CBE Polska

Europejskie sieci dystrybucyjne przechodzą obecnie proces pełnej automatyzacji, rozwój technologiczny w tym zakresie jest nieunikniony

Dyskusja na temat rozwoju projektów Smart grid / Smart metering w Polsce trwa niezmiennie już kilka lat. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska jest pod względem implementacji inteligentnych liczników w grupie o średnim poziomie wdrożeń. Do końca 2016 r. zainstalowane na całym świecie było ponad 700 milionów inteligentnych liczników, z czego połowa tylko w Chinach. W Unii Europejskiej nowe standardy przygotowują rynki europejskie do masowych wdrożeń. Obecnie celem Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE jest wymiana 80% liczników elektrycznych na inteligentne systemy opomiarowania do 2020 r., czyli 200 milionów liczników na sieciach elektroenergetycznych. Oznacza to, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, do roku 2020 w Polsce również planuje się montaż inteligentnych liczników energii u co najmniej 80% odbiorców. To duże wyzwanie i koszty. Obecnie wdrożenia liczników inteligentnych prowadzone są przez operatorów sieci dystrybucyjnej: ENERGA Operator S.A. na północy kraju, która na rok 2016 posiada zabudowanych ponad 832 tys. liczników AMI w technologii PLC, warszawski Innogy Stoen Operator - 100 tys. liczników AMI, TAURON Dystrybucja S.A. - 331 tys. liczników, ENEA Operator – 100 tys. liczników, a PGE Dystrybucja - około 50 tys.
Pomimo wymienionych wdrożeń sytuacja Polska nie jest łatwa. Brak jest bowiem przejrzystych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, co utrudnia inwestorom większe zaangażowanie się w te rozwiązania. Polska ma spory potencjał dla tego typu inwestycji ale Prawo Energetyczne nie zniosło nadal pewnych barier w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników - to jedne z głównych konkluzji dyskusji odbywającej się w trakcie 7-tej edycji Smart Communications and Technology Forum, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 w Warszawie. Całość relacji i galeria zdjęć

Smart Communication and Technology Forum
Joomlart