CBE Polska

Paweł Balas, VEOLIA Energia Warszawa wśród prelegentów VII edycji Smart Communications and Technologies Forum

veoliaPaweł Balas, Dyrektor Projektu Inteligentnych Sieci Ciepłowniczych (ISC) z firmy VEOLIA Energia Warszawa dołączył do grona ekspertów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum. W trakcie konferencji opowie o implementacji rozwiązań Smart Grid na sieci ciepłowniczej w Warszawie, udoskonaleniu procesu jej zarządzania. Veolia Energia Warszawa S.A. zarządza jedną z największych w Unii Europejskiej sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych. W ramach projektu ISC sieć ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Zastosowane technologie pozwolą zdalnie kontrolować pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Dodatkowo, Inteligentna Sieć Ciepłownicza pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku. Więcej...
Joomlart