CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Zmiany w ustawie o biokomponentach formularz


Szanowni Państwo,

w dniu 24 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

W projekcie przewidziano m.in.:

 1. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), przez zapewnienie, że nie wzrosną obciążenia związane z realizacją NCW w latach 2018-2019 dla podmiotów realizujących NCW (z przeprowadzonych analiz wynika, że dzięki planowanemu wzrostowi zapotrzebowania na paliwa transportowe w kraju możliwe jest nawet obniżanie poziomu tego obowiązku);
 2. zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW (w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów)" - czytamy w komunikacie.

Do realizacji tych celów zaproponowano m.in.: potwierdzenie następujących wysokości NCW:


 • 7,1% - na 2017 r.;
 • 7,5% - na 2018 r.;
 • 8% - na 2019 r.;
 • 8,5% - na 2020 r.

a także określenie wartości współczynników redukcyjnych:

 • 0,86 w 2018 r.
 • 0,82 w 2019 r.

Projekt przewiduje również wprowadzenie opłaty zastępczej - instrumentu, zgodnie z którym w latach 2018-2019 realizacja NCW przez podmiot na poziomie min. 85% poziomu realizowanego w danym roku kalendarzowym, umożliwia mu wywiązanie się z części tego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej, a także określenie limitów dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania biokomponentów do NCW do 2019 r.:

 • 0,3% w 2018 r.
 • 0,5% w 2019 r.

Zaproponowano także doprecyzowanie kwestii związanych z wysokością kar wymierzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za brak realizacji NCW, co pozwoli na ich efektywniejsze i bardziej skuteczne wymierzanie.W związku z powyższym, zapraszamy na specjalistycznego szkolenie: "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

W ramach szkolenia omówione szczegółowo następujące kwestie:
 1. duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.
 2. nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu
 3. realizacja NCW
 4. opłata zastępcza
 5. kary URE
 6. ograniczenie stosowania olejów ze stawką 23% VAT
 7. współczynniki redukcyjne
 8. współuwodornienie
 9. podwójne zaliczanie
 10. zmiany dotyczące przepisów dot. certyfikacji
 11. nowe uprawnienia KOWR
 12. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 13. projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II)pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 900 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart