CBE Polska

BOŚ Bank wystąpi podczas zbliżającego się seminarium dla klastrów energii

bos bankBOŚ Bank wygłosi prezentację podczas III edycji seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce" która odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. BOŚ Bank łączy biznes i ekologię z korzyścią dla klientów, zrodzonym z wyjątkowej idei - połączenia prężnej instytucji finansowej z proekologiczną misją. Działa od początku lat 90 tych. Jako wiodący gracz na rynku finansowania ochrony środowiska wsparł inwestycje o łącznej wartości ponad 50 miliardów złotych.Bank docenia szczególną rolę Klastrów energetycznych w tworzeniu spójnej koncepcji ochrony środowiska. Z myślą o wsparciu tych działań przygotowana została przez BOŚ Bank kompleksowa oferta finansowania oraz doradztwa inwestycyjnego w ramach Grupy kapitałowej Banku. Więcej...
Joomlart