CBE Polska

Na wyjazd do sztokholmskiej elektrociepłowni Fortum jest dostępnych jeszcze 15 miejsc

formumvarme

Informujemy  że na wyjazd studyjny dostępnych jest jeszcze 15 miejsc. Osoby zainteresowane udziałem - zachęcamy do ich rezerwacji lub przesłania formularz zgłoszeniowych. Szczegóły wyjazdu dostępne są pod tym linkiem: http://cbepolska.pl/pl/wyjazd-sztokholm.html

Od 22 września 2017 r., Krajowa Administracja Skarbowa obejmie swoim nadzorem przewóz olejów spożywczych

Od 22 września 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (w świetle art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów), Krajowa Administracja Skarbowa obejmie swoim nadzorem przewóz olejów spożywczych. Związane jest to m.in. z możliwościami jakie dają estry metylowe (FAME) lub etylowe (FAEE) kwasów tłuszczowych oraz ich mieszanki paliwowe z olejem napędowym, uznawane jako biopaliwo (czyli przetworzony chemicznie olej roślinny, np. rzepakowy). Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, już teraz biokomponenty mogą stanowić 7% objętości oleju napędowego a w przypadku benzyn silnikowych nawet 10%. W świetle powyższego Minister Rozwoju i Finansów w uzgodnieniu z Szefem KAS, zdecydował o objęciu systemem monitorowania dodatkowych towarów w przypadkach gdy: masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów, oraz przewożone są w opakowaniach jednostkowych większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług będą to m.in.:
    10.41.21  Olej sojowy surowy
    10.41.22  Olej z orzeszków ziemnych surowy
    10.41.23  Oliwa z oliwek surowa
    10.41.24  Olej słonecznikowy surowy
    10.41.25  Olej z nasion bawełny surowy
    10.41.26  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
    10.41.27  Olej palmowy surowy
    10.41.28  Olej kokosowy surowy
    10.41.29  Pozostałe surowe oleje roślinne
    10.41.51   Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.52  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.53  Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.54  Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.55  Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.56  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.57  Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.58  Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.59  Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.60  Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
    10.62.14  Olej kukurydziany

Najbliższe szkolenie dotyczące tych zagadnień odbędzie się w dnu 17 lipca 2017 rokuw  Gdańsku. Szkolenie jest organizowane już po raz 8. Więcej...

Wyjazd studyjny do elektrociepłowni Fortum w Sztokholmie, 28-29 września 2017

formumvarme

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do sztokholmskiej elektrociepłowni Fortum, która odbędzie się w terminie 28-29 września 2017 roku. Wycieczka będzie kontynuacją prelekcji wygłoszonej przez Prezesa zakładu, Andersa Egelruda, podczas VI edycji Forum of Biomass and Waste, które odbyło się 9 marca 2017 roku. Fortum Varme wraz z Miastem Sztokholm jesienią 2016 roku uruchomili jedną z największych i najnowocześniejszych elektrociepłowni na biomasę o mocy 130 MW energii elektrycznej i 280 MW w energii cieplnej. CHP Vartan używa odpadów leśnych i odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej dla prawie 200.000 gospodarstw domowych. Elektrociepłownia produkuje 1,700 GJ ciepła i 750 GWh energii elektrycznej rocznie. Dzienne zużycie zrębki wynosi około 12.000 metrów sześciennych (mln m³ rocznie). Dzięki nowej elektrowni 90% produkcji energii Fortum Värme bazuje na odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu zmniejsza emisję CO2 w Sztokholmie o 126 000 ton rocznie oraz o 650 000 ton rocznie w UE. Więcej...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Określa towary objęte systemem monitorowania drogowego przewozu towarów inne niż określone w ustawie. Są to towary objęte: 1) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14, 2) pozycjami Nomenklatury Scalonej: a) od 1507 do 1516 i b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej – jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. Rozporządzenie wchodzi w życie 21 września 2017 roku. Jego treść mozna pobrać pod tym linkiem. W tym miejscu warto wspomnieć, że najbliższe szkolenie dotyczące tych zagadnień odbędzie się w dnu 17 lipca 2017 rokuw  Gdańsku. Szkolenie jest organizowane już po raz 8. Więcej...

