CBE Polska

Spis treści
Start
I edycja Forum
Patroni
Sponsorzy
sctf2


Ekspert technologiczny / Złoty Sponsor

Mikronika

MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej. Swoją działalność opiera na autorskim oprogramowaniu i własnej bazie sprzętowej. Od ponad 27 lat rozwiązania MIKRONIKI w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym, a także w telekomunikacji są uznawane przez klientów i doceniane licznymi nagrodami na targach i wystawach. Łączymy innowacyjność z rzetelnością, dostosowując jakość do wymogów ISO 9001:2009. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest systematyczny wzrost ilości wdrożeń. Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie, oparte o nowoczesne technologie.
Jesteśmy specjalistami w zakresie:
 • projektowania systemów sterowania i nadzoru
 • konstruowania i produkcji sterowników obiektowych i komunikacyjnych
 • zachowywania surowych norm odporności środowiskowej i kompatybilności elektromagnetycznej
 • przestrzegania wymogów jakości produkcji
 • integrowania urządzeń różnych producentów
 • realizacji zadań prototypowych i nietypowych
 • instalowania naszych systemów w kraju i za granicą
Wysokie kompetencje MIKRONIKI potwierdza wdrożenie kilkudziesięciu dużych, wielkoobszarowych systemów SCADA oraz instalacje kilku tysięcy urządzeń i systemów dla różnych dziedzin przemysłu, głównie dla energetyki. Nasz najważniejszy produkt to SYNDIS - System Nadzoru Doradztwa i Sterowania. Elementy naszego oprogramowania systemowego oraz bazy danych, urządzenia komunikacyjne i obiektowe mają modułową budowę i są skalowalne. Dzięki temu mogą efektywnie współpracować z urządzeniami oraz systemami innych producentów. Uczestniczymy w projektach dotyczących nowych inwestycji, rozbudowy i modernizacji obiektów przemysłowych. Skutecznie współpracujemy z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi w dziedzinie eksploatacji systemów dystrybucji mediów energetycznych oraz pracy operatorów automatyki i nadzoru procesów technologicznych. Zajmujemy się dostawami i kompletacją urządzeń. Systematycznie rozbudowujemy swoją ofertę. Integracja europejska i procesy globalizacji pozwoliły rozszerzyć obszar naszego działania i zwiększyć liczbę klientów. Ich opinia ma odbicie w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem najlepszych technologii.
Oferowane systemy:
 • SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania
 • SCADA/NMS w dyspozycjach sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
 • Moduły NMS/EMS dla działania biznesowego i ekonomiki
 • SYNDIS ENERGIA system bilansowania i zarządzania mediami energetycznymi
 • SYNDIS ES system monitoringu transformatorów
 • SYNDIS PQ ocena jakości energii
 • Systemy ochrony obiektów
 • Systemy monitoringu infrastruktury IT
 • Urządzenia stacyjne
 • Telemechanika radiowa
 • Sterowniki odłączników słupowych
 • Urządzenia do nadzoru i sterowania stacją RTV
 • Urządzenia do systemów bilansowania i rozliczania energii
 • Specjalizowane urządzenia pomiarowo- sterujące
 • Urządzenia transmisji danych
 • Panele wielomonitorowe LCD, terminale operatorskie i podzespoły wizualizacji danych
Kluczowi klienci MIKRONIKI to:
 • przedsiębiorstwa odpowiedzialne za przesył i dystrybucję mediów energetycznych
 • elektrownie i elektrociepłownie
 • kopalnie, huty stali i metali kolorowych
 • zakłady chemiczne
 • przedsiębiorstwa zajmujące się emisją programów i nadzorem nad stacjami RTV
W ostatnich kilku latach znacznie zwiększył się nasz eksport. Produkty MIKRONIKI zyskały uznanie w innych państwach Europy oraz Bliskiego Wschodu , gdzie bierzemy czynny udział w inwestycjach branżowych.

