CBE Polska

BIOCONTROL Partnerem Strategicznym 7 edycji Forum Spalania Biomasy i Odpadów

biocontrolMiło nam poinformować, że firma BIOCONTROL zaangażowała się jako Partner Strategiczny podczas siódmej edycji Forum Spalania Biomasy i Odpadów. Wydarzenie odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie. BIOCONTROL jest ekspercką firmą specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska. BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów jakości dla biomasy stałej m.in. systemach opartych na zasadach należytej staranności w łańcuchach dostaw biomasy stałej na cele energetyczne, systemach jakości dla pelletu drzewnego oraz doradztwa w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Więcej...
Joomlart