CBE Polska

pojk2

Szanowni Państwo

Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa konwencjonalne i alternatywne w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości by osiągnąć bilans. Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jakość węgla czy biomasy. Jest to związane m. in szeregiem norm dotyczących ochrony środowiska jak również procedurami rozliczeń na potrzeby podatkowe, systemów wsparcia lub postępowania reklamacyjnego. Poza powyższym, weryfikacja paliw ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej produkcji oraz osiągania sprawności przedsiębiorstw.
Ponieważ sporządzanie pomiarów i prawidłowe rozliczania paliw ma znaczenie strategiczne, od Osób które je sporządzają wymaga się specyficznych kompetencji - potwierdzanych przez certyfikowane jednostki. Osoby pobierające i przygotowujące próbki paliw muszą odbyć stosowne szkolenia potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Główny Instytut Górnictwa.

W związku z powyższym, w dniu 9 października 2013 odbyła się II edycja specjalistycznych warsztatów pt.: "Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń. Wyroby węglowe i biomasa", które odbędą sie w dniu 9 października 2013 w Katowicach. Warsztaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy Zakładem Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa, który jest jednostką certyfikowaną. Podobnie jak przy pierwszej edycji spotkania, współpracowaliśmy z firmą Testchem, która prezentowała swoje rozwiązania w charakterze Partnera Technologicznego spotkania.


pojk1439Pierwsza edycja warsztatów odbyła się w dniu 23 marca 2013 roku w Warszawie. Z zakresu próbkowania przeszkoliliśmy wówczas ponad 75 specjalistów z podmiotów energetyki zawodowej oraz sektora węglowego. Podobnie jak obecna edycja, warsztaty były realizowane w ścisłej wspołpracy merytorycznej z Zakładem Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa. Ponadto przy wydarzeniu współpracowały: światowy lider w w dziedzinie kontroli, weryfikacji, badań - firma SGS oraz firma Testchem produkująca i sprzedająca urządzenia do wyposażania laboratoriów chemicznych. Więcej...Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia znalałzy się:
  • prawidłowa organizacja i metodologia badań
  • identyfikacja głównych obszarów ryzyk
  • najczęstsze źródła błędów na drodze od pobrania próbki do wyniku badania
  • sposoby minimalizowania wszystkich typów błędów
  • sposoby wyznaczania niepewności
  • doskonalenie systemu sterowania jakością
  • częstotliwość poboru próbek oraz pomiary partii

Serdecznie dziekujemy za współpracę i udział w wydarzeniu. Zapraszamy na kolejne spotkania z zakresu poprawnego bilansowania paliw w przedsiębiorstwach.

Zespół CBE Polska

IMGP8576_wmIMGP8579_wmIMGP8583_wmIMGP8587_wmIMGP8588_wmIMGP8590_wmIMGP8591_wmIMGP8593_wmIMGP8595_wmIMGP8598_wmIMGP8605_wmIMGP8608_wmIMGP8609_wmIMGP8611_wmIMGP8612_wmIMGP8614_wmIMGP8615_wmIMGP8617_wmIMGP8620_wmIMGP8621_wmIMGP8622_wmIMGP8623_wmIMGP8624_wmIMGP8627_wmIMGP8628_wmIMGP8629_wmIMGP8632_wmIMGP8633_wmIMGP8634_wmIMGP8638_wmIMGP8640_wmIMGP8642_wm
Joomlart