Siedziba Firmy w Polsce
ul. Wykopy 2/4
60-001 Poznań

Telefon +48 61 6655 600
Fax +48 61 6655 602
E-mail:


www.mikronika.pl

Partner technologiczny

NetInsight 130

Net Insight dostarcza wydajne i skalowalne rozwiązania transportowe dla Broadcast i IP Media, Digital Terrestrial TV, Mobile TV I IPTV/CATV networks. Net Insight dostarcza produkty w 100 zgodne z Quality of Service (Qos - jakość usługi) z trzykrotnie ulepszeniem wykorzystania pasma dla konwergentnej infrastruktury transportowej . Platorma Net Insight Nimbra jest przemysłowym rozwiązaniem branżowym głosowym,video i danych, redukującym koszty operacyjne o 50% i podnoszącym konkurencyjność zarówno znanych, jak i najnowocześniejszych usług medialnych. Ponad 150 światowej klasy klientów korzysta z rozwiązań Net Insight użytkując ich produkty w ponad 50 krajach. Net Insight jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie.

Osoba kontaktowa w Polsce:
Vitaliy Hurbo, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
Email:
Telefon: + 48 795508705

Net Insight AB
Box 42093, SE-126 14 Sztokholm, Szwecja
Adres: Västberga Allé 9
Telefon: +46 86850 400
Faks: +46 86850 420

www.netinsight.net

Ekspert technologiczny
/ Złoty Sponsor


Lackmann

Lackmann Metering Sp. z o.o. jest firmą działającą na polskim rynku od 2001 roku. Zajmujemy się świadczeniem usług i dostawą produktów związanych z opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej - skupiając się na systemach zdalnego odczytu. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie projektowania, dostaw, uruchamiania oraz serwisu tych systemów. Jesteśmy gotowi do zaoferowania oraz dostarczenia rozwiązań pod klucz. Nasi pracownicy dysponują dużym doświadczeniem w wymianach liczników.

SMART METERING – SMART GRID
Nasze rozwiązania zbudowane są w oparciu o wysoko wydajne systemy informatyczne , które realizują zadania związane z akwizycją, zarządzaniem oraz udostępnianiem danych pomiarowych z liczników mediów (energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła). Warstwę urządzeń pomiarowych stanowią nowoczesne liczniki jedno i trójfazowe Echelon . Dane pomiarowe, w postaci wartości rejestrów licznika oraz profilu obciążenia, a także parametrów jakości energii oraz rejestrowane zdarzenia, przekazywane są do koncentratorów z wykorzystaniem technologii PLC, a następnie trafiają do centralnego serwera.
Wszystkimi procesami steruje platforma NES.
Istotnym elementem w budowie Smart Grid jest ECN 7000 wraz z systemem COS (Control Operating System) . Software COS zapewnia otwartą, bezpieczną i modułową ramę potrzebną do obsługi setek nowych aplikacji niezbędnych dla inteligentnej sieci. Ta kombinacja software i hardware niesie ze sobą możliwość inteligentnego zarządzania końcową częścią sieci, jednocześnie zapewniając maksymalną wiarygodność, szybką reakcję i wytrzymałość.

System cechuje:
 • skalowalność, duża elastyczność, niezawodność
 • możliwa współpraca i wymiana danych z wieloma innymi systemami np. biling, CRM
 • możliwość realizacji systemu przedpłatowego w oparciu o liczniki Echelon, funkcja ograniczania mocy u klienta oraz możliwość zdalnego wyłączania.
W oparciu o tę technologię wykonaliśmy testowe instalacje w wielu zakładach energetycznych w Polsce. Rozwiązania te stosowane są także na szeroką skalę w Europie. Charakteryzują się one dużą niezawodnością, dostarczają szczegółowe dane pomiarowe zarówno dla zakładów energetycznych jak i dla klientów komunalnych.

Lackmann Metering Sp. z o.o.
ul. Popularna 4/6
02-473 Warszawa
Telefon +48 22 863 51 17
Faks +48 22 863 51 18
E-Mail:

www.lackmann.pl

Wystawca

zpa
Spółka ZPA Smart Energy zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie designu oraz produkcji nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz oferuje nietradycyjne rozwiązania z zakresu managementu energii.
Już od 1958 roku naszym pierwszoplanowym celem jest oferowanie naszym klientom świetnych usług, solidność i wysokie wartości. W chwili obecnej nasza technologia do automatycznego odczytu licznika (AMR automated meter reading) oraz do progresywnej infrastruktury pomiarowej (AMI - advanced metering infrastructure) pozwala przedsiębiorstwom publicznym takim jak gazownie, elektrownie oraz przedsiębiorstwa gospodarki wodnej, na podniesienie efektywności i dochodów.
Angażujemy wszystkie dostępne środki którymi dysponuje Electrometer Elsewedy Group w badania, projektowanie i rozwój nowych aplikacji i rozwiązań, których celem jest wyjście naprzeciw potrzebom naszych klientów. Długofalowa współpraca z instytucjami akademickimi i jednostkami badawczymi jest doskonałą bazą dla dalszego rozmoju firmy.
ZPA Smart Energy jest dumna, że może zaoferować klientom rozwiązania produktowe na poziomie dorównującym najlepszym dostępnym na rynku, przy zachowaniu termnowości i konkurencyjności cen. Nasze programy jakościowe koncentrują się na zminimalizowaniu kosztów i zwiększeniu efektywności. To właśnie pozwala nam dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości.
Proces produkcyjny podlega pełnej kontroli na każdym etapie- począwszy od kontroli jakości komponentów, poprzez SMD, ręczny montaż PCB, w pełni zautomatyzowaną falę lutowniczą, testy obwodów drukowanych, końcowy montaż poprzez formatowanie automatyczne, kalibrację , jak i wyjściowego produktu. Wszystkie procesy w firmie są zgodne wymogami ISO 9001/14001 i OHSAS 18001.

Komenskeho 821
541 01 Trutnov
Czech Republic

Tel: +420 499 907 111
Fax: +420 499 907 497
e-mail:

www.zpa.cz/pl

Ekspert technologiczny / Złoty Sponsor

Eltel

Obecnie Eltel Networks to międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych, koncentrujący się głównie na sieciach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w Europie Centralnej i Północnej. Eltel Networks zajmuje się projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbudową sieci energetycznych (przesyłowych i dystrybucyjnych), telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej) oraz miejskich sieci komunalnych. Eltel Networks - "The Infranet Company" - w 2010 roku osiągnął łączną sprzedaż 856.4 mln EUR przy poziomie EBITA 43.1 mln EUR. W 2010 roku w Eltel Networks w całej Europie zatrudnionych było ponad 7700 pracowników. Eltel Networks prowadzi także projekty eksportowe budując sieci elektroenergetyczne m.in w Botswanie i Kenii. Eltel Networks jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, opierającą się na spółkach działających na rynku elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym od wielu lat. Dzięki temu Eltel Networks kontynuuje dobre tradycje i wprowadza nowe rozwiązania technologiczne i biznesowe. Wykorzystujemy najlepsze rozwiązania międzynarodowe łącząc je z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów eksploatacyjnych i inwestycyjnych na krajowym rynku. Nasi klienci to właściciele i operatorzy sieci telekomunikacyjnych i energetycznych na terenie całego kraju. Równocześnie stale poszukujemy i wdrażamy najnowsze rozwiązania technologiczne oraz dbamy o dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne naszego personelu. Eltel Networks jest strategicznie i operacyjnie dobrze przygotowany na zmiany zachodzące w sektorach telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym. Naszym klientom oferujemy korzystne rozwiązania biznesowe, umożliwiające im koncentrację na swojej głównej działalności i outsourcing pozostałych usług.


www.eltelnetworks.com

Brązowy Sponsor

smartgridnetworks
Smart Grid Networks rozwija nowoczesne rozwiązania dla automatyki sieciowej i komunikacji cyfrowej w ramach Automatyki Dystrybucji. Pomagamy klientom w budowaniu bezpiecznego systemu dystrybucji co prowadzi do zwiększenia wydajności, monitoringu i kontroli. Smart Grid Networks działa w oparciu o profesjonalne podejście i wieloletnie doświadczenie w branży.

Rombvägen 4
SE-371 65 Lyckeby
Szwecja

Tel: +46 455 600 100
Fax: +46 455 600 139
e-mail:

www.smartgridnetworks.net

Partner strategiczny

enel
Enel jest największą spółką energetyczną we Włoszech i jedną z większych w Europie. Działa w sektorach energetycznym i gazowym. Firma jest obecna w 40 krajach świata, posiada zdolność przesyłową 97 000 MW, docierając do około 61 milionów odbiorców. Enel był pierwszym podmiotem na świecie, który wymienił tradycyjne liczniki u 32 milionów odbiorców zastępując je urządzeniami elektronicznymi umożliwiającymi dokonanie odczytu w czasie rzeczywistym i zdalne zarządzanie rozliczeniami.

www.enel.comJoomlart