CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polscevpp2panorama
formularzbroszuraEN

wago WAGO ELWAG Sp. z o.o.
Jesteśmy producentem i dostawcą nowatorskich komponentów dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki budynkowej, a nasze działania poparte są ponad 50-letnim doświadczeniem. Wchodzimy w skład Grupy WAGO, istniejącej od trzech pokoleń, działającej samodzielnie i niezależnie na rynku firmy rodzinnej wywodzącej się z Minden (Westfalia). Należymy do grona firm uznawanych za prekursorów i propagatorów innowacyjnych rozwiązań dla elektrotechniki i automatyki. W dziedzinie połączeń sprężynowych WAGO jest światowym liderem, ale również inne nasze rozwiązanie stały się w międzyczasie standardem przemysłowym. Stale stawiamy sobie nowe wyzwania, szukamy bodźców i wyznaczamy nowe wzorce. Dlatego nazwa WAGO jest synonimem jakości, bezpieczeństwa i nowoczesności. Cechy te odgrywają niebagatelną rolę w układach energetycznych i systemach pomiarowych, gdzie pewność zasilania i bezprzerwowa praca jest priorytetem. WAGO oferuje kompleksowe rozwiązania dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grids w zakresie automatyzacji sieci SN i nN oraz zarządzania i monitoringu instalacji OZE. Poprzez ciągłe udoskonalanie swoich produktów wspiera przemiany na rynku energetycznym, oferując rozwiązania dla Wirtualnych Elektrowni oraz Klastrów Energii. Jako firma innowacyjna staramy się podążać za nieustannymi zmianami na rynku i opracowywać nowe technologie, usprawniające obsługę urządzeń oraz ich bezpieczne użytkowanie. Przykładem produktu, który zrewolucjonizował technikę przyłączeniową w systemach rozliczeniowych energii może być listwa pomiarowa WAGO LPW.

www.wago.com

nmg NMG S.A. jest ekspertem w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań informatycznych, w szczególności produktów związanych z zarządzaniem masową akwizycją danych, produkcją, automatyką przemysłową i budynkową (BMS) oraz wspomagających zarządzanie gospodarką energetyczną i optymalizujących zużycie wszelkich mediów energetycznych. NMG S.A. tworzy doświadczony zespół pracowników, który przez ostatnie kilkanaście lat specjalizował się w realizacji złożonych projektów, zwłaszcza z dziedziny masowej akwizycji danych, wspomagania zarządzania procesami produkcji i gospodarką energetyczną oraz automatyką i sterowaniem. Proponowane przez NMG S.A. rozwiązania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Klientów. NMG, współdziałając z Klientami, wyspecjalizowała się w tworzeniu tzw. projektów „pod klucz” - od koncepcji, poprzez wdrożenie aż do uruchomienia produkcyjnego. Ponadto NMG wspomaga swoich klientów w  eksploatacji  i  utrzymaniu systemów, zapewnia ich dalszy rozwój, a także doradza oraz szkoli personel klienta. Wykonywane przez NMG SA projekty wdrożeniowe bazują na dwóch autorskich  Platformach – ERCO.Net i origAMI. Platforma origAMI jest doskonałym narzędziem do masowej akwizycji danych pomiarowych i zarządzania infrastrukturą pomiarową, co jest niezmiernie ważne w systemach klasy AMR, AMI i Smart Grid. Platforma ERCO.Net, wspomaga zarządzanie produkcją, gospodarkę mediami energetycznymi w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz steruje obiektam. NMG S.A. jest również dostawcą usługi SaaS, co oznacza, że oferuje rozwiązania poprzez platformę www. Ponadto NMG S.A. jest producentem i dostawcą unikalnej linii produktów sprzętowych wykorzystywanych do zbierania, rejestracji i transmisji danych oraz sterowania obiektami, NMG S.A. współpracuje również z wiodącymi producentami sprzętu pomiarowego stosowanego u odbiorców energii oraz z dostawcami rozwiązań teletransmisyjnych i sieciowych, które stanowią niezbędny element infrastruktury wdrażanych systemów. NMG S.A. w okresie swej działalności zbudowała rozpoznawalne marki ERCO.Net i origAMI uzyskując liczne referencje i wyróżnienia w kraju oraz poza jego granicami. Kompetencja oraz jakość realizowanych prac i projektów spowodowały, że NMG S.A. zaufało wielu klientów. W ciągu całego czasu funkcjonowania NMG S.A. wykonała ponad pięćset wdrożeń swoich autorskich rozwiązań, w różnej wielkości firmach i instytucjach o bardzo różnym profilu działalności.