Europejskie sieci dystrybucyjne przechodzą obecnie proces pełnej automatyzacji, rozwój technologiczny w tym zakresie jest nieunikniony

Dyskusja na temat rozwoju projektów Smart grid / Smart metering w Polsce trwa niezmiennie już kilka lat. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska jest pod względem implementacji inteligentnych liczników w grupie o średnim poziomie wdrożeń. Do końca 2016 r. zainstalowane na całym świecie było ponad 700 milionów inteligentnych liczników, z czego połowa tylko w Chinach. W Unii Europejskiej nowe standardy przygotowują rynki europejskie do masowych wdrożeń. Obecnie celem Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE jest wymiana 80% liczników elektrycznych na inteligentne systemy opomiarowania do 2020 r., czyli 200 milionów liczników na sieciach elektroenergetycznych. Oznacza to, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, do roku 2020 w Polsce również planuje się montaż inteligentnych liczników energii u co najmniej 80% odbiorców. To duże wyzwanie i koszty. Obecnie wdrożenia liczników inteligentnych prowadzone są przez operatorów sieci dystrybucyjnej: ENERGA Operator S.A. na północy kraju, która na rok 2016 posiada zabudowanych ponad 832 tys. liczników AMI w technologii PLC, warszawski Innogy Stoen Operator - 100 tys. liczników AMI, TAURON Dystrybucja S.A. - 331 tys. liczników, ENEA Operator – 100 tys. liczników, a PGE Dystrybucja - około 50 tys.
Pomimo wymienionych wdrożeń sytuacja Polska nie jest łatwa. Brak jest bowiem przejrzystych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, co utrudnia inwestorom większe zaangażowanie się w te rozwiązania. Polska ma spory potencjał dla tego typu inwestycji ale Prawo Energetyczne nie zniosło nadal pewnych barier w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników - to jedne z głównych konkluzji dyskusji odbywającej się w trakcie 7-tej edycji Smart Communications and Technology Forum, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 w Warszawie. Całość relacji i galeria zdjęć

Smart Communication and Technology Forum

Polska jest największym wytwórcą UPS-ów w UE, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów

Najbardziej istotnym prawnym problemem dla ubocznych produktów spalania jest rozbieżność pomiędzy europejskim katalogiem odpadów zapisanym w załączniku do dyrektywy odpadowej a katalogiem odpadów z polskiej ustawy. Europejski Katalog Odpadów nie został jeszcze transponowany do polskiego prawodawstwa. Zgodnie z Orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinniśmy stosować się do ustawodawstwa unijnego, jednak podejście organów polskiej administracji do UPS-ów bywa różne w zależności od województwa - stwierdził Dawid Krakowiak, associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Ekspert przypomniał uczestnikom III edycji seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", że odpadem jest każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązany do pozbycia się, niezależnie od tego, czy przekazywanie jest za darmo, czy jako wytwarzający płacimy za przekazanie, czy pobieramy opłatę. W Polsce co roku powstaje ok. 15 mln ton popiołów i żużli energetycznych oraz około 2,5 mln ton gipsów z odsiarczania spalin. Pozostałe uboczne produkty spalania to między innymi odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, produkty z wapniowych metody odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu, piaski ze złóż fluidalnych oraz mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Szacuje się, że łącznie ilość UPS wytwarzanych obecnie wynosi ok. 23 mln ton rocznie.UPS-y wykorzystywane są przede wszystkim przy produkcji cementu, przy rekultywacji gruntów, do stabilizacji gruntów i podbudowy dróg, ale istnieje wiele innych sposobów zagospodarowania, wśród których można wymienić np. wypełnianie wyrobisk górniczych, nawożenie gruntów rolnych czy odśnieżanie dróg. Choć metod jest sporo, wciąż podaż jest dużo większa niż popyt - UPS-y zalegają na hałdach, zagospodarowanie sięga ok. 57%. Tu treść pełnej relacji

Kolejna edycja szkolenia komputerowego PUESC/SENT

smp5

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na kolejną edycję szkolenia komputerowego "PUESC/SENT", które odbędzie się 27 lipca 2017 roku w Gdańsku. Spotkania skupiać się będzie na praktycznych zasadach wprowadzenia tzw. pakietu przewozowego. Szkolenia będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiane będą zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także konkretne problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów objętych nowymi regulacjami. Więcej...

W centrali PGNiG trwa dyskusja nt. zagosodarowania UPS-ów

W dniu dzisiejszym odbywa się III edycja Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania". Aktaulnie głos zabiera Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu CEZ Produkty Energetyczne Polska. Partnerem prawnym wydarzenia jest kancelaria Dentons.

Wśród najważniejszych zagadnień znajdują się:
  • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
  • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
  • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
  • Realizowanie obowiązków ekologicznych
  • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
  • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
  • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji
IMGP2928

Strona 13 z 73

Joomlart