CBE Polska

apic490


Szanowni Państwo,


Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje pakiet nowych lub znowelizowanych rozporządzeń w zakresie podatku akcyzowego. Zmiana rozporządzeń jest związana z koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych do treści znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Wchodzące w życie zmiany są kluczowe dla działalności producentów wytwarzających lub zużywających wyroby akcyzowe, ale również dla wszystkich podmiotów mających styczność z wyrobami akcyzowymi, w tym zwłaszcza z produktami chemicznymi i naftowymi.
Nowe regulacje przebudowują system przemieszczania i magazynowania wyrobów akcyzowych, ale przede wszystkim zasady ewidencjonowania i raportowania akcyzowego oraz funkcjonowania składów podatkowych. Biorąc pod uwagę kompleksowy charakter wprowadzanych unormowań niezbędna jest szczegółowa analiza wpływu nowych regulacji na zakres obowiązków poszczególnych podatników na gruncie akcyzy. Zapewne modyfikacji i aktualizacji będą wymagały obecnie funkcjonujące u niektórych podatników systemy rozliczeniowe, stosowane procedury oraz łańcuchy dostaw.

Mając na względzie ewentualne problemy branży w dniu 17 lutego 2016 roku zorganizowaliśmy warsztaty traktujące o wprowadzonej nowelizacji: "Zmiany w akcyzie w branżach OIL-GAS & CHEMIA". Warsztaty prowadzone były przez doradcę podatkowego i radcę prawnego z KDCP, ale również przez praktyka odpowiedzialnego za rozliczanie akcyzy oraz funkcjonowanie składów podatkowych i ewidencji akcyzowych w czołowej firmie sektora chemicznego i naftowego - ORLEN OIL. Tym samym w ramach warsztatów, dzięki ich współprowadzeniu przez osoby posiadające największe praktyczne doświadczenia w funkcjonowaniu składów podatkowych i rozliczaniu akcyzy, skoncentrowaliśmy się na praktycznych skutkach wchodzących w życie zmian. Była  to czwarta edycja wydarzenia.

Warsztaty dedykowane były dla wszystkich, którzy zajmują się wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych oraz przepisów o kontroli prowadzonej przez służby celne, dokonują rozliczeń podatku akcyzowego.

W ramach warsztatów omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

  • Nowe wymogi dotyczące faktur i obrotu wyrobami akcyzowymi
  • Zmiany dotyczące zwolnień z akcyzy
  • Zmiany zasad obrotu i przemieszczania wyrobów akcyzowych
  • Wymogi formalne i dokumenty dotyczące przemieszczeń wyrobów ze stawką zerową
  • Ubytki i magazynowanie wyrobów ze stawką zerową
  • Zmiany dotyczące funkcjonowania składów podatkowych
  • Zmiany względem prowadzonych ewidencji i innych dokumentacji

Sprawdź nasze doświadczenie!

Prezentowane przez nas warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconemu przeobrażeniom regulacyjnym w obszarze podatkowo-celnym i księgowości. Od 2012 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) ze wspominanego zakresu tematycznego przeszkoliliśmy już ponad 1,5 tysiąca specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazu, sektora przemysłowego, paliw ciekłych. Podsumowania możecie Państwo obejrzeć w zakładce "Archiwum" Więcej...


alt1 alt2 al3t
alt4 alt5 alt6
Joomlart