www.nmg.pl

piszcz Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy należy do wiodących wielkopolskich kancelarii prawnych, wielokrotnie docenianych w prestiżowych rankingach. Świadczy usługi na rzecz Klientów z całego kraju, prowadząc projekty z obszaru energetyki, nieruchomości, procesu inwestycyjno-budowlanego, ochrony danych osobowych, transportu publicznego, gospodarki odpadami czy doradztwa podatkowego. Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, posiadający wieloletnie, multidyscyplinarne doświadczenie. W ramach specjalizacji energetycznej, prawnicy Kancelarii rozstrzygają problemy prawne sprzedawców i dystrybutorów związane z prowadzeniem przez nich działalności koncesjonowanej, w tym m.in. dotyczące zasad obsługi klientów, rozwoju i funkcjonowania sieci oraz zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu. Kancelaria wspiera Klientów przy realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii od etapu planowania (uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych), przez budowanie struktur prawnych niezbędnych do optymalizacji procesów wytwarzania i sprzedaży energii po codzienne funkcjonowanie na lokalnym rynku energii. Specjalizuje się w obsłudze klastrów energii. Pomaga przy ich tworzeniu i późniejszym prowadzeniu działalności, w tym w szczególności wspiera działania koordynatorów podczas realizacji obowiązków koncesyjnych.

www.piszcz.pl

globema Globema jest wiodącym dostawcą narzędzi IT dla SmartGrid i OZE oraz rozwiązań obejmujących między innymi: paszportyzację sieci, zarządzanie pracami w terenie oraz wsparcie decyzji i sprzedaży w oparciu o mapy i dane przestrzenne. Od 17 lat współpracuje z GE Energy i współtworzą, oferują oraz wdrażają rozwiązania klasy GIS/Network Inventory w Polsce i na świecie. Od 5 lat Globema jest także partnerem Google i posiada prestiżowy status Cloud Premier Partner. Rezultatem tej współpracy jest między innymi rodzina produktów Geo, opartych na Google Maps API.

www.globema.pl

European Commission

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii
Dyrekcja Generalna ds. Energii jest jednym z 33 wydziałów w Komisji Europejskiej. Skupia się na tworzeniu i wdrażaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej - bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii dla Europy. Jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie europejskiej polityki energetycznej pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Komisji ds Unii Energetycznej
Maroš Šefčoviča oraz Komisarza ds. Klimatu i Energii Miguela Ariasa Cañete.

Generalna Dyrekcja rozwija i wdraża innowacyjną politykę energetyczną mającą na celu:

 • utworzenia rynku energii zapewniającego obywatelom i przedsiębiorstwom z tanią energię, konkurencyjne ceny i zaawansowane technologicznie usługi energetyczne.
 • promowanie zrównoważonej produkcji energii, transportu i konsumpcji, zgodnie z celami UE 2020 oraz mając na względzie dekarbonizację rynków europejskich do 2050.
 • poprawę warunków dla bezpiecznego zaopatrzenia w energię w duchu solidarności między krajami UE, zapewniając wysoki poziom ochrony obywateli europejskich.

www.ec.europa.eu/energy

ncbr Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.
Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań.
Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

www.ncbr.gov.pl

gieraltowice Położona w powiecie gliwickim gmina Gierałtowice jest założycielem klastera energii, w który zaangażowała się m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Planowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych ma uzupełniać w tym przypadku kogeneracja z metanu odzyskiwanego z pobliskiej kopalni. W utworzenie "Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice" zaangażowane są również Instytut Projektów i Analiz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz spółka Control Process jako koordynator klastra. W planach jest m.in. budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, magazynów energii oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, ale również źródeł kogeneracyjnych bazujących na metanie odzyskiwanym z kopalń.

