CBE Polska

O gospodarce odpadami i planowanej inwestycji w Koszalinie

Tomasz Ucinskipgk koszalinTomasz Uciński, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie dołączył do grona prelegentów II międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca br. w Warszawie. Ekspert wypowie sie na temat realizacji obowiązków wynikających z systemu zagospodarowania odpadów w obrębie miasta Koszalina. W tym miejscu warto przypomnieć, iż miasto Koszalin jest kolejnym  (po: Poznaniu, Olsztynie, Szczecinie, Krakowie i Bydgoszczy) miastem planującym budowę spalarni odpadów. Cała inwestycja została podzielona na etapy. W pierwszym (do 2015 roku) mają być przygotowane tzw. SPOK-i, czyli stacje przeładunkowe odpadów komunalnych, które będą odbierać śmieci z regionu. Stąd, po przeróbce, będą one trafiać do koszalińskiej spalarni. Zakład przemysłowy w pierwszym etapie pochłonie ok. 58 mln zł, z tego 30 mln zł to dofinansowanie unijne. Drugi etap to zupełnie inna kwota,  418,08 mln zł w tym planowane dofinansowanie to zaledwie, albo aż 220 mln zł. Skąd miasto pozyska resztę pieniędzy? Jeszcze nie wiadomo, jednakże pewne jest, że spalarnia ma funkcjonować na zasadzie partnerstwa publiczno - prywatnego. Jak poinformował nas Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina Robert Grabowski miasto zakłada, że spalarnia będzie działać przed 2020 rokiem.

Senat pracuje nad przepisami dotyczącymi wsparcia kogeneracji

Kilkanaście minut temu na stronach Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu opublikowano opinie dot. zmian w ustawie Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą wsparcia dla kogeneracji. Opinię zawiera druk nr 548(1) z dnia 10 lutego 2014 roku. Zawarto w nim wniosek o poprawkę w art. 4 w ust. 1 w pkt 2, w którym określono zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej w roku 2013. Opiniowana ustawa wejdzie w życie po zakończeniu 2013 r., co oznacza, że we wskazanym zakresie będzie działała z mocą wsteczną. Retroaktywność przepisu, może być podstawą stwierdzenia naruszenia art. 2 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej). Skreślenie art. 4 ust. 1 pkt 1 nie doprowadzi do powstania luki prawnej, gdyż zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej w roku 2013 jest uregulowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
Przypominamy, iż Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. w oparciu o przedłożenie rządowe z poprawkami wniesionymi podczas drugiego czytania. Nowe przepisy będziemy szczegółowo omawiać juz 27 lutego 2014 roku w Warszawie na warsztatach "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje".

Elteco zaprezentuje się na warsztatach dotyczących wsparcia dla kogeneracji

EltecoELTECO POLAND zostało oficjalnym sponsorem specjalistycznych warsztatów: "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje", które odbędą się w dniu 27 lutego 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentuje się w charakterze Partnera technologicznego. ELTECO POLAND Sp. z o. o. jest filią słowackiego koncernu ELTECO S.A. specjalizującego się w produkcji: systemów kogeneracyjnych - urządzeń do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej oraz urządzeń bezprzerwowego zasilania (agregaty pradotwórcze i zasilacze rezerwowe UPS). Dysponuje własnym ośrodkiem badawczo – rozwojowym, zakładem produkcyjnym i oddziałem instalacyjno – serwisowym. ELTECO S.A. posiada swoje przedstawicielstwa także w Czechach, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie. Więcej...

Co z niskosprawną kogeneracją?

W większości rozmów, artykułów i dokumentów związanych z systemami wsparcia dla kogeneracji pojawia się kategoria „wyskosprawności", niemniej niektóre zakłady wytwarzające energię w skojarzeniu zostały zrealizowane w ramach systemu wsparcia dla inwestycji, które wysokosprawne być nie mogły. Czy istnieją jeszcze szanse pozyskania dodatkowych środków przez wspomniane jednostki?
Więcej…

Cross Wrap po raz drugi Strategicznym Partnerem organizowanego przez nas seminarium!

CrosswrapMiło nam poinformować, że fińska firma Cross Wrap Oy Ltd ponownie zdecydowała się współpracować z nami przy międzynarodowym seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca br. Cross Wrap jest światowym liderem w opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań związanych z pakowaniem odpadów. Maszyny fińskiego przedsiębiorstwa są już w użyciu w 37 krajach. Spółka produkuje m.in. maszyny do automatycznego naciągania folii podczas pakowania różnych produktów przemysłowych. Oprócz 'know-how' technologii pakowania, Cross Wrap oferuje najnowocześniejsze technologie w otwieraniu bali z RDF/SRF, używane w elektrowniach, cementowniach i przedsiębiorstwach, które wykorzystują odpady jako paliwo. Więcej...

Backloading wejdzie w życie

Parlament Europejski na wczorajszym (6.02.14) posiedzeniu opowiedział się za szybka ścieżką wdrożenia backloadingu. Oznacza to, że jego wprowadzenie będzie możliwe jeszcze w I kwartale bieżącego roku. Miniona sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przyniosła szereg niekorzystnych dla polskiego przemysłu decyzji.  Przede wszystkim przyjęto rezolucję w sprawach ram klimatycznych do roku 2030. Ponadto stanowi pierwszy krok do "reformy" systemu handlu emisjami poprzez trwałe wycofanie z niego dużej części uprawnień do emisji CO2, negując jednocześnie zasadność przydziału bezpłatnych uprawnień dla przemysłów energochłonnych w takich krajach jak Polska.
Więcej…

Ekspert Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prelegentem seminarium o energii z odpadów

MaciejKrzyczkowskiZ przyjemnością informujemy, że Maciej Krzyczkowski, Główny specjalista ds. ekozarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dołączył do grona prelegentów II edycji międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca br. w Warszawie. Ekspert opowie o użyteczności systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) dla podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami. Więcej...

Norweskie case study podczas II seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie"

OSLO spalarniaJohnny StuenPodczas II edycji międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" Johnny Stuen, Dyrektor techniczny w Klemetsrud WTE plant - inwestycji należącej do Oslo Energigjenvinningsetaten z Norwegii - opowie o zakładzie przetwarzającym około 160.000 ton odpadów rocznie na energię elektryczną i cieplną. Podczas wydarzenia ekspert omówi m.in. otoczenie regulacyjne inwestycji, wybrane technologie, cele i założenia przedsięwzięcia, przebieg realizacji, a także doświadczenia eksploatacyjne. Więcej...

Strona 73 z 76

Joomlart