CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegent
Rejestracja
noze8 formularzSzanowni Państwo,

W maju 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Część jej przepisów, (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., niektóre artykuły od 1 października 2015 roku. Ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków i wyzwań dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz spółek obrotu.

Dziś prezentujemy Państwu VII edycję warsztatów "Ustawa OZE - nowe obowiązki i uprawnienia dla spółek obrotu i OSD", które odbędą się w dniu 9 grudnia 2015 roku w Krakowie.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Zakres obowiązków OSD względem: mikroinstalacji oraz innych instalacji, biogazowni, zakres sprawozdawczości
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE oraz płatnik opłaty OZE
 • Definicja "nielegalnego poboru" oraz "nielegalnego wprowadzania energii" i jej konsekwencje
 • Sankcje z tytułu wprowadzania energii do sieci bez umowy lub z obejściem przepisów prawa
 • Obowiązki potwierdzenia ilości energii wprowadzonej do sieci - w systemie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i systemie aukcyjnym
 • Zasady współpracy z OREO
 • Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej od podmiotów wytwarzających do 31.12.15 oraz FIT
 • Sprzedawca z urzędu a sprzedawca zobowiązany
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej
 • Zakres obowiązków w odniesieniu do systemu kwotowego - świadectwa pochodzenia
 • Kiedy należy rozliczać się za odbiorcę przemysłowego?
 • Dom maklerski i Towarowy dom maklerski - w zakresie sprzedaży energii i rozliczenia obowiązku a odbiorca przemysłowy
 • Aukcje i energia elektryczna fizyczna a przedsiębiorstwo obrotu
 • Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji
 • Gwarancja realizacji obowiązków OSE i przedsiębiorstw obrotu oraz rozwiązania okresu przejściowego
 • Realizacja obowiązków, kary pieniężne, sankcje i zasady ich wymierzania


Do udziału w warsztatach zapraszamy podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność jako spółki obrotu oraz OSD. Szkolenie skierowane jest do pracowników następujących działów:

w OSD:
 • pomiarów
 • bilansowania
 • obsługi dostaw
 • prawnych
 • usług operatorskich
 • prognoz i zapotrzebowania
w spółkach obrotu:
 • handlu hurtowego
 • zarządzania portfelem
 • umów i kontraktów
 • rozliczeń i sprawozdawczości
 • prawnego/ regulacji
 • polityki cenowej
 • obsługi klienta

NOZe5 sala

Sprawdź nasze doświadczenie!

Ostatnia edycja wydarzania z niniejszej tematyki odbyła sie w dniu 15 maja 2015 roku w Gdańsku. Blisko 50 uczestników debatowało na temat problematycznych aspektów nowej ustawy o OZE, podczas wewnętrznego szkolenia realizowanego przez naszą firmę. Więcej...
Joomlart