CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Poprzednie edycje
Lokalizacja
Rejestracja
VIII Forum Spalania Biomasy i OdpadówPełna salaformularz


Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w VIII edycji Forum spalania biomasy i odpadów przedstawicieli:
 • Energetyki i ciepłownictwa - jednostek inwestujących w budowę i modernizację źródeł wytwórczych
 • Spółek komunalnych
 • Klastrów energii
 • Przemysłowych odbiorców energii
 • Administracji i samorządu

Reprezentantów poniżej wymienionych podmiotów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Przygotowaliśmy dedykowane propozycje zaangażowania połączone z promocją wizerunkową podczas wydarzenia
 • Dostawcy technologii i rozwiązań
 • Wykonawcy inwestycji i biura projektowe
 • Dostawcy paliw
 • Logistyka paliw
 • Doradztwo inżynieryjne i consulting
 • Firmy audytorskie
 • Kancelarie prawne
 • Banki i podmioty pozyskujące fundusze

 1. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda
 2. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest otrzymanie imiennego potwierdzenia wysłanego przez CBE Polska
 3. Podstawą zgłoszenia uczestnika jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego
 5. Organizator nie zapewnia noclegu oraz transportu
 6. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 7. CBE Polska zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania powodu
 8. Kontakt z organizatorem: CBE Polska, tel/fax. 228 277 123, mail:
 9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
 10. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest otrzymanie imiennego potwierdzenia wysłanego przez CBE Polska


Joomlart