CBE Polska

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zaangażowana w V Forum o biomasie i odpadach

DZP 2
Daniel Chojnacki oraz Agnieszka Łoniewska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki w Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka zabiorą głos podczas V Forum of Biomass & Waste, które organizujemy w dniach 13-14 kwietnia br. w Warszawie. Warto podkreślić, że Kancelaria DZP była doradcą prawnym Miasta Poznania przy realizacji projektu spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu, w tym na etapie strukturyzacji, a także modelu wykorzystania dotacji unijnej w modelu PPP. Więcej...

Bożena Przewoźna z Urzędu Miasta Poznania dołączyła do grona prelegentów V Forum of Biomass & Waste

PoznanZ zadowoleniem ogłaszamy, że Bożena Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania potwierdziła swój udział w V edycji Forum of Biomass & Waste, które organizujemy w dniach 13-14 kwietnia br. w Warszawie. Reprezentantka Miasta Poznania weźmie udział w dyskusji panelowej dotyczącej wykorzystania odpadów i biomasy do wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej.
Spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu to pierwszy projekt w Polsce (i jeden z pierwszych w Europie) realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu w kwocie ok. 80 mln EUR. Więcej...

Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych

leokadia roggig logo2Choć koszt zakupu paliw stanowi dla zakładów wytwarzających energię około 60-80% kosztów eksploatacyjnych i kluczowe oszczędności teoretycznie mogą być uzyskane dzięki wybraniu tańszego węgla, to należy zapominać, że prawdziwą ceną węgla są również dodatkowe koszty wynikające z wpływu tego paliwa na pracę elektrowni. W niektórych przypadkach szkody powstałe w skutek stosowania gorszego paliwa mogą przeważać oszczędności, bowiem niska jakość węgla wpływa destrukcyjnie właściwie na każdy element pracy zakładu wytwórczego.
W związku z powyższym, zapraszamy do udziału w II edycji specjalistycznych warsztatów pt.: "Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych", które odbędą się 10 lutego 2016 roku w Warszawie. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną wymagania jakościowe stawiane węglom energetycznym, m.in.: zawartość wilgoci, popiołu, siarki, wartość opałowa, zawartość części lotnych, zdolność spiekania, uziarnienie, podatność przemiałowa i temperatura topnienia popiołu. Warsztaty będą prowadzone przez Dr Leokadię Róg, Kierownika Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych w Głównym Instytucie Górnictwa. Więcej...

Reprezenant Krajowej Izby Gospodarczej wypowie się podczas V Forum of Biomass & Waste

Krzysztof Kawczynskikrajowa izba gospodarczaMamy przyjemność poinformować, że Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej został kolejnym prelegentem V edycji Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2016 roku w Warszawie.
Ekspert specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych oraz posiada doświadczenie w planowaniu gospodarki odpadami oraz w projektach budowy zakładów przetwarzania odpadów, w tym szczególnie w instalacjach do odzysku i recyklingu odpadów. Reprezentant KIG weźmie udział w dyskusji panelowej skoncentrowanej na wykorzystywaniu biomasy i odpadów do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Więcej...

14 kwietnia zapraszamy na zwiedzenie biomasowej inwestycji w Elektrociepłowni Siekierki

PGNIG TermikaZapraszamy na zwiedzanie najnowszej inwestycji biomasowej w Elektrociepłowni Siekierki należącej do grupy PGNiG Termika - Partnera Strategicznego V edycji Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2016 w Warszawie.
Przypominamy, że w zeszłym miesiącu w Elektrociepłowni Siekierki pracę rozpoczął kocioł K-1 przystosowany do spalania wyłącznie biomasy. Koszt inwestycji przebudowy kotła K1 w EC Siekierki, której celem było dostosowanie go do spalania biomasy, wyniósł prawie 121,8 mln zł, z czego 20 mln zł pochodziło ze środków Funduszu Norweskiego. Kocioł będzie spalał 300 tys. ton biomasy rocznie. Więcej....

Pierwsze wrażenia z eksploatacji konińskiej spalarni podczas V Forum of Biomass & Waste

Andrzej DrewniakMZGOK konin
Andrzej Drewniak, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zabierze głos podczas V edycji Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia br. w Warszawie. Podczas wydarzenia ekspert opowie o eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. Spalarnia we Wschodniej Wielkopolsce jako pierwsza z sześciu budowanych w naszym kraju zakończyła proces inwestycyjny pod koniec 2015 roku. Więcej...

Próbkowanie i badania jakości paliw alternatywnych, odpadów i biomasy

pojk4
Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa alternatywne, odpady i biomasę w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości . Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jego jakość. W związku z powyższy, prezentujemy Państwu V edycję specjalistycznego szkolenia pt.: "Próbkowanie i ocena jakości paliw alterantywnych odpadów i biomasy", które zodbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Ze względu na specyfikę zagadnienia, szkolenie będzie towarzyszyć "V edycji Forum of Biomase nad Waste". Osoby zgłoszone na szkolenie są uprawnione do uczestnicwta w V Forum oraz dnia pokazowego w PGNIG Termika. Więcej...   

Strona 81 z 81

Joomlart