pawel Kupczakserce-podhalaPaweł Kupczak, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A., Klaster Energii Serce Podhala, weźmie udział w dyskusji panelowe nt. nowych form przedsiębiorczości energetycznej w Polsce oraz technologi umożliwiających efektywną kontrolę i zarządzanie OZE podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. Pan Paweł Kupczak to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2009-2015 koordynował szereg projektów unijnych. Aktualnie ekspert oceniający projekty zgłaszane do Programów Operacyjnych, członek Grupy Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Od 2 lat Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. Współtwórca Klastra Energii Serce Podhala - jednego z prekursorów oraz innowatorów w formowaniu klastrów energii w Polsce. Więcej...

Strona 5 z 75

Joomlart