CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Patroni honorowi
Rejestracja
dsrznak formularz
jarosław socha Jarosław Socha, Zastępca Dyrektora Departamentu Przesyłu i jednocześnie od 2011 do 2016 roku Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej w PSE SA.
Praktyk zajmujący się pozyskaniem i rozliczaniem usługi redukcji poboru przez odbiorców energii elektrycznej. Doświadczony w zarządzaniu kontraktami na dostawy usług związanych z przesyłaniem i zapewnieniem jakości energii elektrycznej. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych zasad regulujących współpracę podmiotów korzystających z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W 2004 r. ukończył studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (potwierdzany międzynarodowym certyfikatem i akredytacją EQUIS). Od początku kariery zawodowej w 1993 r. związany zawodowo z energetyką. Rozpoczynał pracę od stanowiska Specjalisty w Sekcji Pomiarów w PSE Wschód, następnie od 1995 r. pracował jako jej kierownik. W latach 1999 - 2003 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji ds. Realizacji Inwestycji w PSE SA. Członek Rady Dyrektorów ds. dystrybucji i obsługi odbiorców Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Posiada Certyfikat International Project Managament Association (IPMA) na poziomie D.
BPolowiec Beata Superson-Polowiec, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólicy
Partner. Radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Obsługa prawna podmiotów energochłonnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz ryzyka regulacyjnego oraz przy projektowaniu rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Autorka wielu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych jak również publikacji oraz ekspertyz z tego zakresu. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postepowaniach przed Prezesem URE. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Piotr Golebiowski Piotr Gołębiowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Obrotu, Tauron Polska Energia S.A.
Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje w sektorze energetycznym od 22 lat. Ukończył studia MBA Dominican University River Forest, Illinois/USA, The Graduate School of Business. Ukończył Strategiczną akademię przywództwa Harward Ican Institute / Harward Publishing, międzynarodowe studia menadżersko-finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz międzynarodowe studia podyplomowe menadżersko-marketingowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Brnie. W latach 2010-2015 był Wiceprezesem Sprzedaży w Vattenfall a następnie w Tauron Sprzedaż. Od lutego 2016 kieruje obszarem Tradingu w Grupie Tauron.
Joanna Mackowiak Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes, Forum Energii
Ekspert w zakresie europejskiej współpracy energetycznej. Do 2016 roku w think tanku energetycznym Agora Energiewende. Wcześniej dyrektor rozwoju rynku i członek warszawskiego zarządu duńskiego koncernu DONG Energy. Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i reprezentowała Polskę na forum międzynarodowym. Była także szefem zespołu, który przeprowadził w ramach Protokołu z Kioto pilotowe transakcje sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i Hiszpanii, dzięki którym Polska zarobiła ponad 500 mln złotych na realizację niskoemisyjnych inwestycji. Zajmowała się także negocjacjami klimatycznymi (konferencja ONZ COP 14 w Poznaniu). Autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie energetyki oraz strategii krajowych. Stypendystka wielu zagranicznych programów stypendialnych - badawczych i wspierających młode kadry. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. Doktorat w zakresie oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych na środowisko.
Jacek Misiejuk Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający EnerNOC Polska Sp. z o.o. oraz członek Rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Od połowy lat 90 aktywnie uczestniczy w rozwoju Polskiego rynku energii. Promotor aktywnego uczestnictwa odbiorców w rynkach energii i usług systemowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki, oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł MBA.
Piotr Chylmanski Piotr Chylmański, Specialista ds. DSR, Enspirion sp. z o.o.
Specjalista ds. DSR w Enspirion sp. z o.o. Zatrudniony w przedsiębiorstwie od 2015 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kierunku Energetyka. Ukończył studium podyplomowe z zakresu Funkcjonowania Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie studiuje analitykę gospodarczą na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także efektywność energetyczną w sektorze publicznym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.
Andrzej Kroczek Andrzej Kroczek, Kierownik działu usług DSR, Enspirion sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł zawodowy mgr. inż. (2004) uzyskał w dziedzinie metrologii i systemów pomiarowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Uczestniczył w projektach optymalizacji kosztów zużycia energii i budowy lokalnych układów CHP. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem przepływami energii w przedsiębiorstwach, transformacją elektroenergetyki i usługami wykorzysującymi Demand Side Respons (DSR). Pracuje na stanowisku Kierownika w Dziale Usług DSR.
Bartosz Pawlicki Bartosz Pawlicki, Senior Project Specialist, innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 2010 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, a w 2015 roku na tej samej uczelni obronił rozprawę doktorską. pt.: "Regulacja poziomu napięcia w zadaniu kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych". Jest również absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie w Energetyce” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z Demand Side Response / Demand Side Magangement, w szczególności rozwiązania pozwalające w sposób automatyczny kształtować zapotrzebowanie odbiorców.
Agnieszka Luczynska Agnieszka Łuczyńska, EnMS Polska
Absolwentka ESSEC Business School studiów MBA oraz Zarządzania - studiów podyplomowych na warszawskiej SGH. Od 2003 roku związana z branżą gazowniczą, najpierw w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa potem w PGNiG jako zastępca Dyrektora Departamentu Marketingu. Kolejną firmą była Pol-Aqua w której pełniła funkcję Dyrektora Rozwoju Rynku Paliw. W obszarze gazownictwa realizowała projekty nowatorskie jak choćby rozwój rynku CNG do napędu pojazdów. Uczestniczyła w wielu konferencjach poświęconych Magazynom Gazu Ziemnego oraz rozwojowi usług gazowniczych i okołogazowniczych. Od 2008 roku związana z wieloma firmami w ramach działalności doradczej której celem było efektywne zastosowanie gazu ziemnego. Od 2010 roku uczestniczyła w innowacyjnych projektach poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. W 2017 roku rozpoczęła prace w EnMS Polska skupiając się na projektach związanych z audytami energetycznymi przedsiębiorstw oraz innych nowych usług na rynku energetycznym zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w tym usługi DSR.
Thibault Servan, Project Director, Energy Pool (Francja)


Joomlart