CBE Polska

Spis treści
Start
Patroni Honorowi
kw baner
 
Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard przekonywała w trakcie swojej ostatniej wizyty w Polsce, że musimy zmniejszać zależność od kopalnych paliw. Jednym z głównych "klimatycznych postulatów" Unii od długiego czasu jest przede wszystkim jeszcze większa redukcja emisji CO2. Tymczasem w ubiegłym roku Polska zawetowała unijne plany obniżania redukcji emisji CO2 a Polski rząd stoi na stanowisku, że byłoby to niekorzystne dla krajowego przemysłu.
Ten fakt nikogo nie dziwi jako, że jesteśmy krajem opartym na paliwach kopalnianych. Przeważająca większość funkcjonujących instalacji oparta jest na węglu a promocja odnawialnych źródeł energii i poszczególne inwestycje w ekologiczne źródła nie sprawią, że polska energetyka przestanie nosić miano "węglowej".

Zarówno w sensie prawnym jak i czysto biznesowym w interesie każdego zakładu leży jak największa pewność i stabilność dostaw węgla a także utrzymywanie zapasów paliw na poziomie regulowanym przez polskie prawo energetyczne, na którego straży stoi URE.
Stabilność dostaw z kolei zapewnia prawidłowo skonstruowana umowa. Dokument ten gwarantuje pewność funkcjonowania instalacji oraz prawidłowej gospodarki finansowej. Dlatego też tak ważne jest aby zawierane kontrakty ( zarówno spotowe jak i długoterminowe ) optymalnie przystosowane były do specyfiki zakładowej, polityki kapitałowej ale także do kadry, która odpowiada za ich prawidłową realizację.

W dobie prężnie funkcjonującego handlu międzynarodowego także rynek węglowy przechodzi przeobrażenia. Rokrocznie wzrasta rola importu, coraz częściej firmy rezygnują z długoterminowych krajowych kontraktów węglowych na rzecz spotowych i bardziej opłacalnych transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Realia rynkowe zmuszają podmioty do stałej czujności a także ponownego przyglądania się zawartym umowom, weryfikacji niektórych klauzul i renegocjacjom niektórych zapisów.

W nawiązaniu do powyższego, w dniu 22 maja 2013 roku zorganizowaliśmy specjalistyczny warsztat "Kontraktowanie węgla. Realizacja i egzekwowanie umów". Wydarzenie było bezpośrednią kontynuacją naszych czterech projektów dotyczących bilansowania i inwentaryzacji paliw oraz wyrobów węglowych, w których łącznie brało udział 420 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny i paliw: Podczas prezentowanych warsztatów grono ekspertów omówiło najistotniejsze wytyczne związane z prawidłowym konstruowaniem i realizowaniem umów węglowych. Omówione zostały kwestie handlu na terenie Polski a także importu/eksportu za granicę za pośrednictwem jak i bezpośrednio od dostawcy. Zweryfikowane zostały również wszystkie poszczególne składowe "umowy doskonałej", a eksperci położyli nacisk na zagadnienia formalne jak wypełnianie i prowadzenie dokumentacji czy rozliczanie dostaw.

W warsztatach brało udział kilkudziesięciu uczestników reprezentujących każdy element łańcucha dostaw węgla: spółek węglowych, pośredników, elektrowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców tego paliwa. Wydarzeniu partnerowali: Kancelaria prawna White&Case, Kancelaria Woźniak Kocur oraz międzynarodowa firma doradcza PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.


IMGP1852IMGP1856IMGP1861IMGP1864IMGP1865IMGP1866IMGP1873IMGP1874IMGP1882IMGP1885IMGP1888IMGP1890IMGP1894IMGP1897IMGP1900IMGP1901IMGP1906IMGP1913IMGP1916IMGP1919IMGP1921IMGP1927IMGP1931IMGP1935IMGP1937IMGP1938IMGP1943
Joomlart