www.gieraltowice.pl

ecopower Ecopower to spółdzielnia energetyczna z Flandrii, Belgia. Powstała w 1991 r. Posiada 50 tysięcy członków, oraz kapitał w wysokości 5 milionów euro. Produkuje energię elektryczną z wiatru (35MW), PV (5,4MW), poprzez małe elektrownie wodne (100kW), oraz mikrokogenerację na olej roślinny. Wspiera również produkcję energii z wiatru w spółdzielniach energetycznych w Walonii. Jest jednym z wiodących członków Europejskiej Federacji Spółdzielni Energii Odnawialnej (REScoop.eu).

www.ecopower.be

arrowhead Program Arrowheadma za zadanie zwiększenie efektywności i elastyczności energetycznej w skali globalnej, za pomocą automatyzacji współpracy pięciu aspektów nowoczesnego systemu energetycznego. Aspekty te to wytwarzanie energii, inteligentne budynki, inteligentna infrastruktura, elektro-mobilność i wirtualny rynkek energii. Celem projektu Arrowhead jest rozwiązywanie technicznych i praktycznych wyzwań związanych z automatyzacją współpracy:
 • Zapewnienie ram technicznych dostosowanych do funkcji i osiągnięć,
 • Zaproponowanie rozwiązań integracji ze starszymi systemami,
 • Implementacja i ocena automatycznej współpracy dzięki rzeczywistym eksperymentom w dziedzinach: elektro-mobilności, inteligentnych budynków, infrastruktury oraz inteligentnych miast, produkcjiprzemysłowej, produkcji energii i wirtualnego rynku energii,
 • Ukazanie dostępnych innowacje dzięki nowym usługom,
 • Zaczątek do dalszej standaryzacji automatyzacji.

www.arrowhead.eu

zielone podhale

Geotermia Podhalanska
Klaster energii "Serce Podhalapowstał w maju 2017. Porozumienie tworzące wspólną inicjatywę Gminy Szaflary i PEC Geotermia Podhalańska S.A. zostało podpisane przez Rafała Szkaradzińskiego wójta gminy oraz Wojciecha Ignacoka prezesa zarządu. "Serce Podhala" działać będzie w ramach klastra energii "Zielone Podhale". Jego celami jest:
 • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w energię elektryczną i energię cieplną,
 • wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych w postaci odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym,
 • poprawa lokalnego środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza,
 • integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu oraz realizacji wspólnych interesów Partnerów Klastra Energii,
 • podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie i utrwalenie standardów produkcji energii z OZE, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wysokiej efektywności energetycznej, w tym promocja rozwiązań proekologicznych,
 • zwiększenie wykorzystania naturalnej energii geotermalnej poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, a także montaż pomp ciepła,
 • rozwój sieci gazowej na terenie Polski - budowa nowych sieci gazowych bądź utworzenie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe tworząc tzw. sieci wyspowe,
 • realizacja programów ograniczania niskiej emisji - eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe oraz montaż solarów i paneli PV,
 • wzmocnienie wizerunku regionu Gminy Szaflary jako utrzymującej postawę proekologiczną, co za tym idzie - zwiększenie przemysłu turystycznego.

www.zielonepodhale.agh.edu.pl

zew niedzica Koordynatorem Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Członkami klastra są: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Gmina Czorsztyn, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ. Ambicją organizacji jest stanie się jednym z wiodących w skali kraju Klastrów Energii. Region Zbiornika Czorsztyńskiego stanie się w przyszłości pełen innowacyjnych rozwiązań. Założeniami klastra jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% do 2020 roku, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w użyciu energii końcowej o 20% do 2020 roku, oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Ponadto na poziomie lokalnym klaster pragnie poprawić lokalne bezpieczeństwo energetyczne, zwiększyć efektywności wykorzystania energii przez lokalnych przedsiębiorców, integrować firmy i instytucje w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, podnosić świadomoś ekologiczną, oraz wzmacniać wizerunku Z. Czorsztyńskiego jako proekologicznego, tym samym zwiększyć przemysł turystyczny.

