CBE Polska

Spis treści
Start
Program
We współpracy
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Sieci i węzły cieplneformularz

8:30 - 8:55 Rejestracja Uczestników, poranna kawa
8:55 Rozpoczęcie warsztatów, powitanie uczestników przez organizatora
9:00 - 9:30 Sieci ciepłownicze w świetle prawa budowlanego i energetycznego
9:30 - 10:00 Diagnostyka strat na przesyle energii termicznej wyeksploatowaną lub niewłaściwie zaprojektowaną siecią ciepłowniczą
10:00 - 10:30 Projektowanie i eksploatacja efektywnych energetycznie węzłów cieplnych
10:30 - 11:00 Przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych na sieci w technologii rur preizolowanych

11:00 - 11:30 Przerwa na kawę
11:30 - 12:30 Potencjalne korzyści wynikające ze sterowania popytem na energię dzięki zmianie węzłów grupowych na węzły indywidualne
12:30 - 13:30 Najbardziej optymalne systemy nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 15:00 Rozwój sieci ciepłowniczych sposobem na ograniczenie niskiej emisji i redukcję CO2
15:00 - 16:00 Typowanie miejsca awarii na sieci ciepłowniczej


Joomlart