CBE Polska

Sejmowa komisja za nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu wczorajszym Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Głównym celem projektu jest m.in. dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych ws. jakości benzyny i olejów  napędowych. Zmiany dotyczą m.in.: kosztów, poziomu NCW oraz określenia wartości współczynników redukcyjnych, wprowadzenia opłaty zastępczej oraz doprecyzowania wysokości kar wymierzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  Obecny w Sejmie Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski podkreślił, że: "Projekt dostosowuje regulacje prawne do aktualnej sytuacji na rynku paliw po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego. Rządowi zależy aby ta nowelizacja była procedowana w trybie pilnym, bo z jednej strony minął, niestety, termin wdrożenia implementacji unijnej, a ponadto projekt ustawy zawiera pakiet bardzo istotnych dla gospodarki rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia od stycznia 2018 r.".  O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Warszawie. Więcej informacji...

Dwa tygodnie do seminarium o rynku mocy. Zachęcamy do udziału!

rmc

  • Na początku tego tygodnia (6 XI 2017) Minister Energii Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że jego zdaniem rynek mocy wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.
  • Projekt jest aktualnie procedowany w parlamencie. W celu przyspieszenia prac została powołana dedykowana podkomisja.
  • Według resortu energii istotą projektu jest stworzenie rynku, który pozwoli polskim podmiotom z sektora energetycznego na planowanie inwestycji i skuteczne pozyskiwanie środków na ich realizację.
  • Zgodnie z projektem ustawy w 2021 r. w Polsce będzie już funkcjonował rynek mocy z płatnościami za moc, a pierwsza aukcja odbędzie się w trzecim roku przed okresem dostaw. Konsumenci odczują opłatę mocową w swoich rachunkach od 2021 r. Jej wysokość będzie zależna od wyników aukcji, w których wygrywać będą najtańsze oferty.
W związku z powyższym już teraz zachęcamy do przygotowania się na nadchodzące zmiany i zachęcamy do rozważenia udziału w eksperckim Seminarium pt. "Rynek mocy - możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Warszawie. Program Seminarium oraz dodatkowe informacje o wydarzeniu dostępne są pod tym linkiem.

Klaster Energetyczne Grajewo wystąpi w panelu na Seminarium na temat klastrów energii

grajewoMiło nam poinformować, że Radosław Zolnik, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Grajewo, członka Klastera Energetyczne Grajewo, potwierdził swoje zaangażowanie seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Ekspert dołączył do grona panelistów, którzy będą dyskutować nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w Polsce oraz technologie umożliwiające efektywną kontrolę i zarządzanie OZE w kontekście dynamicznego rozwoju klastrów energii. Więcej...

Firma WAGO-ELWAG potwierdziła się jako pierwszy Partner strategiczny seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

wagoWAGO-ELWAG dołączył do grona prelegentów Seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Podczas Seminarium przedstawiciel firmy wygłosi referat na temat wykorzystania WAGO Cloud między uczestnikami Klastra Energii. WAGO-ELWAG jest producentem i dostawcą nowatorskich komponentów dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki budynkowej, a ich działania poparte są ponad 50-letnim doświadczeniem. Więcej...

PIMOT zaangażowany w szkolenie nt. biopaliw

pimotMalgorzata OdziemkowskaMiło nam poinformować, że Małgorzata Odziemkowska, Starszy specjalista badawczo-techniczny z Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, dołączyła do grona prelegentów szkolenia "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.". W prezentacji omówione zostaną między innymi kwestie dotyczące paliw dla transportu w świetle nowelizacji ustawy. Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w Warszawie. Więcej...

