CBE Polska

Spis treści
Start
Przesłanki odrzucenia ofert
Współczynnik akceptacji ofert
Sponsor
bcr8

Efektywność energetyczna - porady dotyczące przetargów
Wykorzystując doświadczenia zebrane w ramach pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Prezes URE dążąc do zminimalizowania ryzyka odrzucenia ofert przetargowych składanych w kolejnych przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W związku z tym regulator przygotował i publikuje Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.Joomlart