CBE Polska

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 28.03.2014 r.

W dniu dzisiejszym Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało datowaną na 28 marca kolejną wersję projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wraz z nową wersją projektu ustawy o OZE w wersji 6.3, na stronach RCL pojawiły się również nowe wersje oceny skutków regulacji i uzasadnienia do projektu. Rządowe centrum legislacyjne opublikowało także projekty aktów wykonawczych do ustawy oraz szczegółową informacje na temat zmian merytorycznych wprowadzonych w projekcie w trakcie prac Komisji Prawniczej Rady Ministrów.

Polsce potrzebna jest rewolucja technologiczna i organizacyjno-logistyczna w zakresie gospodarki odpadami

Druga edycja organizowanego przez nas międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" już za nami. W odbywającym się w Warszawie wydarzeniu udział wzięło blisko 150 ekspertów reprezentujących branże: odpadową, energetyczną i rozwijający się sektor WTE.
ezo2-sala
Wyzwania w zakresie gospodarki odpadami, które stoją przed Polską, będą wymagały ogromnych kosztów i wysiłku. Czasu na powzięcie działań mamy coraz mniej. Od 2013 roku w praktyce wdrażamy w Polsce nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nazywany w mediach "rewolucją śmieciową", gdyż wymaga on ogromnych zmian. Dużo pozytywnych zjawisk wydarzyło się na rynku odpadowym, jednakże nadal istnieje wiele problemów, które niekiedy wymagają zdecydowanych interwencji administracji rządowej. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy. Zarówno na poziomie parlamentu i Ministerstwa Środowiska powinny zakończyć się w tym roku. Głównym celem, o którym powinniśmy dużo mówić, jest zhierarchizowanie postępowania z odpadami. Masa składowanych odpadów, niekiedy bezpowrotnie marnowanych, sięga 70-80%. Jesteśmy prawie na szarym końcu, jeśli chodzi o redukcję poziomu składowisk w Unii Europejskiej. Jednocześnie mamy ogromne rezerwy, jeśli chodzi o surowce - zarówno w zakresie recyklingu jak i odzysku, w tym odzysku energii.
Zdaniem Krzysztofa Kawczyńskiego - moderatora seminarium i Przewodniczącego Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej - w ciągu najbliższych 5 lat możliwa do osiągnięcia jest rewolucja technologiczna i organizacyjno-logistyczna w zakresie gospodarki odpadami. Według eksperta, nie warto straszyć karami Komisji Europejskiej. Nacisk należy położyć na fakt, że możemy osiągnąć ogromne korzyści ekonomiczne i środowiskowe, a także poprawę bezpieczeństwa... Dalsza część artykułu dostępna jest pod tym linkiem.

Informacje organizacyjne - II Seminarium "Energia z odpadów" 25 marca 2014 roku, Warszawa

ezo2pl 490

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy niezbędne informacje organizacyjne związane z II Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie", które odbędzie się w dniu 25 marca 2014 roku, w Hotelu Marriott w Warszawie:
  • Warunkiem wstępu na seminarium (oprócz uprzednio otrzymanego imiennego potwierdzenia w formie elektronicznej ) jest zgłoszenie się na miejscu do stoiska recepcyjnego, imienna rejestracja oraz odbiór identyfikatorów i materiałów.
  • Szczegółowe informacje na temat seminarium można znaleźć na stronie:http://cbepolska.pl/pl/ii-seminarium-energia-z-odpadow.html
  • Wykłady w ramach seminarium odbędą się w dniu 25 marca 2014 w sali "Congress Hall" zlokalizowanej na 3 piętrze hotelu
  • Ze względu na dużą liczbę Uczestników rejestracja rozpoczyna się o godzinie 8.00, natomiast oficjalne rozpoczęcie seminarium zaplanowane jest na godzinę 9.00.
  • Podczas trwania seminarium Organizator nie zapewnia noclegu
  • Podczas trwania Seminarium Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych
  • Osoby zainteresowane późniejszym otrzymaniem materiałów w wersji elektronicznej prosimy o zabranie wizytówek i pozostawienie swoich danych na stoisku recepcyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod poniższymi numerami telefonów:
Obsługa polskojęzyczna: +48 795 998 236, +48 535 244 223, +48 22 82 77 123.
Obsługa w języku angielskim: +48 792 274 075.