Ustawa o rynku mocy po czytaniu i głosowaniu w Sejmie

rmc

25.10.2017 roku w Sejmie, odbyło się pierwsze czytanie Ustawy o rynku mocy. Natomiast dziś, tuż po 9:00 rano odbyło się pierwsze głosowanie. Ustawa została skierowana do sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, której posiedzenie zaplanowane jest również dziś - o godz. 18. Przewidziano powołanie Nadzwyczajnej Podkomisji ds. Ustawy o Rynku Mocy. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, a w 2021 roku rozwiązanie to będzie w pełni zaimplementowane i funkcjonujące. Projekt ustawy o rynku mocy wprowadza tzw. dwutowarowy rynek, na którym towarem będzie tzw. moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy i zarządzanie popytem energii (DSR). Podstawą funkcjonowania rynku mocy mają być aukcje mocy dla wytwórców energii, którzy będą oferować operatorowi możliwość dostawy mocy na dany okres, co oznacza zobowiązanie do gotowości dostarczania określonego wolumenu energii elektrycznej do sieci. System aukcji ma być dwuetapowy - zasadnicza aukcja z wyprzedzeniem pięcioletnim, oraz uzupełniająca z wyprzedzeniem rocznym. Pierwsza aukcja miałaby odbyć się w połowie 2018 r. O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym seminarium "Rynek mocy - możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się już 21 listopada 2017, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

III Seminarium "Klastry, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

vpp3
vpp2panorama

Szanowni Państwo,

koncepcja klastrów energetycznych nabiera tempa. W ostatnich miesiącach zostało zawiązanych kilkadziesiąt organizacji które deklarują współpracę w ramach klastra. Powstaje wiele pytań dotycząca ich działalności: Jakie powinny być główne założenia klastrów? Jakie narzędzia są potrzebne do osiągnięcia zakładanych celów? Skąd zdobyć finansowanie na projekty klastra? Jak powinna wyglądać współpraca z OSD oraz innymi podmiotami? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas III edycji seminarium "Klastry, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Głównym celem wydarzenia, jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny oraz rynek OZE aby mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie planowanych inicjatyw w ramach klastrów energetycznych. Podczas wydarzenia przedstawimy warte uwagi inicjatywy oraz rozwiązania które, mamy nadzieję, zainspirują nowe działania i współprace. Polscy oraz zagraniczni przedstawiciele podczas sesji plenarnej będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Dodatkowo, podczas wydarzenia przedstawimy debatę z udziałem szerokiej gamy ekspertów którzy przedyskutują dalszy rozwój klastrów oraz stowarzyszeń. Poprzednie edycje seminarium zgromadziły ponad 250 uczestników. Już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy i uczestnictwa. Więcej...

Rząd przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Informujemy, że w dniu 24 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

W projekcie przewidziano m.in.:

  1. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), przez zapewnienie, że nie wzrosną obciążenia związane z realizacją NCW w latach 2018-2019 dla podmiotów realizujących NCW (z przeprowadzonych analiz wynika, że dzięki planowanemu wzrostowi zapotrzebowania na paliwa transportowe w kraju możliwe jest nawet obniżanie poziomu tego obowiązku);
  2. zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW (w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów)" - czytamy w komunikacie.
  3. Do realizacji tych celów zaproponowano m.in.: potwierdzenie następujących wysokości NCW: 7,1% - na 2017 r.; 7,5% - na 2018 r.; 8% - na 2019 r.; 8,5% - na 2020 r. a także określenie wartości współczynników redukcyjnych: 0,86 w 2018 r. 0,82 w 2019 r.
  4. Projekt przewiduje również wprowadzenie opłaty zastępczej - instrumentu, zgodnie z którym w latach 2018-2019 realizacja NCW przez podmiot na poziomie min. 85% poziomu realizowanego w danym roku kalendarzowym, umożliwia mu wywiązanie się z części tego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej, a także określenie limitów dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania biokomponentów do NCW do 2019 r.: 0,3% w 2018 r., 0,5% w 2019 r.
  5. Zaproponowano także doprecyzowanie kwestii związanych z wysokością kar wymierzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za brak realizacji NCW, co pozwoli na ich efektywniejsze i bardziej skuteczne wymierzanie.

Zmiany w ustawie o biokomponentach

O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu: "Zmiany w ustawie o biokomponentach i ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

Strona 9 z 76

Joomlart