www.klaster1.com

Kraina Jeziorki Klaster Energii Kraina Jeziorki został założony 19 września 2017 przez Wojciecha Ołdakowskiego - Staroste Piaseczyńskiego, Arkadiusza Strzyżewskiego - Wicestarostę, Annę Bednarską - Pełnomocnika Burmistrza Gminy Piaseczno, Dariusza Zycha - przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, Bartłomieja Steczowicza - Teraz Energia Sp. z o.o. oraz Małgorzatę Mróz - IEN Energy Sp. z o.o.. Dzięki wspólnemu działaniu zakłada radykalną poprawę stanu środowiska w obszarze jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji, zrównoważenia zapotrzebowania na energię, wykorzystania potencjału lokalnych odnawialnych źródeł energii, wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektromobilności i edukacji ekoenergetycznej. Inicjatywa pozwoli decydować o kierunkach rozwoju energetyki, inwestycjach oraz kosztach energii na obszarze działania Klastra.
slupski klaster bioenergetyczny Idea projektu Słupskiego Klastra Bioenergetycznego bazuje na połączeniu wspólnych interesów producentów, prosumentów i odbiorców energii, którzy w ramach lokalnej sieci ciepłowniczej i/lub elektroenergetycznej mogliby wykorzystać posiadane potencjały energetyczne. Na terenie pomiędzy oczyszczalnią ścieków "Wodociągów Słupsk", obiektami Engie Energetyka Cieplna oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zlokalizowani są zarówno duzi odbiorcy energii, jak np. park wodny, przemysł rybny, itp., jak również producenci energii z biogazu, wiatru i generacji rozproszonej. Występuje też duża ilość energii odpadowej pochodzącej z instalacji chłodniczych i kogeneracji, którą można racjonalnie wykorzystać w ramach własnej lokalnej sieci dystrybucyjnej. Przy okazji można sprostać nowym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej sektora przemysłowego i komunalnego.

www.wodociagi.slupsk.pl

Poludniowo-Zachodni Klaster Energii Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii zostało zawarte przez przedstawicieli samorządów lokalnych powiatu zgorzeleckiego, dwóch spółek z Grupy PGE oraz dziesięciu lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Południowo-Zachodni Klaster Energii przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz poprawiając stan środowiska, w tym jakość powietrza. Projekt uwzględnienia lokalną specyfikę i potrzeby aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, m.in. wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
Koordynatorem oraz partnerem wiodącym Klastra Energii Wirtualna Zielona Elektrownie Ochotnica, powstałego w dniu 28.09.2017r. jest gmina Ochotnica Dolna. Ponadto, członkami klastra są mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne gminy oraz inne podmioty w gminie posiadający OZE. Organem doradczym jest Klaster Zielone Podhale oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W pierwszym etapie projektu planowana jest m.in rozbudowa instalacji paneli słonecznych, budowa biogazowni przy oczyszczalni ścieków, objęcie monitorowaniem istniejących OZE, budowa stacji zasilania samochodów elektrycznych i organizacja bezpłatnego transportu gminnego opartego na samochodach elektrycznych. W kolejnych etapach system ulegnie powiększeniu poprzez dalszą rozbudowę OZE, dodanie zasobników energii, poszukiwanie innych źródeł mocy czy też poprawę infrastruktury.
renewables-grid The Renewables Grid Initiative (RGI), powstała w lipcu 2009 roku, jako unikalna inicjatywa promująca współpracę organizacji pozarządowych oraz OSD/OSP z całej Europy. Organizacja promuje przejrzysty, przyjazny dla środowiska rozwój sieci w celu umożliwienia dalszego stabilnego wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz transformacji systemów energetycznych przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł energii. Członkowie RGI pochodzą z różnych krajów europejskich, OSP/OSD z Belgii (Elia), Francji (RTE), Niemczech (50HERTZ i TenneT), Włoch (TERNA), Holandii (TenneT), Hiszpanii (Red Eléctrica de España), Szwajcarii (Swissgrid) i Norwegii (Statnett), a także organizacje pozarządowe, takie jak WWF International, BirdLife Europe, Fundación Renovables, Germanwatch, Legambiente, Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB), Climate Action Network (CAN) Europy i Natuur & Imperium.

www.renewables-grid.eu

not Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych, kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich.

