CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Patroni Honorowi
Współpraca
zups3


dentons Dentons

Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjną na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chcą prowadzić działalność.

Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwiązania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 140 lokalizacjach, w ponad 57 krajach.
ENERGOPOMIAR Energopomiar świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno – mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska. Nasza działalność obejmuje również analizy chemiczne i fizykochemiczne, a także doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi oraz usługi Inżyniera Kontraktu.

Podejmujemy się realizacji nowych prac doradczych i badawczych, które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby rynku. Obok pomiarów i badań doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją, efektywnością energetyczną, spełnianiem limitów emisyjnych, budową nowych mocy wytwórczych.

Audyty efektywności energetycznej, usługi związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz z odnawialnych źródeł energii, sprawozdania do PRTR, dokumentacje aplikacyjne o dotacje unijne - to przykłady zagadnień, o które została poszerzona oferta Energopomiaru w ostatnich latach. Obecnie spółka przygotowuje się do rozwoju usług w nowych dziedzinach, m.in. energetyce jądrowej i czystych technologiach węglowych.
ECO-ZEC Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. zostało utworzone w 1995 r., na bazie działu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A. (obecnie Veolia Energia Poznań ZEC S.A). Od 2004 r. wchodzi w skład Grupy Veolia - jednej z największych na świecie firm w zakresie świadczenia usług na rzecz środowiska. Spółka EKO-ZEC jest ponadto jednym z członków założycieli Polskiej Unii UPS, w ramach której m.in. dokonana została rejestracja ubocznych produktów spalania w systemie REACH.

Spółka EKO-ZEC oferuje kompleksowe zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów. Jest jednym z czołowych w Polsce dostawców tych materiałów dla producentów betonów towarowych i drogowych, prefabrykatów betonowych (kostki brukowej, pustaków), cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych (cegły), a także zapraw, tynków, klejów.

Ponadto, Spółka EKO-ZEC prowadzi samodzielnie produkcję mieszanek betonowych w oparciu o własny węzeł betoniarski, a także recykling odpadów budowlanych oraz związanych z działalnością produkcyjną przedsiębiorstw.
CEZ Produkty Energetyczne Spółka CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. powstała w 2009 roku jako organizacja, której zadaniami jest odbiór i gospodarowanie Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz usługi dla energetyki. Aktywność Spółki skupia się nie tylko na zakładach wytwórczych grupy CEZ, ale również na zewnątrz grupy.

Właścicielem 100% udziałów w CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. jest ČEZ, a. s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), Duhová 2 / 1444, 140 53 Praha 4.

Spółka CEZ Produkty Energetyczne Polska zaprasza do współpracy w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi, zwłaszcza pochodzącymi ze spalania węgla i z innych procesów przemysłowych. Oferujemy odbiór z zakładów wytwórczych i dalsze postępowanie zgodnie z najlepszą techniką i zgodnie z obowiązującym prawem. Dzięki doświadczonej kadrze, zwartej strukturze i dużej operatywności gwarantujemy elastyczność i szybkość działania.
LSA sp. z o.o. LSA no innowacyjna firma zajmująca się przetwarzaniem popiołów i odpadów przemysłowych na bezpieczne, lekkie kruszywa sztuczne. Nasza technologia jest nowatorska w skali światowej, chroniona szeregiem międzynarodowych patentów. Stosowany przez nas proces wytwarzania jest ekologicznym, korzystnym energetycznie i ekonomicznie sposobem zagospodarowania odpadów. Umożliwia otrzymanie atrakcyjnego wyrobu wyłącznie z surowców poprzemysłowych. Atutem nszej metody jest bezodpadowość, a także możliwość wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych, których do tej pory nikt nie potrafił zagospodarować.

Możemy przetwarzać m. in.:
  • popioły elektrowniane ze spalania węgla kamiennego i brunatnego
  • popioły elektrowniane ze współspalania węgla z biomasą
  • odpady pogórnicze
  • osady ściekowe
  • fosfogipsy
Produktem w naszej technologii może być kruszywo i/lub energia cieplna. Kruszywo jest produktem handlowym, całkowicie niepalnym, mrozoodpornym i wysokowytrzymałym. Kruszywo z popiołów elektrownianych, produkowane w naszej technologii spełnia wymagania normowe dla kruszyw lekkich (PN-EN 13055-1, PN-EN 13055-2).
eneris ENERIS

Naszym głównym celem jest jakościowa poprawa standardu życia mieszkańców Polski. W tworzeniu i doskonaleniu naszych technologii środowiskowych wspierają nas ośrodki badawczo–rozwojowe oraz renomowane firmy technologiczne działające w Europie i poza jej granicami. Do tej pory ENERIS realizował bądź z powodzeniem uczestniczył w przedsięwzięciach z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz we wdrażaniu czystych technologii energetycznych na terenie Europy i USA.

Nasz zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści z zakresu technologii ochrony środowiska i ekonomii, dysponujący nowoczesnymi narzędziami i zasobami. Swoje kompetencje zawodowe i doświadczenie zdobyliśmy w trakcie wdrażania i eksploatacji wielu innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych.

ENERIS w swoich działaniach dąży do osiągnięcia pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach oraz przedsiębiorstwach.

Jako nowoczesny podmiot chcemy być wsparciem zarówno przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska, jak również przy oferowaniu satysfakcjonujących rozwiązań biznesowych w zakresie finansowania inwestycji oraz identyfikacji potencjału rozwojowego. Wierzymy, że Polska ma wszelkie atuty by stać się innowacyjną gospodarką także w dziedzinie technologii ekologicznych. Pragniemy zachęcić społeczeństwo oraz naszych partnerów i klientów do wspólnej realizacji strategii systemowych rozwiązań zapobiegających deponowaniu w środowisku odpadów i emitowaniu zanieczyszczań oraz nadmiernemu eksploatowaniu zasobów Ziemi.
GIG-logo GIG jest jednostką naukową, nadzorowaną przez Ministra Energii. Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe. Podstawowymi obszarami działalności Instytutu są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. Celem strategicznym GIG jest uzyskanie trwałej pozycji jednostki badawczej w Europejskim Obszarze Badawczym w zakresie geoinżynierii – nauki zajmującej się zjawiskami i procesami związanymi z ziemią.


Joomlart