CBE Polska

Spis treści
Start
Miniona edycja
Program
Prelegenci
Podmioty współpracujące
Lokalizacja i nocleg
Rejestracja
index banerindexIII foto

Program
6 października 2016 roku

coffecup_male8:00 - 8:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa i powitanie uczestników
coffe cup_male8:30 - 9:10 Wykład wprowadzający
Perspektywa Polska Obowiązki przedsiębiorstw z zakresu wdrożenia zaostrzonych procedur bezpieczeństwa w kontekście Seveso III
coffe cup_male 9:10 - 9:45 Case study:
Zarządzanie obszarem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
coffe cup_male 9:45 - 10:15 Kryteria poważnej awarii oraz wymagania podlegające zgłaszaniu do GIOŚ
coffe cup_male10:15 - 10:45 Case study:
Zarządzanie obszarem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
coffe cup male 10:45 - 11:00 Przerwa na kawę
coffe cup_male11:00 - 11:30 Panel dyskusyjny:
Aktualny stan przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem związanym  z poważnymi awariami oraz polityką bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. Wyzwania i trudności dla przedsiębiorców
coffe cup_male11:30 - 12:00 Kwestie bezpieczeństwa procesowego i wymagania dla eksploatacji urzędzeń w kontekście wymogów ATEX, HAZOP, SEVESO
coffe cup_male12:00 - 12:30 System zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładach przemysłowych
coffe cup_male12:40 - 13:15 Modelowanie rozprzestrzeniania się wybuchów oraz toksycznych i palnych gazów na instalacjach przemysłowych
coffe cup male13:1 - 13:25 Przerwa na kawę
coffe cup_male 13:25 - 13:50 Modernizacja instalacji produkcyjnej typu IPPC w świetle Prawa ochrony środowiska, dozoru technicznego oraz uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem procesowym na wybranym przykładzie
13:50 - 14:30 Lunch
coffe cup_male 14:30 - 15:00 Wybrane elementy audytów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach w których zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem.
coffe cup_male 15:00 - 15:30 Case study:
Strategia bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwie
coffe cup_male15:30 - 16:00 Wybrane aspekty prowadzenia działań gaśniczych w pobliżu i w obrębie stref zagrożonych wybuchem
17:15 Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych (transport na pobliski poligon zapewnia organizator sprzed hotelu)
20:00 Wspólna kolacja oraz atrakacja wieczoru

7 października 2016 roku

coffe cup_male9:00 - 9:45 Szacowanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem w obszarze aparatów procesowych przez które przepływają palne gazy i pary cieczy (na przykładzie wodoru i benzenu)
coffe cup_male9:45 - 10:15 Case study
coffe cup_male10:15 - 10:45 Case study
coffe cup_male10:45 - 11:10 Szacowanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem w obszarze aparatów procesowych przez które przepływają palne gazy i pary cieczy (na przykładzie wodoru i benzenu)
coffe cup male11:10 - 11:30 Przerwa na kawę
coffe cup_male11:30 - 12:00 Ostatnie europejskie (2015) i amerykańskie (2014) wytyczne w zakresie przeciwdziałania pożarom i wybuchom spowodowanym elektrycznością statyczną
coffe cup_male12:00 - 12:30 Case study
coffe cup_male12:30 - 13:00 Case study
13:00 - 14:00 Zakończenie konferencji i lunch

Joomlart