CBE Polska

Spis treści
Start
Miniona edycja
Program
Prelegenci
Podmioty współpracujące
Lokalizacja i nocleg
Rejestracja
index banerindexIII foto


Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności na konto organizatora.
 2. Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić, a następnie przesłać do organizatora formularz w postaci on-line lub pliku PDF.
 3. Formularz w postaci pliku PDF (pobierz formularz PDF) należy przesłać na adres lub na numer fax+48 22 82 77 123
 4. W ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia, na adres email podany w formularzu zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji oraz informacje o relizacji płatności wraz z danymi do przelewu.
Koszty udziału jednej osoby w wydarzeniu to:
 1. Koszt udziału jest zależny od terminu nadesłania zgłoszenia.
 2. Obowiązują trzy progi cenowe.
 3. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia prowadzonych promocji lub stworzenia kolejnych progów cenowych.
 4. Każda z wymienionych poniżej cen obejmuje udział w dwóch dniach konferencji oraz pokazie wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych (w tym transport na pobliski poligon), materiały konferencyjne, całodniowe przerwy kawowe, dwa lunche oraz wspólną kolację.
 5. Ceny nie obejmują kosztów noclegu.

Progi cenowe:

 • 1140 PLN netto (w tym 25% rabatu) oraz możliwość darmowej rocznej prenumeraty Expressu Przemysłowego o wartości 100 PLN brutto - do dnia 07.05.16 (lub do wyczerpania puli miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych) otrzymasz gwarancję najniższej ceny
 • 1320 PLN netto (w tym 200 zł rabatu) oraz możliwość darmowej rocznej prenumeraty Expressu Przemysłowego o wartości 100 PLN brutto - do dnia 07.09.16 (lub do wyczerpania puli miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych) otrzymasz gwarancję niższej ceny
 • 1520 PLN netto - standardowy koszt uczestnictwa poza promocją


Rezygnacja:
Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać na adres . W przypadku rezygnacji do dnia 07 września 2016 roku uczestnik nie poniesie względem organizatora konferencji żadnych kosztów.W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą 250 PLN netto.
W przypadku gdy uczestnik za pośrednictwem organizatora dokonał rezerwacji pokoju hotelowego, to może on dochodzić zwrotu poniesionych w ten sposób kosztów wyłącznie u władz hotelu.Joomlart