CBE Polska

Polska Izba Przemysłu Chemicznego dołącza do Honorowych Patronów naszego Seminarium o CHP

PIPC noweV edycja Seminarium "Czynniki rozowju inwestycji kogeneracyjnych została objęta Honorowym Patronatem przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. PIPC jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Seminarium odbędzie się 30 sierpnia br. w Warszawie. Więcej...

Joomlart