CBE Polska

Nowy katalog przesłanek Ministra Finansów względem wykazania należytej staranności w rozliczeniach VAT

wns

Szanowni Państwo,

w ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że uczestnikami tego procederu mogą stać się także uczciwi, lecz nieostrożni przedsiębiorcy, którzy narażają się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia podatku naliczonego. Dlatego Ministerstwo Finansów opracowuje obecnie kompletną i precyzyjną listę przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT, w następstwie uznania że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie "Wykazanie należytej staranności w rozliczeniach VAT. Praktyka i nowy katalog przesłanek MF", które odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...
Joomlart