CBE Polska

Spis treści
Start
Honorowi Gospodarze Forum
Patroni honorowi
Rada Programowa
Prelegenci
Program
Rejestracja
Noclegi
Business Party
feg_baner

znak_formularz1


Dzień I

"Forum energetyki gazowej"

15 czerwca 2011 roku, Zabrze


8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00 – 9:15

Uroczyste otwarcie Forum, powitanie uczestników przez

Organizatorów, Gospodarzy Forum oraz Przedstawicieli Patronów Honorowych

9:15 - 9:50

Wykład wprowadzający

Wykorzystanie gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej - stan obecny i perspektywy rozwoju

 • Znaczenie gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej,

 • Krajowy rynek gazu ziemnego na tle wybranych państw UE,

 • Rola gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej: Polska - UE - Świat

 • Planowane inwestycje w zakresie budowy bloków gazowo - parowych

 • Projekt shale gas a wykorzystanie gazu w sektorze wytwarzania energii elektrycznej

Prelegent:
Prof. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki

9:50 - 10:20

Liberalizacja rynku gazu i jej wpływ na sektor energetyczny

 • Konieczność wykonania możliwie realnej prognozy zapotrzebowania na wszystkie rodzaje energii z uwzględnieniem legislacji UE, przewidywanego modelu i poziomu konsumpcji oraz możliwości pozyskania surowców i energii spoza UE

 • Konsekwentna realizacja liberalizacji rynku energetycznego w UE poprzez konsekwentne wdrożenie III pakietu, rozbudowę połączeń transgranicznych

 • Zmiana polityki legislacyjnej UE w zakresie ochrony środowiska na bardziej spójna z polityką rozwojową innych regionów świata w celu zmniejszenia zagrożenia drastycznego spadku konkurencyjności europejskiej gospodarki/REACH, ETS/

 • Wdrażanie prawdziwej solidarności UE m.in. poprzez uwzględnienie rodzaju paliwa przy określaniu benchmarków

 • Coraz bardziej osamotniona i widocznie błędna polityka UE w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, konieczna rewizja tej polityki przy zachowaniu działań proefektywnościowych, zrównoważonego rozwoju, zmiany modelu konsumpcji, zwiększania udziału surowców i energii odnawialnej

 • Konieczność rewizji Polskiej Polityki Energetycznej

 

Prelegent: Krzysztof Żyndul, były Wiceminister Skarbu

10:20 - 10:50

Wystąpienie Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:50 - 11:20

Prawne uwarunkowania wykorzystania gazu w sektorze energetycznym

Prelegent:
Mec. Przemysław Kałek, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k.

11:20 - 11:50

Przerwa na kawę

11:50 - 12:20

Rola URE w zakresie energii gazowej
 • Stworzenie płynnego rynku gazu, a rozwój w energetyki opartej na gazie ziemnym
 • Rola Operatora Systemu Przesyłowego  i oddziaływanie na rynek gazu jego wzorca umownego IRIESP – kompetencje Prezesa URE
 • Rozbudowa gazowych połączeń międzysystemowych
 • Prace nad europejskim modelem rynku gazu ziemnego
Prelegent:
Krzysztof Kwiecień, Specjalista ds. rynku gazu ziemnego, Departament promowania konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki

12:20 - 12:50

Potencjalne możliwości pozyskiwania gazu z zastosowaniem technologii podziemnego zgazowania pokładów węgla
kamiennego

Prelegent: 
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa

12:50 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Panel dyskusyjny:

Dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu vs. wpływ na stan jego wykorzystania w sektorze energetycznym

Potencjał gazu łupkowego, nowa umowa gazowa

Moderator panelu:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki 
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa
Krzysztof Żyndul, były Wiceminister Skarbu dr Paweł Poprawa, Państwowy Instytut Geologiczny
Paweł Chałupka, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny, Aurelian Oil & Gas Poland
Przedstaiwciel PGNIG

15:00 - 15:30

Mozliwości finansowa energetyki gazowej w Polsce

Prelegent:

Michał Lubieniecki, Partner Zarządzający i Wiceprezes Zarządu, ICENTIS Corporate Solutions

15:30 - 16:00

Wystąpienie Prof. Ing. Stanislav Veselý, General Manager, EKOL spol. s r.o.  Brno 

16:00

Zakończenie I dnia Forum

 

 

18:00 - 24:00

Business PartyDzień II

"Forum energetyki gazowej”

16 czerwca 2011 roku, Zabrze


8:30 - 9:00

Poranna kawa

9:00 - 9:30

Wykład wprowadzający

Modelowanie matematyczne spalania - mozliwości i ograniczenia

Prelegent:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej ds. Naukowych, Politechnika Śląska

9:30 - 10:00

Turboekspander jako perspektywiczna technologia dla systemu gazowego

Prelegent:
Dr inż. Wojciech J. Kostowski, Adiunkt, Zakład Energetyki Gazowej, Rozproszonej, Jądrowej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska

10:00 - 10:30

Aspekty emisyjne i środowiskowe przy wykorzystania gazu do produkcji energii (dyrektywa EU ETS i IED)

Prelegenci:

Paweł Wanatowicz, Specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska, TÜV SÜD Polska
Krzysztof Wojas, Specjalista ds. energetyki, TÜV SÜD Polska

10:30 - 11:00

Realizacja projektu budowy/ modernizacji instalacji wykorzystania gazu w procesie wytwarzania energii

Prelegent:

Przedstawiciel biura projektowego

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 12:00

Repowering

Prelegent:

Stefan Pacyński, Dyrektor ds. strategii i marketingu, Alstom Power

12:00 - 12:30

Wystąpienie Urzędu Dozoru Technicznego

Prelegent:
Sylweriusz Brzuska, Kierownik Wydziału Urządzeń Ciśnieniowych, Urząd Dozoru Technicznego

12:30 - 14:00

BLOK CASE STUDIES, w którym zaprezentując się Przedstawiciele takich firm jak: ORLEN, PGNIG, PGE, UDT

14:00 - 15:00

Lunch

15:00

Zakończenie Forum, wręczenie dyplomów potwierdzających uczestnictwo

 

Joomlart