www.not.org.pl

pime Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest organizacją pozarządową, która działa od 2016 roku. Podstawą działania PIME jest Ustawa o Stowarzyszeniach. PIME zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii magazynowania energii w Polsce. Jest jedyną w kraju organizacją lobbującą na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój rynku energii z wykorzystaniem technologii magazynowania energii. PIME zrzesza podmioty zainteresowane rozwojem technologii magazynowania energii i współpracuje z czołowymi firmami i instytucjami działającymi na rynku energii w Polsce: producentami i sprzedawcami energii, dystrybutorami energii, odbiorcami energii, deweloperami, producentami magazynów energii, producentami systemów ICT do obsługi magazynów energii, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Władze PIME: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd, Rada Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna. PIME jest organizacją wspierającą i promującą rozwój technologii magazynowania energii, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w magazyny energii w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania energii a w szczególności poprawienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie przewidywalności i sterowalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi źródłami i resztą systemu elektroenergetycznego.

www.pime.com.pl

seplogo Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej.
SEP kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku - ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

www.sep.com.pl

Wodociagi Polskie Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 487 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Siedziba znajduje się w Bydgoszczy. Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży. Izba prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

www.igwp.org.pl

kier Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej (KIER) powstał jako odpowiedź na dynamicznie rozwijający się sektor światowej gospodarki jakim jest energetyka małoskalowa, w tym odnawialne źródła energii oraz rosnące zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie. Nasz zespół to nie tylko wysokiej klasy specjaliści ale przede wszystkim praktycy i pasjonaci wśród, których znajdują się prawnicy, finansiści, ekonomiści oraz inżynierowie. Jesteśmy liderem rynku w obszarze klastrów energii, łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznymi doświadczeniami. Jesteśmy także współautorem ekspertyzy pt."Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce", która została zamówiona przez Ministerstwo Energii w celu przygotowania odpowiedniego otoczenia prawnego do rozwoju klastrów.

www.kier-institute.pl

piit Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku, zrzeszając obecnie blisko 130 największych firm sektora teleinformatyki i telekomunikacji. Izba jest więc najpoważniejszym partnerem, zarówno w procesie stanowienia prawa, jak i opiniowania bieżących decyzji administracji rządowej i organów regulacyjnych. Władze Izby realizują swoje cele właśnie poprzez współpracę z instytucjami ustawodawczymi, administracją państwową i samorządową, dostarczając im właściwych informacji, kompetentnych analiz i konstruktywnych ocen zjawisk i działań ważnych dla rynku teleinformatycznego. PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpłynął na kształt ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. Eksperci PIIT brali udział w opracowaniu ustaw - prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o podpisie elektronicznym, prawo zamówień publicznych, prawa autorskie i pokrewne i wielu innych. Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach oraz eksperta w objaśnianiu nowych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele Izby brali aktywny udział w Radach Informatyzacji, Telekomunikacji oraz w wielu innych. Bardzo istotną rolą PIIT jest promocja polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm m.in. poprzez współorganizowanie Kongresów Informatyki Polskiej, czy pomoc w wyjazdach polskich firm na Targi CeBIT w Niemczech. Izba patronuje największym polskim imprezom teleinformatycznym. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest członkiem międzynarodowych organizacji DIGITALEUROPE oraz WITSA, mając możliwość wpływania na kształt prawa europejskiego w zakresie teleinformatyki.

www.piit.org.pl

psem Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) powstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. Nasze działania koncentrują się na propagowaniu i wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu rozwojowi elektromobilności, a także na współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi rozpoczęcie działalności w tym sektorze.

Obszary działalności
 • stały monitoring proponowanych rozwiązań prawnych oraz systemów wsparcia dotyczących elektromobilności
 • proponowanie decydentom własnych rozwiązań w zakresie rozwoju elektromobilności
 • działalność edukacyjna i promocyjna w celu wzrostu akceptacji społecznej dla rozwoju elektromobilności
 • współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi w celu likwidacji barier na drodze rozwoju elektromobilności w Polsce.

www.psem.pl

uke Urząd Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

 1. wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:
  • zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
  • zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
  • efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
  • wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją
 2. wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:
  • usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
  • wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,
  • zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów;
 3. promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów;
  • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej,
  • zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze,
  • przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
  • udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  • identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych,
  • zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 4. zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych

www.uke.gov.plJoomlart