CBE Polska

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została skierowana do Sejmu

Szanowni Państwo,

6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana na komisję prawniczą która ustaliła, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 26 marca 2018 projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. To kolejny krok otwierający drogę do przyjęcia przez posłów i senatorów ustawy, co umożliwi wdrożenie poprawionych mechanizmów wsparcia dla producentów energii odnawialnej. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 10 i 11 kwietnia i właśnie wtedy może rozpocząć się pierwsze czytanie. Przyjęty projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Joomlart