CBE Polska

Norweskie case study podczas II seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie"

OSLO spalarniaJohnny StuenPodczas II edycji międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" Johnny Stuen, Dyrektor techniczny w Klemetsrud WTE plant - inwestycji należącej do Oslo Energigjenvinningsetaten z Norwegii - opowie o zakładzie przetwarzającym około 160.000 ton odpadów rocznie na energię elektryczną i cieplną. Podczas wydarzenia ekspert omówi m.in. otoczenie regulacyjne inwestycji, wybrane technologie, cele i założenia przedsięwzięcia, przebieg realizacji, a także doświadczenia eksploatacyjne. Więcej...

Dylematy sektora "waste to energy" związane m.in. z nowym systemem wsparcia dla OZE

Samorządy w swoich szacunkach do realizowanych już projektów instalacji spalania odpadów z pewnością zakładały ceny energii elektrycznej ze spalarni odpadów wraz ze wsparciem z tytułu OZE. Istnieje ryzyko, że planowany system wsparcia może przekreślić wcześniejsze kalkulacje. Regulacje dotyczące klasyfikowania jako OZE 42% energii elektrycznej wytworzonej ze spalania odpadów budzą dużo wątpliwości. Zgodnie z założeniami miały być one zachętą do budowy termicznych zakładów utylizacji odpadów spalarni. Dodatkowym problemem dla inwestorów może być nowy system wsparcia dla OZE oparty na aukcjach. Wątpliwości budzą m.in. zapisy w rozporządzeniu MŚ z dnia 2 czerwca 2010 r., gdyż istnieją rozbieżności pomiędzy zapisami delegacji do rozporządzenia w artykule 44, ust. 8 i 9 z ustawy o odpadach z 2005 r. a rozporządzeniem resortu środowiska z 2010 r. W ustawie mowa jest o „odpadach komunalnych", w rozporządzeniu o „zmieszanych odpadach komunalnych".
  • Z jakimi wątpliwościami dotyczącymi inwestycji WTE zderzy się branża?
  • W jaki sposób powinno ukształtować się otoczenie regulacyjne związane z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowaniem ich wykorzystania do produkcji energii?
  • Które możliwości finansowania oraz modele współpracy – pomiędzy władzami samorządowymi i sektorem komunalnym a potencjalnymi inwestorami – okażą się najskuteczniejsze?
Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć współpracujący z nami eksperci podczas II edycji międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca w warszawskim hotelu Marriott. Więcej...

Seminarium poświęcone energii z odpadów zostało ponownie wyróżnione Honorowym Patronatem Politechniki Łódzkiej

politechnika lodzkaOrganizowana przez nas druga edycja międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", która odbędzie się 25 marca br. w Warszawie, została objęta Honorowym Patronatem Politechniki Łódzkiej. Uczelnia patronowała również pierwszej odsłonie wydarzenia, która odbyła się 3 października 2013 roku.

Politechnika Łódzka od lat zaangażowana jest w zagadnienia termicznego przekształcania odpadów. Na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w latach 1993, 1995 oraz 1997 zorganizowano cykl konferencji „Spalanie odpadów – technologie i problemy". Na PŁ prowadzone są też od lat liczne badania w zakresie rozmaitych technologii termicznego przekształcania różnego rodzaju odpadów począwszy od spalania poprzez pirolizę i zgazowanie oraz w zakresie wytwarzania tzw. paliw alternatywnych i ich spalania, a także w zakresie zagospodarowania wtórnych odpadów po procesie termicznego przekształcania i oczyszczania gazów odlotowych. II edycja Seminarium będzie okazją do nawiązania kontaktu z naukowcami reprezentującymi Politechnikę. Więcej...

Dziś mija termin złożenia ofert w II przetargu na białe certyfikaty

ureDziś upływa termin złożenia ofert w ogłoszonym przez URE II przetargu na tzw. białe certyfikaty efektywności energetycznej. Ogłoszony 27 grudnia 2013 roku przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Sejm przedłużył wsparcie dla kogeneracji do końca 2018

Kilkanascie minut temu Sejm jednogłośnie przyjął ustawę, przedłużającą do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji - czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Za ustawą opowiedziało się 447 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.Dzięki systematycznym badaniom rynku oraz wsparciu naszych ekspertów, już dziś przygotowaliśmy dla Państwa pierwsze w Polsce specjalistyczne warsztaty: "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje", które odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Będzie to piąta realizowana przez nas edycja wydarzenia, dedykowana wyłącznie systemowi wsparcia dla kogeneracji, która w całości poprowadzona zostanie przez dr Zdzisława Murasa.Więcej...

npwk3

Doświadczenia Vattenfall AB w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii

Uppsala vattenfallWłodzimierz Winkler, Dyrektor Zakładu Uppsala Värme Vattenfall AB ze Szwecji potwierdził swoje wystąpienie podczas II specjalistycznego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca 2014 w Warszawie. Podczas wydarzenia opowie o doswiadczeniach z funkcjonowania największego w Szwecji zakładu przetwarzającego odpady komunalne. Jednostka przetwarza rocznie 375 tys. ton odpadów komunalnych. W drugim niezależnym bloku spala mieszankę torfu i drewna. Oba te procesy są od siebie niezależne. Do zakładu trafiają odpady z promienia 100 km, jak również importowane z Finlandii oraz Norwegii. W zakładzie zastosowane są ruchome paleniska rusztowe z płaszczem wodnym. Więcej...

Ostatnie przygotowania przed złożeniem ofert przetargowych na białe certyfikaty

BCR8 sala
Tylko do dnia 27 stycznia 2014 roku przedsiębiorcy mogą składać w URE oferty przetargowe na tzw. białe certyfikaty. Na 6 dni przed wspomnianą datą zorganizowaliśmy specjalistyczne spotkanie na którym zainteresowane firmy, po raz ostatni mogą zweryfikować dokumentację przetargową i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ofertą przed terminem jej złożenia. Warsztaty "Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu. Doświadczenia praktyczne" odbywają się w dniu dzisiejszym, w Hotelu Marriott w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich edycjach, bierze w nich udział kilkadziesiąt osób. Warsztaty prowadzone są przez dr Zdzisława Murasa, Marka Zawiskę oraz Katarzynę Dziamara-Rzucidło i Magdalenę Dembińską, które reprezentują sponsora spotkania - doradczą firmę PwC. Więcej...

Baker & McKenzie oficjalnym sponsorem seminarium o energii z odpadów

BakerKancelaria prawna Baker & McKenzie dołączyła do oficjalnego grona sponsorów II międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Baker & McKenzie to jedna z największych światowych kancelarii prawnych, posiadającą 68 biur w 40 krajach. Więcej...

Strona 90 z 92

Joomlart