CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegent
Program
Lokalizacja
Rejestracja
wnsformularzWocjech Plawiak Wojciech Pławiak, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego
i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie podatku od nieruchomości oraz postępowań podatkowych i sądowych dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Współtworzył Zespół Podatku od Nieruchomości EY świadczący usługi dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Do 2014 r. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY. Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym Ekspert Zespołu Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Finansów. Wykładowca przedmiotu „Podatki i opłaty lokalne” na kierunku doradztwo podatkowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współautor pierwszego kompleksowego komentarza do dyrektyw akcyzowych „Akcyza w prawie UE. Komentarz” Autor szeregu publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości oraz postępowania podatkowego i sądowego. Prowadzący liczne szkolenia i warsztaty z zakresu podatku od nieruchomości, postępowań podatkowych i sądowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Joomlart