CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Rejestracja
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
formularz10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:30 - 11:15 Produkty uboczne - aspekty prawne
 • Kiedy uboczne produkty spalania są odpadem, a kiedy produktem ubocznym?
 • Obowiązki wytwórcy produktów ubocznych.
 • Kiedy uboczne produkty spalania będące odpadem - przestają nim być: utrata statusu odpadu.
 • Co wynika z tzw. pakietu odpadowego Unii Europejskiej (dyrektywa 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów).
 • Jakie zmiany nas czekają w przyszłości - produkty uboczne w Pakiecie na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego i w Europejskim Zielonym Ładzie.
Prelegent
Dr Sergiusz Urban, Counsel w Zespole Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kancelaria WKB
11:15 - 11:25 Pytania do prelegentów
11:25 - 11:55 Waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym

Prezentowane badania realizowane są w projekcie pt. „Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym" (UPS-Plus) i finansowane w ramach programu Team-Tech Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (www.ccf.polsl.pl).

Badania w projekcie UPS-Plus obejmują:
 • Pełen zakres badań identyfikujących wybrane właściwości paliw i UPS-ów,
 • Wytwarzanie materiałów kompozytowych z wykorzystaniem otrzymanych UPS-ów, a następnie przeprowadzenie prób wytrzymałościowych, sprawdzenia właściwości chemicznych i mechanicznych, a także potencjalnego zagrożenia dla środowiska czy użytkowników,
 • Analiza z użyciem nowoczesnych narzędzi (np. sieci neuronowe) potencjału zastosowania profilowanych UPS-ów w oparciu o model skalibrowany na podstawie otrzymanych danych,
 • Projektowanie oraz analiza kolejnych cykli przetwórczych materiałów zawierających UPS-y zgodnie z założeniami Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Prelegent
Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach
11:55 - 12:05 Pytania do prelegentów
12:05 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:00 Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji kruszyw lekkich
Na tle dotychczasowych metod zagospodarowania odpadów komunalnych pokazana zostanie Alternatywna technologia zagospodarowania osadów ściekowych polegająca na wykorzystaniu osadów ściekowych do produkcji nowoczesnego wyrobu dla budownictwa- sztucznego kruszywa lekkiego

Prelegentka
Danuta Kukielska, Kierownik Działu Górnictwa Skalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
13:00 - 13:10 Pytania do prelegentów
13:10 - 13:40 Uboczne produkty spalania z termicznego przekształcania odpadów komunalnych - doświadczenia operatora ITPOK w optymalizacji procesów produkcyjnych dla żużli i popiołów
 • Żużle – 19 01 12
  • Przedstawienie Instalacji Waloryzacji Żużli ITPOK Poznań
  • Kontrola procesu wytwórczego oraz dojrzewanie żużla
  • Separacja metali nieżelaznych
 • Popioły – 19 01 07*
  • Optymalizacja pętli kontroli reagentów w celu ograniczenia ilości powstających popiołów
  • Zagospodarowanie popiołów ITPOK Poznań - 2 slajdy odnośnie współpracy z K&S

Prelegent
Robert Leszczyński, Kierownik Operacyjny Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych Poznań, SUEZ Polska Sp. z o.o. Oddział ITPOK w Poznaniu
13:40 - 13:50 Pytania do prelegentów
14:00 Zakończenie seminariumJoomlart