CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Program
Prelegenci
Oferta reklamowa
Patroni Honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
ftee360x160
znak formularz
Szanowni Państwo,

Efektywność energetyczna to zagadnienie, które w obecnych czasach ma wartość priorytetową dla branży energetycznej. Stojąc przed zagrożeniem niedoborów energii związanym ze wzrostem zapotrzebowania, z jednoczesną świadomością konieczności pilnego odtworzenia lub gruntownej rewitalizacji bazy wytwórczej, uczestnicy rynku stale śledzą dostępne rozwiązania i technologie. Polskich przemysłowców obliguje nie tylko krajowe, ale także europejskie prawo, które stawia przed nimi szereg wymogów. Ustawa o efektywności energetycznej, związany z nią Krajowy Plan Działań, zbliżający się termin wejścia Dyrektywy IED, a także protokół Kioto - wszystko to sprawia, że spółki dynamicznie dążą nie tylko do obniżenia zużycia energii, ale także do gospodarowania nią najbardziej ekologiczny sposób.
Z biznesowego i finansowego punktu widzenia, wytwórcy nie są wstanie likwidować i zamykać wszystkich instalacji niespełniających wymogów i, co za tym idzie, szukają sposobów na to, aby je konwertować i unowocześniać. Liczni dostawcy, wykazując się gruntowną i wszechstronną znajomością etiologicznych czynników problemu, opracowują sposoby na podniesienie efektywności w trakcie całego procesu produkcji energii. Scenariusz oszczędności skupia się zarówno na likwidacji wad instalacyjnych, jak i zmianie podejścia do zarządzania aktywami.


W nawiązaniu do powyższego prezentujemy Państwu "Forum Technologii - Efektywność energetyczna", które odbędzie się w dniu 7 marca 2013 roku, w Warszawie. Forum będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez z nas spotkań na temat rożnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną tj.: ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o efektywności energetycznej i tzw. białymi certyfikatami, wdrożeniami technologii smart gid oraz zapobieganiu stratom w systemie. Łącznie na naszych wydarzeniach w temacie efektywności gościło ponad 3500 specjalistów z Polski i zagranicy. Współpracowało natomiast ponad 500 podmiotów.

Obecnie prezentowane spotkanie praktyków zyska wymiar międzynarodowy, a głos zabiorą nie tylko polskie firmy, ale także zagraniczni partnerzy oferujący szereg innowacyjnych rozwiązań. W trakcie wydarzenia Eksperci omówią możliwości i propozycje podniesienia efektywności energetycznej, prezentując konkretne technologie i produkty. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce, dedykowane problemom energetyki wytwórczej. Forum będzie miało konwencję konferencyjno-wystawienniczą. Zaprezentowany zostanie pełny przegląd najciekawszych i najświeższych nowinek technologicznych z Polski oraz świata. Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z aktualnie panującymi tendencjami oraz oszacowanie inżynieryjnych możliwości, przyczyni się do rozwiązania dylematu przedsiębiorstw - czy inwestować w nowe instalacje, czy skupić się na ratowaniu i modernizacji starych? Program wydarzenia został podzielony na 3 bloki tematyczne: proces przedprodukcyjny, produkcja i post produkcja. W każdym ze wspomnianych, w 20-minutowych prezentacjach, poszczególni dostawcy z Polski i zagranicy, przedstawią swoje najlepsze rozwiązania.

Tematyka Forum odnosi się do zagadnień ściśle inżynieryjno-technologicznych i skierowana jest do osób odpowiedzialnych za:
 • zarządzanie produkcją
 • modernizację i politykę remontową
 • inwestycje, zakupy i logistykę
 • aspekty techniczne
 • kontrolę eksploatacji
 • szeroko pojęty rozwój

Na Forum zagoszczą przedstawiciele:
 • sektorów: energetycznego, ciepłowniczego, przemysłowego
 • dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • potencjalnych inwestorów
 • biur projektowych
 • firm inżynieryjnych
 • sektora budownictwa przemysłowego
 • wykonawców projektów
 • kół naukowych i instytutów badawczych
 • stowarzyszeń i instytucji branżowych
 • banków finansujących inwestycje energetyczne

Podczas Forum zaprezentują się liderzy w zakresie:
 • wytwarzania energii i ciepła
 • elektrotechniki
 • maszyn i urządzeń elektrycznych
 • przewodów i łączników
 • logistyki paliw
 • systemów sterowania i kontroli
 • automatyki
 • budownictwa i remontów
 • ochrony środowiska i technologii niskoemisyjnych

UWAGA: wydarzenie ma charakter niekomercyjny, a zainicjowane zostało by skojarzyć partnerów biznesowych na neutralnym gruncie.
Jako doświadczony Organizator, zespół CBE Polska może zagwarantować, że również ta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem branży, a Forum, jak inne nasze projekty, na stałe wpisze się do kalendarza najciekawszych corocznych wydarzeń dla sektora.

Zachęcamy do współpracy merytorycznej i wizerunkowej, a także do uczestnictwa!


Zespół CBE PolskaJoomlart