Seminarium dedykowane energii z odpadów już za tydzień. Zostały ostatnie wolne miejsca!

EZO2 sala1Organizowana przez nas druga edycja międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" odbędzie się już za tydzień, czyli 25 marca, w warszawskim hotelu Marriott. Podczas wydarzenia omówiony zostanie bieżący rozwój unijnej polityki dotyczącej odpadów oraz potencjał wykorzystania odpadów na potrzeby produkcji energii w sektorze ciepłowniczym i energetycznym. W programie nie mogło zabraknąć miejsca na zaprezentowanie doświadczeń idących za konkretnymi wdrożeniami i inwestycjami; podczas II edycji Seminarium będą to: norweski zakład Klemetsrud WTE Plant Oslo, szwecki Heat Generation Uppsala oraz włoski A2A Waste to Energy Brescia.

Wydarzenie będzie również okazją do spotkania przedstawicieli podmiotów takich jak Komisja Europejska, Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Udział w wydarzeniu potwierdziło już ponad 120 osób, wśród których znajdują się reprezentanci rządu i samorządu (w szczególności urzędów miast, w których realizowane są inwestycje WTE), przedsiębiorstw energetycznych i komunalnych, organizacji pozarządowych oraz izb i stowarzyszeń branżowych, naukowcy i doradcy, a także dostawcy usług i rozwiązań dla sektorów związanych z produkcją energii z odpadów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Seminarium zapraszamy do kontaktu – zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.Więcej...

Andra zaprezentuje rozwiązania na seminarium o odpadach

andraFirma ANDRA dołączyła do grona sponsorów II międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów", które odbędzie się już 25 marca 2014 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia zaprezentuje się w gronie dostawców branżowych. ANDRA jest integratorem systemów teleinformatycznych o 25-letnim doświadczeniu i stabilnej pozycji na polskim rynku ICT. Więcej...

Do grona Patronów Honorowych naszego Seminarium dołącza Krajowa Izba Gospodarki Odpadami!

kigoOrganizowana przez nas druga edycja międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" została objęta Honorowym Patronatem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Wydarzenie odbędzie się za niespełna dwa tygodnie - 25 marca br. - w warszawskim hotelu Marriott.

Obecnie Krajową Izbę Gospodarki Odpadami tworzy 125 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami (wywóz, składowanie, unieszkodliwianie, segregowanie odpadów) oraz produkcją sprzętu komunalnego. KIGO ma charakter otwarty, mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w Statucie, podmioty związane z gospodarką odpadami, działające w strukturze samorządu terytorialnego, producenci związani z sektorem komunalnym oraz związki gmin. Podczas naszego Seminarium uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami Izby. Więcej...

Zmiana organizacji ruchu kolejowego w Warszawie

infoW związku z remontem mostu kolejowego w Warszawie wybrane pociągi PKP Intercity będą kursować do/z/przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem Warszawy Centralnej, Warszawy Zachodniej i Warszawy Wschodniej. Uczestników naszych wydarzeń, którzy podróżują koleją, prosimy o zapoznanie się z pełnym komunikatem PKP Intercity. Więcej...

Beata Kłopotek opowie m.in. o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz o perspektywach finansowych 2014-2020

beata klopotekMinisterstwo srodowiskaInformujemy, że już za dwa tygodnie, 25 marca w warszawskim hotelu Marriott, podczas II edycji międzynarodowego seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", Dr inż. Beata Kłopotek, Radca Ministra Środowiska omówi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Ramy prawne i organizacyjne nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także miejsce termicznego przekształcania odpadów w docelowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Beata Kłopotek pracuje w Ministerstwie Środowiska od 1999 r. Piastowała stanowiska od głównego specjalisty do dyrektora departamentu włącznie. Ekspertka zajmuje się w szczególności problematyką gospodarki odpadami. Koordynowała przygotowanie krajowych planów gospodarki odpadami, począwszy od pierwszego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (w 2002 r.) poprzez jego pierwszą (w 2006 r.) i drugą aktualizację (w 2010 r.). Więcej...

Strona 67 z 73

Joomlart