CBE Polska

CNIM zostaje kolejnym Partnerem Strategicznym naszego seminarium o energii z odpadów

CNIMMamy przyjemność poinformować, że grupa CNIM została kolejnym Partnerem Strategicznym drugiej edycji organizowanego przez nas międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie.

Grupa CNIM projektuje i produkuje rozwiązania przemysłowe w formule pod klucz, w szczególności instalacje wykorzystujące odpady komunalne, szpitalne i przemysłowe oraz biomasę. Firma oferuje unikalne raporty, badania i ekspertyzy, a także prowadzenie zakładów przetwarzania odpadów wielokanałowych, w tym: sortowanie, recykling, oczyszczanie biologiczne (kompostowanie i metanizacja), konwersja odpadów w energię (generowanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu. Więcej...

Informacje organizacyjne. Warsztaty Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje, 27 lutego 2014, Warszawa

npwk3

W związku z jutrzejszym wydarzeniem przypominamy:
  • Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można znaleźć pod adresem: http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowe-zasady-wsparcia-kogeneracji.html
  • Warsztaty odbędą się w dniu 27 lutego 2014 roku w Warszawie w hotelu Marriott położonym przy Al. Jerozolimskich 65/79, w sali Kometa na II pietrze hotelu.
  • Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8.30 natomiast oficjalne rozpoczęcie warsztatów zaplanowane jest na godzinę 9.00.
  • Warunkiem wstępu na warsztaty (oprócz uprzednio otrzymanego imiennego potwierdzenia w formie elektronicznej) jest zgłoszenie się na miejscu do stoiska recepcyjnego, imienna rejestracja oraz odbiór identyfikatorów i materiałów.
  • Podczas trwania warsztatów organizator nie zapewnia noclegu i miejsc parkingowych.
  • Osoby zainteresowane późniejszym otrzymaniem materiałów w wersji elektronicznej prosimy o zabranie wizytówek i pozostawienie swoich danych na stoisku recepcyjnym. Na wskazane adresy mailowe będziemy wysyłać link do miejsca ich umieszczenia.

Götaverken Miljö AB weźmie udział w II edycji naszego seminarium

Gotaverken MiljoFirma Götaverken Miljö AB zaangażowała się jako Ekspert Technologiczny w drugą edycję organizowanego przez nas międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Reprezentant szwedzkiego przedsiębiorstwa, Per Lingren weźmie udział w debacie panelowej.

Götaverken Miljö AB jest firmą specjalizującą się w kontroli emisji i w rozszerzonym odzysku energii. Spółka dostarcza sprzęt i instalacje, jak również specjalistyczne usługi doradcze z zakresu inżynierii. Firma słynie również z mokrych systemów oczyszczania spalin, w tym wiodących światowych systemów wraz z zintegrowanym odzyskiem energii przez sprężanie spalin. Więcej...

Senat zaproponował dwie poprawki do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

Senat zaproponował wczoraj dwie poprawki do ustawy przedłużającej do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Jedna z poprawek ma charakter redakcyjny, a druga modyfikuje jeden ze składników do wyliczania tzw. opłaty zastępczej, umożliwiające jej obniżenie. Ustawa wraz z poprawkami Senatu wróci teraz ponownie do Sejmu.
Więcej…

Do sponsorów II edycji seminarium o energii z odpadów dołącza Baumgarte Boiler Systems

BaumgarteNiemiecka firma Baumgarte Boiler Systems GmbH została Sponsorem przerwy kawowej podczas organizowanej przez nas drugiej edycji międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca br. w Warszawie. BBS dostarcza rozwiązania pod klucz oraz komponenty dla elektrowni, a także przemysłowych i komunalnych dostawców energii. Dział serwisowy firmy oferuje różnego rodzaju usługi, począwszy od napraw poszczególnych elementów, poprzez modernizację instalacji aż po eksploatację i konserwację zakładów energetycznych. Więcej...

Valmet angażuje się w II edycję Seminarium dedykowanemu energii z odpadów

valmetZ zadowoleniem informujemy, że fińska firma Valmet Corporation została kolejnym Partnerem Strategicznym organizowanego przez nas międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Valmet jest globalnym liderem i dostawcą usług oraz technologii do produkcji energii i dla przemysłu celulozowo-papierniczego, zapewnia konwersję zasobów odnawialnych na zrównoważone produkty przemysłowe. Działalność w zakresie energetyki koncentruje się na dostawach kotłów fluidalnych, kotłów ze złożem BioGrate i systemów ochrony środowiska oraz szeroko pojętych usług modernizacyjnych i serwisowych. Valmet dostarcza technologie i rozwiązania, które swym zasięgiem obejmują kompletne instalacje, maszyny oraz urządzenia do chemicznej i mechanicznej produkcji celulozy i papieru. Obsługa Klientów w przemyśle energetycznym i papierniczo – celulozowym obejmuje także dostawy kotłów odzysknicowych, maszyn papierniczych, dostawę części zapasowych, modernizacje instniejących maszyn papierniczych, urządzeń, instalacji oraz wsparcie serwisowe, które obniżają koszty, zwiększają rentowności i sprawności zakładów. Valmet to 12 000 pracowników, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają na całym świecie ponad 2000 zakładów papierniczo – celulozowych, elektrowni i elektrociepłowni. Więcej...

Polska Agencja Prasowa patronuje organizowanym przez nas warsztatom dotyczącym CHP

pap nowyMamy przyjemnoiść ogłosić, że do grona Patronów warsztatów "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje" dołączyła Polska Agencja Prasowa. Wydarzenie odbędzie się już 27 lutego br. w Warszawie.

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 50 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Więcej...

Warsztaty poświęcone wsparciu dla kogeneracji zostały objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Biogazu

pba
Polskie Stowarzyszenie Biogazu patronuje organizowanym przez nas warsztatom "Nowe zasady wsparcia kogeneracji. Najnowsze regulacje", które odbędą się już 27 lutego w Warszawie. Podczas wydarzenia gościć będziemy Pana Zbigniewa Lewandowskiego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biogazu.

Głównym celem działalności PSB jest stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na polu energii odnawialnej, a zwłaszcza biogazu. Stowarzyszenie bierze udział w seminariach i konferencjach tematycznych, jest też członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, w związku z czym ma możliwość formułowania stanowisk prezentujących potrzeby i problemy OZE wobec Parlamentu, Rządu i innych instytucji i organizacji krajowych. Stowarzyszenie podejmuje również działania mające na celu propagowanie sektora OZE w społeczeństwie. Więcej...

Strona 69 z 73

Joomlart