CBE Polska

Götaverken Miljö AB weźmie udział w II edycji naszego seminarium

Gotaverken MiljoFirma Götaverken Miljö AB zaangażowała się jako Ekspert Technologiczny w drugą edycję organizowanego przez nas międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Reprezentant szwedzkiego przedsiębiorstwa, Per Lingren weźmie udział w debacie panelowej.

Götaverken Miljö AB jest firmą specjalizującą się w kontroli emisji i w rozszerzonym odzysku energii. Spółka dostarcza sprzęt i instalacje, jak również specjalistyczne usługi doradcze z zakresu inżynierii. Firma słynie również z mokrych systemów oczyszczania spalin, w tym wiodących światowych systemów wraz z zintegrowanym odzyskiem energii przez sprężanie spalin. Więcej...

Senat zaproponował dwie poprawki do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

Senat zaproponował wczoraj dwie poprawki do ustawy przedłużającej do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Jedna z poprawek ma charakter redakcyjny, a druga modyfikuje jeden ze składników do wyliczania tzw. opłaty zastępczej, umożliwiające jej obniżenie. Ustawa wraz z poprawkami Senatu wróci teraz ponownie do Sejmu.
Więcej…

Do sponsorów II edycji seminarium o energii z odpadów dołącza Baumgarte Boiler Systems

BaumgarteNiemiecka firma Baumgarte Boiler Systems GmbH została Sponsorem przerwy kawowej podczas organizowanej przez nas drugiej edycji międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca br. w Warszawie. BBS dostarcza rozwiązania pod klucz oraz komponenty dla elektrowni, a także przemysłowych i komunalnych dostawców energii. Dział serwisowy firmy oferuje różnego rodzaju usługi, począwszy od napraw poszczególnych elementów, poprzez modernizację instalacji aż po eksploatację i konserwację zakładów energetycznych. Więcej...

Valmet angażuje się w II edycję Seminarium dedykowanemu energii z odpadów

valmetZ zadowoleniem informujemy, że fińska firma Valmet Corporation została kolejnym Partnerem Strategicznym organizowanego przez nas międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Valmet jest globalnym liderem i dostawcą usług oraz technologii do produkcji energii i dla przemysłu celulozowo-papierniczego, zapewnia konwersję zasobów odnawialnych na zrównoważone produkty przemysłowe. Działalność w zakresie energetyki koncentruje się na dostawach kotłów fluidalnych, kotłów ze złożem BioGrate i systemów ochrony środowiska oraz szeroko pojętych usług modernizacyjnych i serwisowych. Valmet dostarcza technologie i rozwiązania, które swym zasięgiem obejmują kompletne instalacje, maszyny oraz urządzenia do chemicznej i mechanicznej produkcji celulozy i papieru. Obsługa Klientów w przemyśle energetycznym i papierniczo – celulozowym obejmuje także dostawy kotłów odzysknicowych, maszyn papierniczych, dostawę części zapasowych, modernizacje instniejących maszyn papierniczych, urządzeń, instalacji oraz wsparcie serwisowe, które obniżają koszty, zwiększają rentowności i sprawności zakładów. Valmet to 12 000 pracowników, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają na całym świecie ponad 2000 zakładów papierniczo – celulozowych, elektrowni i elektrociepłowni. Więcej...

Polska Agencja Prasowa patronuje organizowanym przez nas warsztatom dotyczącym CHP

pap nowyMamy przyjemnoiść ogłosić, że do grona Patronów warsztatów "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje" dołączyła Polska Agencja Prasowa. Wydarzenie odbędzie się już 27 lutego br. w Warszawie.

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 50 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Więcej...

Warsztaty poświęcone wsparciu dla kogeneracji zostały objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Biogazu

pba
Polskie Stowarzyszenie Biogazu patronuje organizowanym przez nas warsztatom "Nowe zasady wsparcia kogeneracji. Najnowsze regulacje", które odbędą się już 27 lutego w Warszawie. Podczas wydarzenia gościć będziemy Pana Zbigniewa Lewandowskiego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biogazu.

Głównym celem działalności PSB jest stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na polu energii odnawialnej, a zwłaszcza biogazu. Stowarzyszenie bierze udział w seminariach i konferencjach tematycznych, jest też członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, w związku z czym ma możliwość formułowania stanowisk prezentujących potrzeby i problemy OZE wobec Parlamentu, Rządu i innych instytucji i organizacji krajowych. Stowarzyszenie podejmuje również działania mające na celu propagowanie sektora OZE w społeczeństwie. Więcej...

BlueSoft zaprezentuje swoje rozwiązania na seminarium odpadowym

bluesoftBlueSoft weźmie udział jako wystawca w tegorocznej edycji międzynarodowego seminarium  "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca 2014 roku w Warszawie. Seminarium to specjalistyczne wydarzenie o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do szeroko pojętej branży przemysłowej komunalnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski i biznesu. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla rynku. Połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na seminarium przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Podczas wydarzenia BlueSoft zaprezentuje się zaprezentuje swoje rozwiązania na stoisku wystawienniczym. Głównym obszarem działania firmy jest implementacja najnowszych rozwiązań technicznych w ramach branży elektroenergetycznej, Więcej...

Województwo Zachodniopomorskie współpracuje przy seminarium odpadowym

Jaroslaw Rzepazachodniopomorskie II edycja międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" została objęta patronatem honorowym Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Jarosława Rzepy, merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa i ochrony środowiska oraz realizację planu gospodarki odpadami w województwie. Przypominamy, że na terenie województwa realizowana jest strategiczna inwestycja budowy spalarni w Szczecinie. O przebiegu jej realizacji opowiadał podczas I edycji seminarium Tomasz Lachowicz, Prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Podczas obecnej edycji o kolejnej inwestycji w zachodniopomorskim opowiadał będzie Tomasz Uciński, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Więcej...

Strona 63 z 67

Joomlart