CBE Polska

Sejmowa komisja za nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu wczorajszym Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Głównym celem projektu jest m.in. dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych ws. jakości benzyny i olejów  napędowych. Zmiany dotyczą m.in.: kosztów, poziomu NCW oraz określenia wartości współczynników redukcyjnych, wprowadzenia opłaty zastępczej oraz doprecyzowania wysokości kar wymierzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  Obecny w Sejmie Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski podkreślił, że: "Projekt dostosowuje regulacje prawne do aktualnej sytuacji na rynku paliw po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego. Rządowi zależy aby ta nowelizacja była procedowana w trybie pilnym, bo z jednej strony minął, niestety, termin wdrożenia implementacji unijnej, a ponadto projekt ustawy zawiera pakiet bardzo istotnych dla gospodarki rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia od stycznia 2018 r.".  O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Warszawie. Więcej informacji...
Joomlart