CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Patroni honorowi
Rejestracja
dsrznak formularz
polowiec Polowiec i Wspólnicy została utworzona przez radców prawnych Adama Polowca, Beatę Superson - Polowiec, Marcina Jamrozika oraz Marcina Rusinka w oparciu o istniejącą od 2003 r. Kancelarię Radcy Prawnego Adam Polowiec. Kancelaria świadczy pomoc prawną, poprzez kompleksową obsługę, szerokiemu kręgowi podmiotów - zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom sektora publicznego oraz organizacjom non - profit. Ich działalność nie jest ograniczona geograficznie wyłącznie do terenu Krakowa i Małopolski, świadcząc pomoc prawną na terytorium całego kraju, jak również poza jego granicami. Obok siedziby w Krakowie kancelaria dysponuje również biurem w Gliwicach, konieczność otwarcia którego spowodowana była pozyskaniem licznych Klientów działających w regionach Górnego i Dolnego Śląska. Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j. jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy, członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie oraz kooperantem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach prowadzonej działalności pro bono współpracuje między innymi z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie realizując wspólnie z Fundacją Program Centrum Pro Bono.

www.polowiec.pl

pse logo Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.
Energa kwadratowe Enspirion należy do Grupy Kapitałowej Energa, świadczy usługi w zakresie agregacji i zarządzania redukcją popytu energii elektrycznej (Demand Side Response), a także carsharingu samochodów elektrycznych.
Głównym obszarem działalności Enspirion jest usługa Demand Side Response, która wspomaga stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej po akceptowalnej cenie - wykorzystując Negawaty jako uzupełnienie dla budowy nowych mocy wytwórczych.
Firma świadczy usługi także w obszarze emobility, przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i audytu efektywności energetycznej.
tauron TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów złotych oraz zatrudniającym około 25 tysięcy pracowników. Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.
innogy Grupa Innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry. Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię 930 tys. klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT. innogy Polska Contracting z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność głównie w południowo-zachodniej Polsce i sprzedaje ciepło wytwarzane we własnych 29 kotłowniach gazowych, olejowych i węglowych. Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.
energypool Energy Pool jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania energią i reagowania na zapotrzebowanie użytkowników przemysłowych i komercyjnych odbiorców energii elektrycznej. System Energy Pool DRM działa od 2012 roku w centrum operacyjnym sieci energetycznej. Jego funkcje wynikają z wieloletniej praktycznej wiedzy na temat zarządzania odpowiedziami na żądanie na całym świecie.
EnerNOC EnerNOC jest wiodącym dostawcą opartego na „chmurze” oprogramowania do analizy energii (EIS) i usług dla tysięcy klientów korporacyjnych na całym świecie. Rozwiązania EIS firmy EnerNOC dla klientów korporacyjnych poprawiają wydajność energetyczną poprzez optymalizację sposobu ich zakupu, ich wykorzystania i zarządzania zapotrzebowaniem na energię. Technologie EIS dla przedsiębiorstw obejmuje budżetowanie i zaopatrzenie, zarządzanie rachunkami zaopatrzenia w energię, optymalizację procesów operacyjnych, widoczność i raportowanie, śledzenie projektów, zarządzanie popytem i zapotrzebowaniem an energię. Rozwiązania firmy EnerNOC dotyczące urządzeń użytkowych pozwalają zmaksymalizować zaangażowanie klientów, w tym na zapotrzebowanie i efektywność energetyczną.
EnMS EnMS Polskaposiada w swojej ofercie szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Wszystkie audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.
FE Forum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki. To rzeczowy, profesjonalny, godny zaufania partner dialogu oraz centrum wiedzy o sektorze elektroenergetycznym w Polsce i regionie.
Think tank jest kontynuacją Forum Analiz Energetycznych, inicjatywy non-profit stworzonej w 2014 roku przez Joannę Maćkowiak-Panderę (wówczas Agora Energiewende), Jana Rączkę (Regulatory Assistance Project - RAP) oraz Macieja Bukowskiego (WiseEuropa), w ramach której przygotowywano analizy na rzecz efektywnej kosztowo i niskoemisyjnej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Działalność Forum Energii jest finansowana przez Europejską Fundację Klimatyczną.


Joomlart