CBE Polska

Komisja Europejska wypowie się na temat "Lokalnych Społeczności Energetycznych" podczas wydarzenia "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

European CommissionMikolaj JasiakMikołaj Jasiak z Dyrekcji Generalna ds. Energii w Komisji Europejskiej wystąpi z prezentacją przedstawiającymi najnowsze prace nad projektem nowej dyrektywy w sprawie energii elektrycznej, stanowiącej część Pakietu na Rzecz Czystej Energii, zawierającymi szereg nowych przepisów dotyczących upodmiotowienia konsumentów. Jedną z najważniejszych nowych propozycji jest wprowadzenie nowej kategorii uczestników rynku - tzw. "Lokalnych społeczności energetycznych". Celem nowych przepisów jest uznanie istniejących już obywatelskich inicjatyw energetycznych, które rozpowszechniają się w Europie, oraz promowanie ich rozwoju w państwach członkowskich, w których jeszcze nie istnieją. Ponadto, Pakiet na Rzecz Czystej Energii zapewni takim społecznościom odpowiednie ramy regulacyjne, zagwarantuje im dostęp do rynków, oraz oczekuje się, że ułatwi im dostęp do finansowania i wykorzystania nowych technologii. Wystąpienie Pana Jasiaka będzie można usłyszeć podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Więcej...
Joomlart