CBE Polska

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków "Czajka" podczas II dnia naszego forum o biomasie i odpadach

onasnaszezakladyczajkamjpg

W ramach VII edycji Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które organizujemy w dniach 1-2 marca 2018 roku w Warszawie odbędzie wizyta studyjna w zakładzie oczyszczalnii ścieków „Czajka”. Oczyszczalnia stosuje procesy mechaniczne i biologiczne, a powstałe podczas oczyszczania osady ściekowe, w kontrolowanych warunkach, ulegają fermentacji. Wytworzony w ten sposób biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej. Więcej informacji o oczyszczalni oraz o Forum można znaleźć pod tym linkiem.
Joomlart