CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
smp4
formularz

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy będzie narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów. 3 kwietnia 2017 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na IV edycję specjalistycznego szkolenia "Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje", które odbędzie się 16 maja 2017 roku w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.


Zapraszamy również na kolejną edycję:


smp5


Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczących drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie.
Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe", jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu. Zgłoszeniu nie podlega przewóz tych towarów w: przesyłkach pocztowych, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS, czy produktów, które są przedmiotem obrotu towarowego z państwami trzecimi i są zgłoszone do procedury celnej albo powrotnego wywozu, z wyłączeniem towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Niedopełnienie tych obowiązków pociąga za sobą sankcje. Kary nie będą nakładane do 30 kwietnia 2017 r. Ma to pozwolić podmiotom, które uczestniczą w przewozie towarów, na dostosowanie się do nowych regulacji.
Ministerstwo Finansów udostępnia usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta będzie świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych" na i przez terytorium Polski.

 



Do udziału w szkoleniu zapraszamy: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby, które w podmiotach dokonujących obrotu, zakupu bądź przewozu towarów objętych ustawą są odpowiedzialne za kwestie związane z obsługą zamówień, zakupów, sprzedaży oraz transportu towarów.

 


Zbliżające się szkolenie będzie prowadzone przez doradcę podatkowego i radcę prawnego, eksperta z KDCP - Krzysztofa Rutkowskiego. W tym miejscu warto wspomnieć, iż z zakresu wprowadzanych regulacji organizowaliśmy już dedykowane szkolenia, których podsumowania możecie Państwo obejrzeć w zakładce "Archiwum". Więcej...

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 • Cele nowych regulacji, części składowe systemu, terminy wejścia w życie, podmioty zobowiązane,
 • Praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości
 • Podstawowe definicje: Przewóz towarów, Podmiot wysyłający i odbierający
 • Towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, a także w tranzycie
 • Co będzie podlegać według nomenklatury CN?
 • Jakie towary będą zwolnione a dla kogo będzie brak możliwości zwolnień?
 • Mechanizmy SENT
 • Pozostałe zasady SENT:
  • "niezwłoczna" aktualizacja danych zawartych w zgłoszeniu
  • szczegółowe zasady postępowania
  • postępowania w razie niedostępności systemu
  • dostawcy lokalizatorów wg zamówień publicznych
 • Kierowca zobowiązany
 • Zasadność objęcia SENT przemieszczeń wewn. RP?
 • Kontrola przewozu towarów i kary
 • Praktyczna prezentacja systemu zdalnego monitoringu dostaw paliw
 • "Uproszczenia podatkowe" wynikające z tzw. konstytucji dla biznesu
 • Aktualizacja kodów CN
 • Elektroniczny dokument dostawy (e-DD)

pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 1200 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart