CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
rbp2formularz

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
BLOK I: zmiany w SENT
9:30 - 11:00 System monitorowania przewozu towarów (SENT):
SENT GEO - nowelizacja ustawy SENT dot. tzw. geolokalizatorów
SENT II - szeroka nowelizacja ustawy SENT (zmiany w całej ustawie)
 • "kolej na kolej"
 • zmiany „produktowe”
 • zmiany w zakresie zgłoszeń SENT
 • zmiany dot. dokumentów MM
 • nowe obowiązki informacyjne i administracyjne i zmiany dot. kontroli
 • zmiany dot. kar i sankcji oraz "amnestia" SENT
 • regulacje przejściowe
 • problemy praktyczne
Zmiany techniczne na PUESC (tzw. SENT ZBIORCZY)
Ograniczenia
SENT pierwszych miesięcy - wybrane scenariusze

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
11:00 - 11:30 Przerwa na kawę
BLOK I: zmiany w VAT i akcyzie

11:30- 12:30

Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dot. należytej staranności VAT
Zmiany w VAT - „split payment”
 • powody wprowadzenia podzielonej płatności
 • nowe obowiązki dostawców/nabywców
 • korzyści ze stosowania split payment
 • split payment vs. należyta staranność
 • problemy praktyczne

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
12:30 - 13:10 Lunch
13:10 - 14:10 Zmiany w VAT - elektronizacja kas fiskalnych i CRK
 • ograniczenia wystawiania faktur na podstawie paragonów
 • obowiązek instalowania nowych kas fiskalnych
 • dodatkowe obowiązki dot. kas fiskalnych
Zmiany w VAT - elektronizacja wykazu podatników VAT

STIR
 • istota STIR – typowanie rachunków bankowych do blokowania
 • ograniczenia rachunku zablokowanego na podstawie STIR

Zmiany w akcyzie (elektronizacja dokumentów dostawy)


Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
BLOK III: Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
14:10 - 15:30 Duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.
 • nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu, opłata zastępcza, ograniczenie stosowania olejów ze stawką 23% VAT
 • zmiany dotyczące przepisów dot. certyfikacji
 • nowe uprawnienia KOWR
 • paliwa dla transportu w świetle nowelizowanej ustawy
15:45 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Joomlart