CBE Polska

Spis treści
Start
Program
We współpracy
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Sieci i węzły cieplne formularz

Zgodnie z aktualnymi trendami, inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz substancji niebezpiecznych (takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu).

Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem.

W związku z dużym zainteresowaniem branży ciepłowniczej oraz ambicjami i wyzwaniami związanymi z koniecznością redukcji niskiej emisji (smogu) organizujemy branżowe warsztaty pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo". Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2017 w Warszawie.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:
  • ciepłowni i elektrociepłowni
  • podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
  • podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła
  • producentów i sprzedawców rur preizolowanych
  • projektantów i wykonawców węzłów cieplnych
  • firm inżynieryjnych
  • jednostek badawczych
  • audytorów i jednostek certyfikujących


Od 2011 roku w organizowanych przez CBE Polska wydarzeniach dotyczących efektywności energetycznej, strat w systemach ciepłowniczych i elektroenergetycznych, taryf oraz inwestycji w sektorze ciepłowniczym wzięło udział już ponad 2000 ekspertów.
Joomlart