CBE Polska

Ministerstwo Energii z prezentacją podczas Seminarium Klastry Energi, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie

Ministerstwo EnergiiPan Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energi Odnawialnej przy Ministerstwie Energii wypowie się podczas trzeciego Seminarium Klastry Energi, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie, które odbędzie się 30 stycznia 2018 w Warszawie. Podczas jego wypowiedzi, dowiemy się o najnowszych pracach ME nad koncepcją funkcjonowania klastrów energii. Pan Andrzej Kaźmierski to absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia magister inżynier informatyk. Przed objęciem w marcu 2016 r. funkcji Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, pełnił różne funkcje, m.in. projektanta systemów, managera projektów głównie w obszarze ICT, zarządzał również spółkami z obszaru IT oraz produkcji elektroniki medycznej. Więcej...
Joomlart