CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Partner warsztatów
Lokalizacja
Program
Rejestracja
RPPZ 490formularz
Tomasz Stuczynski

Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński, Doradca SGS, SGS Polska

Specjalista w dziedzinie gleboznawstwa i badań środowiska. Do szczególnych zainteresowań należą badania zanieczyszczeń gleb i ocen ryzyka środowiskowego. Jest autorem ponad 140 oryginalnych prac badawczych, w tym podręcznika poświęconego metodom wyznaczania obszarów, na których mogą być przekroczone standardy jakości gleb. W latach 2003-2009 brał udział w pracach nad europejską strategią tematyczną ochrony gleb i projektem dyrektywy glebowej. Jest autorem wielu ekspertyz z zakresu identyfikacji zanieczyszczeń gleb i wód na terenach poprzemysłowych. W latach 1997-2009 kierował Zakładem Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB, od roku 2009-2012 kierował laboratorium SGS Eko-Projekt, od 2014 prowadzi projekty rozwojowe w SGS.

aleksandra nowak

Aleksandra Nowak, Dyrektor Działu Ekspertyz Środowiskowych, SGS Polska

Aleksandra Nowak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych; specjalista w dziedzinie ochrony środowiska w szczególności w zagadnieniach dotyczących zanieczyszczeń środowiska gruntowo–wodnego. Do szczególnych zainteresowań należą badania zanieczyszczeń gleb i ocen ryzyka środowiskowego. Jest autorem ekspertyz z zakresu identyfikacji zanieczyszczeń gleb i wód na terenach poprzemysłowych. Z firmą SGS związana od 2010 roku, od 2013 roku jest Dyrektorem Działu Ekspertyz Środowiskowych.

sergiusz urban

Sergiusz Urban, prawnik, doradca ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych, Kancelaria WKB

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołem fuzji i przejęć, prawa energetycznego i projektów infrastrukturalnych. Specjalista w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradca w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz American University Washington College of Law, odbył półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego, w tym: pozwoleń na korzystanie ze środowiska, gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000.
Joomlart