CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
XI szkolenie Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji przewozu towarówformularz

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 - 11:30 "Pakiet przewozowy" - co to jest i kogo dotyczy?
 • Cel "Pakietu Przewozowego"
 • Podstawowe definicje i konstrukcje SENT
 • Towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN
 • Towary zwolnione z systemu SENT - przykłady
 • Obowiązki uczestników w ramach obrotu towarami objętymi obowiązkiem SENT
Co zmienia nowelizacja przepisów?
 • Nowy system kar
 • Objęcie systemem SENT transportu kolejowego
 • Objęcie systemem SENT produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • Lokalizatory – nowe obowiązki dla przewoźników
 • Pozostałe zmiany
Kontrola przewozu towarów i system kar wg "Pakietu przewozowego"
 • Kontrola SENT - kto dokonuje kontroli, kto jest kontrolowany, jaki jest zakres kontroli
 • System kar - procedura nakładania kar, katalog podmiotów i okoliczności objętych sankcjami
 • Przesłanki ukarania (za co i komu grożą sankcje) – nowelizacja
 • możliwość odstąpienia od ukarania
11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
12:00 - 13:30 Zmiany w regulacjach i prawie farmaceutycznym w świetle nowelizacji ustawy SENT 2.0
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Instrukcja PUESC
SENT Instrukcja uwierzytelniania na PUESC

SENT w praktyce na wybranych scenariuszach transakcyjnych
 • Identyfikowanie podmiotu wysyłającego i odbierającego - scenariusze INCOTERMS
 • Obowiązki przewoźnika
 • Dostawy na potrzeby własne
 • Dostawy mieszane
 • Tranzyt
15:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo
Joomlart