CBE Polska

Spis treści
Start
Program
We współpracy
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Sieci i węzły cieplneformularz

Zenon Chrostowski Zenon Chrostowski, Dyrektor Marketingu, Elektrotermex Sp. z o.o.
Marcin Jamrozik Marcin Jamrozik, Partner, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Radca prawny od 2009 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wspólnik, założyciel Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j. W Kancelarii odpowiedzialny za blok prawa administracyjnego oraz tematykę związaną z nieruchomościami. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości, a przede wszystkim w doradztwie prawnym przy realizacji projektów inwestycyjnych.
W zakresie projektów inwestycyjnych prowadził min. obsługę prawną inwestycji liniowej – pierwszego w Polsce całkowicie prywatnego rurociągu przesyłającego tlen. Jest ekspertem w zakresie prawa spółdzielczego. Prowadzi procesy przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.
Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów z zakresu prawa pracy, zdobyte przy obsłudze jednej z największych w Polsce sieci handlowych oraz w sprawach gospodarczych dotyczących tzw. „opłat półkowych”.
Wielokrotnie członek zespołów zajmujących się wprowadzaniem podmiotów gospodarczych na rynek New Conect. Autor wielu publikacji i komentarzy na łamach prasy prawniczej. Włada językiem angielskim. Po godzinach czynnie uprawia koszykówkę.
Kazimierz Zarski Dr inż. Kazimierz Żarski

Specjalista z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ceniony ekspert w branży ciepłowniczej. Autor wielu publikacji, także programów komputerowych i literatury z tej tematyki. Jest czynnym projektantem z dużym doświadczeniem zawodowym z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz auditingu energetycznego.
i iwko Ireneusz Iwko, główny specjalista ds. systemów rur preizolowanych, LOGSTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej kirunek studiów Maszyny, Systemy i Urządzenia Energetyczne. W latach 1983-1989 pracował w ZAMECH Elbląg Biuro konstrukcyjne. Następnie od 1990 do 1997 w ABB Zamech Ltd District Heating jako Kierownik Działu Technicznego – odpowiadał za wdrażanie systemu rur preizolowanych na runku polskim. W latach 1998-2005 związany z ALSTOM POWER FliwSystems, gdzie pełnił funkcję Kierownika działu Projektowania. Od 2006 pracuje w LOGSTOR i jest głównym specjalistą d/s rurociągów preizolowanych. W zakres obowiązków eksperta wchodzi:
  • projektowanie preizolowanych sieci ciepłowniczych
  • informacja techniczna i konsultacje techniczne
  • rozwój produktu i wdrażanie nowych technologii
  • obliczenia statyczne sieci ciepłowniczych
  • szkolenia zewnętrzne w zakresie projektowania sieci ciepłowniczych
Przynależność do organizacji zawodowych:
  • Członkowsto w Izbie Inżynierów i Techników Budowlanych, NOT
  • od 2004 członek Polskiego Komitetu Normalizacji (Komitet Techniczny Nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji)
  • od 2005 ekspert grupy roboczej WG13 Komitetu Technicznego Nr 107 CEN UE (do spraw norm Eutopejskich dotyczących systemu rur preizolowanych) – prace nad nowelizacją Normy Europejskiej EN 13941„Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych
Systematycznie publikuje artykuły techniczne w INSTALu związane ze stosowaniem rurociągów preizolowanych w ciepłownictwie zdalaczynnym.
Waldemar Wawrzyniak, kierownik ds. kluczowych klientów, Danfoss Poland sp. z o.o.


Joomlart