CBE Polska

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów

smp9


Szanowni Państwo,

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, uzupełniający system SENT o drugi komponent, czyli dane geolokalizacyjne. Projekt ustawy trafi teraz do prac parlamentarnych i jednocześnie zostanie skierowany do notyfikacji przez Komisję Europejską.

W obecnej wersji ustawy towary są tylko zgłaszane do stosownego rejestru tzw. SENT na platformie MF (PUESC). Według projektodawców dane wprowadzane powinny być dodatkowo uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne tak, by kontrola przewozu była skuteczna i efektywna. Towary objęte ustawą, będą zatem monitorowane w systemie satelitarnym - GPS, Galileo i GLONASS. Ponadto przewoźnicy zostaną zobligowani do zamontowania w ciężarówkach lokalizatorów, a kierowcy - do ich używania.  Dodatkowo dane w rejestrze KAS będą uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne. Obowiązkiem przewoźnika - gdy nie będzie użytkował on własnych systemów lokalizacji - będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator. Natomiast obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku.  W związku z powyższym oprócz kar nakładanych za brak rejestracji w systemie SENT, w projekcie ustawy przewidziano również kary za brak wyposażenia środka w lokalizator: - 10 000 zł - dla przewoźnika, - od 5000 do 7500 zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą.
Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na IX edycję specjalistycznego szkolenia Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów, które odbędzie się 14 września 2017 roku w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...
Joomlart